vrienden

                                
         
M. Koops  M. Muiser J.W. Ludolph C. van Klaveren J. vd. Vlis
R. Boerlage C. van Amstel J. V. Deurse G. Mesch P. Brouwer
M. Boekestein R. Musquetier D. Gelauf T. Brouwer Fam. Barendse
J. de Rooij Fam. v.d. Star G.A. Blok G.A. Blok J.vd Berg
W. de Jager Fam. Boers K. Turfboer    
                            

                       Bedrijven:                              
 
JJJmedia,    J.Giesen b.v.,    Theater lichttechniek Leidschendam,
                                               Erik de Jong Uitvaart begeleiding Rijswijk


 
 
Beste (aankomend) vriend van het R.R.G.,
 
Het Residentie Revue Gezelschap bestond in 2009 50 jaar. Dit jubileum is mede door de financiële
hulp van velen een onvergetelijke gebeurtenis geweest. Zoals u weet verzorgen de leden van het R.R.G. belangeloos optredens voor zorg- en verpleeghuizen de Zonnebloem, Rode Kruis, enz. enz. De situatie is echter zo, dat enkele van hiervoor genoemde organisaties door bezuinigingen niet meer over de financiële middelen beschikken om geheel of gedeeltelijk een uitvoering te kunnen bekostigen. Helaas is het voor het R.R.G. niet mogelijk om kosteloos uitvoeringen te verzorgen, de kosten van de vrachtwagen, kleding decors, verlichting enz. vereisen van het R.R.G. om een vergoeding te vragen voor een uitvoering. Wij zijn op het idee gekomen een vriendengroep op te richten voor deze organisaties zodat, indien het volledige bedrag niet kan worden betaald wij uit de vriendenpot een bijdrage kunnen leveren aan de kosten voor een uitvoering. Daarmee doen wij vele honderden ouderen een plezier. lk hoop u als vriend te mogen begroeten d.m.v. een eenmalige bijdrage van minimaal 35 euro, te storten op giro 542039 t.n.v. P. Holslag onder vermelding "vriend R.R.G.". lndien u een rekening wenst verzoek ik u dat aan te geven en dan zal deze aan u worden toegezonden na ontvangst van uw bijdrage.Het Bestuur van de vriendengroep bestaat uit Peter Brouwer (manager R.R.G.), Peter v.d. Star (secretaris R.R.G.} en de heer H. Hoogduin (lid buiten R.R.G.). Uiteraard wordt u als vriend van het R.R.G. bij speciale uitvoeringen uitgenodigd en kunt u na het optreden, onder het genot van een hapje en een drankje, "bij"praten. Wij hopen u als vriend van het R.R.G. spoedig te mogen begroeten,
 
Peter Brouwer