Woorden kunnen helen

 

Er was eens een heilige in India die een voordracht hield voor een grote menigte mensen.
Nadat hij was gestopt met praten, bracht een jonge moeder een baby bij hem en vroeg hem haar ernstig zieke kind te genezen. Hij sprak slechts enkele zegenende woorden uit over het kind.

Plotseling stond er in de menigte een man op die riep:“Dat kun je niet doen. Hoe kunnen een paar woorden nu enig verschil maken voor zo’n ziek kind?” De meester keek hem aan en schold hem uit voor alles wat lelijk was. De man reageerde onmiddellijk en rende woedend op hem af met de bedoeling hem te slaan.

Net voordat hij bij hem was, hief de meester zijn hand op en zei: “Stop! Zie je dan niet hoe mijn woorden de kracht hebben je zo kwaad te maken? Waarom zouden ze dan niet de kracht hebben om te genezen?”

Woorden kunnen helen of verwonden, daarom zouden we weinig woorden moeten gebruiken en als we spreken zou het op een vriendelijke en bemoedigende toon moeten zijn. Wanneer je woorden snijdend zijn, snijd je jezelf, en is dat wijs om te doen?”

De man begreep het en viel in eerbied voor hem neer.