click hier voor:
HOME | OMAR KHAYYAM's RUBAIYAT INTRO | ENGLISH RUBAIYAT | DUTCH RUBAIYAT
ASTROLOGY | ARTICLES | GEBOORTETEKST | TRANSITTEXT | COURSFR | CURSUSNL | PRICES
SAYINGS | NEDERLANDS COMMENTAAR | BOOKS | MIRIAMRuth

van Rossum

met haar dichtbundels

Eilandranden
en
Sakasegawa


Het is vreemd met gedichten; ze kunnen je al dan niet raken, zelfs hevig raken, maar het waarom en hoe is vaak moeilijk uit te leggen.
Ruth van Rossum, geboren 1960 in Kobe, Japan, is een dichter, die diep raakt.

Over haar eerste bundel Eilandranden, verschenen in 2006, zei Erik Jan Harmens: "Ruth van Rossum schrijft gedichten die nog niet eerder geschreven zijn. Ze weet een volstrekt eigen geluid de wereld in te jassen, een tamelijk klassieke taal maar niet bepaald lyrisch, het schuurt vaak tegen het emotioneel betamelijke aan en het toont durf zonder zichzelf op de borst te kloppen of harde woorden te bezigen. Van Rossum schenkt ons implosies. Ze heeft een krachtige eigenzinnige debuutbundel geschreven." (De Groene Amsterdammer, 6 april 2007)

Haar tweede bundel, verschenen in 2012, heeft de naam gekregen van het Japanse dorpje Sakasegawa, waar zij haar eerste levensjaren doorbracht. De gedichten zijn gerangschikt in 5 delen: Niet kwijtlopen, Bewaren, Huid, Plinten en De Doden.
Levity Peters schreef over Sakasegawa: "Aangrijpend is geen woord dat past bij deze gedichten zonder grote woorden, die juist daardoor de onderliggende emoties des te sterker uit laten komen. Het zijn hechte woordbouwsels, zonder stoplappen, zonder versiering. Gedichten waaruit je geen zinnen kunt knippen om te laten zien hoe goed en sereen Ruth van Rossum schrijft. De gedichten zijn beeldend, maar tevens ritmisch en van een grote klankrijkdom. Geen gedicht is saai, hoe weinig opzienbarend het onderwerp soms is, hoe particulier de aanleiding ook was om het te schrijven. Zelfs in haar gelegenheidsgedichten is zij een sublieme dichteres. Inderdaad, superlatieven schieten tekort. Dit is eredivisiepoezie". (Meander, 2 november 2012)

Ruth van Rossum is ook dichter voor de Eenzame Uitvaarten in Den Haag. (zie www.eenzameuitvaart.nl/tag/ruth-van-rossum/).
Haar gedichten verschijnen regelmatig in bloemlezingen. En zij treedt op. Afgelopen zomer gaf zij een voordracht ter gelegenheid van het jubileum van de Japans-Nederlandse Vereniging in Leiden en stond zij op een podium van het Crossing Border-festival in Den Haag.

Hier een gedicht uit de bundel Sakasegawa:

Hou vast

Daar zijn nog stukken vroeger.
De donkerhouten straten.
De tempel en de bel.

Maar niet meer onbevangen.
Krekels die voor je zongen.
Geluk met gladde randen.

Je draagt het in je nerven en
houdt het vast. Je gaat niet terug
uit angst om kwijt te raken.


* * *

Ik kan U van harte aanbevelen deze dichter te volgen, en haar gedichten te lezen en herlezen; er gaat een wereld voor U open.

Eilandranden en Sakasegawa zijn te bestellen in de boekhandel en op internet, bijvoorbeeld via www.liverse.nl of rechtstreeks bij Ruth van Rossum: zeewind@xs4all.nl - voor de prijs van 12.95 euro hoeft U het niet te laten.

copyright foto: Roos Tacken, gedicht Hou vast: Ruth van Rossum.


* * *

click hier voor:

TOP
HOME | OMAR KHAYYAM's RUBAIYAT INTRO | ENGLISH RUBAIYAT | DUTCH RUBAIYAT
ASTROLOGY | ARTICLES | GEBOORTETEKST | TRANSITTEXT | COURSFR | CURSUSNL | PRICES
SAYINGS | NEDERLANDS COMMENTAAR | BOOKS | MIRIAM