kunstw46.jpg (2590 bytes)

WIJSHEDEN

kunstw46a.jpg (3878 bytes)

eigen wijsheden

HELPEN
Wanneer je de helpende hand biedt, gebruik dan je hoofd

TIKKEN
Het leven deelt tikken uit. Met
wat training kun
je ze ontwijken.
LENGTE
Wanneer de lengte geen breedte had, kon korter niet smaller zijn.

MANIPULATIE
Spelen met genen
van deze of gene,
ach, liever van
geen ene.

GIFTEN
Giften zijn leuk
maar soms krijg je wat je verdient.

VAKWERK
Ook een vak:
vakmensjes in vakjes indelen

VUUR
Als je het vuur in je dooft, 
kun je niet meer vlammen

BAAS
De baas spelen
of de baas zijn.
Een wereld van verschil.

MORGEN
Eerst morgen
zal je weten
of je vandaag
van gisteren bent.

BREED
Wanneer je het
niet breed hebt,
is het te hopen
dat je lang bent
KERST
Wanneer een Kerst wit is, 
lijkt de wereld weer even zuiver.
GESCHIEDENIS
Onverbrekelijk
aaneengeschakelde
schakering schakels

            hundredyrs.gif (15994 bytes)

MILIEU
Een goed milieu kan het 
milieu goed verpesten.
ALLEEN
Het is beter
alleen te zijn, dan
slecht vergezeld.
RAAD
Komt tijd, komt raad, maar hoe...
Hoe laat?
TIJD
Als de klok stilstaat
loopt de tijd 
gewoon door.
KOUDVUUR
Koudvuur
dooft
vanzelf.
VUUR
Wie het dichtst
bij het vuur zit
brandt zich zelden
KUNST
Soms is het kunst
om kunst 
als kunst te zien
roselongleft.gif (10116 bytes) GROEI
Wie stilstaat bij zijn groei,
staat niet stil maar groeit.
VLUCHTEN
Vluchtelingen sterven veelal vluchtend voor de dood.
roselong.gif (10984 bytes)

TROEBEL
Uit een troebele
geest komt nooit
helder beleid.

HARD
Als hard maar eerlijk is,
komt het zachter aan.
GROOT
Je bent groot
als je klein
durft te zijn.
LACH
Soms betaal
je het gelag
van de lach.


KUNSTWERK
Het leven
is als een kunstwerk.
Ieder klein detail is belangrijk.

VERLOREN
Elk verloren mens
kan teruggevonden worden. Helaas zijn er niet veel bezoekers.
DELEGEREN
De kunst van het 
delegeren is het in 
de hand houden van wat 
je uit handen geeft.
LEVEN
Als het leven niet loopt 
zoals wij willen, blijkt 
dat wij de weg gaan die 
het leven wil.
OPVOEDEN
Opvoeden is luisteren 
en laten luisteren.
Niet teveel compromissen, 
want dan wordt
je kind ziek
net als de Haagse politiek.

            bol.jpg (17377 bytes)

MUUR
Het is modern om alles 
uit de muur te halen. 
Het eten, het geld, 
zelfs het leren.
Want zowel uit de Chinese 
als de Berlijnse muur 
kunnen we lering trekken.
PILLEN
De meeste pillen worden geslikt met een verwachting. Een enkele tegen verwachting

BESLUITEN
Besluiten
genomen op basis
van besluiteloosheid,
blijken veelal
loze besluiten

GEEST
Omzwervingen in je geest leiden tot een ware maalstroom van 
raadselachtige
gedachten.
GEDICHT
Elke gedicht heeft een
 gezicht en elk verhaal 
spreekt sprekers taal.
STOPLICHT
De meest geliefde plek voor neuzen en peuteraars is
het rode stoplicht.
ilse2.jpg (3457 bytes) POMPEN
Tegen water kun je niet schoppen.
Dat moet je pompen.

CRIMINALITEIT
Dreigt ons
cultureel,
erfgoed te
worden.


GEHEIM

Wanneer je geheimen 
meeneemt in je graf, kun
je daar dan mee leven?

DOOLHOF
Het leven is een doolhof: 
niet voor iedereen die wil 
is er een weg.
ZEGGEN
Niet iedereen die zijn 
zegje zegt heeft iets te zeggen.
GELD
De kunst van met geld
omgaan is om er geen
macht aan te ontlenen.

HOOP

Wie niet hoopt
heeft geen morgen

BOOS
Nu eens boos, dan weer aardig: boosaardig?
VISJES
Ik gooi liever visjes uit, 
dan dat ik ze vang.
VERLEDEN
Een weggemoffeld verleden roest vast.
MOEITE
Juist dat wat moeite kost
blijkt achteraf vaak de moeite waard te zijn.

angelsign.gif (3695 bytes)

NAMEN
Wanneer wij stoppen met roddelen worden vele, vele namen niet meer genoemd!
WIJS
Wijs wordt de mens
die in zijn
levensspel beurtelings
speler en
toeschouwer is.
 

MOED
Als het kleine woordje 'moet'
met een t geschreven is,
wordt het leven een zwaar karwei
dat slecht te klaren is.
Maar wordt dat kleine woordje 'moed'
met een d geschreven
dan klaart het leven zichtbaar op
en doet het mensen leven.

 

REALITEIT
Woede komt door angst, 
en angst is |
verlies van realiteit.

GEEN CRISIS, GEEN GROEI
Zou men elke crisis willen vermijden, 
dan zou men alle vormen van veranderingen
dienen te vermijden en dat is duidelijk een 
absolute onmogelijkheid.
Overigens heeft het woord crisis 
een negatieve klank, door de vergelijking 
met een katastrofe of kalamitiet.
Maar het betekent letterlijk 
een tijd voor beslissingen.

 

angelheart.gif (24724 bytes)

GEZICHTEN
Onder de mom van goede bedoelingen gaan veel 
gezichten schuil.
KWALITEIT VAN HET LEVEN
Het gaat er niet om om het beste product 
op de wereld te zetten. Het gaat om het zijn.
Het is de overgang van het produkt 
naar de kwaliteit van het leven.

HET LEIDINGGEVENDE PRINCIPE
Iedereen is even belangrijk: 
degene die leiding geeft en 
degene die leiding ontvangt.
Van een huis kun je ook niet 
zeggen dat de fundamenten minder 
belangrijk zijn dan het dak,
al zitten die in de grond 
en kun je ze niet zien.

cookichip.gif (3691 bytes)
SPORT
Het is een echte sport om 
de sporten
van de maatschappelijke ladder
zonder kruiwagen te beklimmen.

HOUT
Zelfs als je uit het
goede hout
gesneden bent,
kunnen houtworm
en boktor toeslaan

   
Vervolg spreuken en eigenwijsheden

Zie je geen frames, klik dan hier!

 


fles.gif (14064 bytes)