Welkom op de website van het Residentie Revue Gezelschap. Welkom op de website van het Residentie Revue Gezelschap. Welkom op de website van het Residentie Revue Gezelschap. Welkom op de website van het Residentie Revue Gezelschap. Welkom op de website van het Residentie Revue Gezelschap.                           

         
        Een amateur gezelschap dat al die jaren (anno 1959) 'n volwaardige Revue neerzet is uniek.
        Het R.R.G. is een officieel geregistreerd revue gezelschap in Nederland.
        Beroeps-revues bestaan helaas niet meer, nog wel enkele gelegenheids revues.
 
        Wij treden het gehele jaar (bijna wekelijks) op.
        We brengen 'n programma vol zang, dans ,sketches en hebben een illusionist.
        Dit enthousiaste gezelschap bestaat uit 35 personen en werkt uitsluitend kostendekkend.
        Niemand wordt betaald voor de verrichtingen. Met de gage worden onkosten gedekt.
 
        Ons repertoire is afgestemd op personen van middelbare leeftijd en ouderen.
        Dus uitstekend geschikt voor: bejaarden/verzorgingstehuizen, personeelsverenigingen e.d.
        Het is telkens weer heerlijk om te zien hoe velen genieten van een avondje Revue.
        Er wordt veel energie gestoken in de aankleding, zetstukken, rekwisieten en repetities.
        De meeste leden van het R.R.G. komen uit Den Haag en omstreken.
 
        Bij ons is iedereen gelijk en even belangrijk, en dat stralen wij ook duidelijk uit.
        Wij beschikken over eigen vervoer, kleding, muziekinstrumenten, licht en geluid.
        Dit oergezellige gezelschap brengt u ontspanning, met als dank uw waardering en applaus.
 
 
                                  
 
                                                                                                             Bij gelegenheid gastoptredens van:
  Bezoek van Andre van Duin        Kitty Hart Joop Teuteberg
 
                                                                                                                                                                            
K.v.K. reg. nr. V410169