NEDERLANDSCOMMENTAAR
HOME ASTROLOGY ARTICLES MIRIAM gedichtenRUTH OMARKHAYYAMINTRO
ENGLISHRUBAIYAT DUTCHRUBAIYAT SAYINGS BOOKSLINKS


(voor astrologisch consult - bespreking van Uw persoonlijkheid, relaties enz. of als U astrologische leerboeken tegen lage prijs wilt kopen, contact 072 5153134 of hans-van.rossum@hetnet.nl)

***

Geboorte horoscoop analyse

Click here for/klik hier voor transittekst, here for/hier voor prices/prijzen.

Onderstaande astrologische duiding voor Donald Trump op basis van zijn geboorte horoscoop is een voorbeeld van een persoonlijke Astrologische Duiding Tekst uit mijn geboorte tekst programma. U kunt bij mij Uw eigen persoonlijke Astrologische Duiding Tekst of zo'n tekst voor vrienden/vriendinnen, Uw of hun kinderen bestellen , om aan uzelf of aan hen cadeau te geven.

Astrologen of amateur-astrologen kunnen ook mijn volledige geboortetekst en/of transittekst programma bestellen, zodat zij voor elke horoscoop mijn daarbij behorende teksten kunnen intoetsen.

Aangezien deze tekst uit mijn programma komt zonder verdere aanpassing door mij kan je hier spreken van een neutrale uitleg zonder gebruikmaking van wat we van Donald Trump uit de media horen of menen te weten.

Toch wil ik U er nadrukkelijk op wijzen, dat U uit onderstaand verhaal als leek of anderszins geen enkele conclusie mag trekken zonder deze met mij eerst te bespreken. Ook andere interpretaties zijn immers mogelijk en uiteindelijk gaat het om het vormen van een totaal beeld.
Bovendien gaat het hier om een uitleg, die aan een client overhandigd kan worden en dan dient voor verder gesprek. Daarom worden in de teksten eerder de mogelijkheden tot positief gebruik van de geboorte eigenschappen benadrukt, dan de gevaren van negatief gebruik.

Een voorbeeld is de hieronder volgende beschrijving van de ascendant Leeuw. De uitwerking kan fluctueren van als goede vaderfiguur zorgen voor de kinderen, als een koning zorgen voor het welzijn van de van jou afhankelijke "onderdanen", rekening houden met wat anderen nodig hebben, tot als slechte dictator vol pedanterie jouw ideeen opdringen aan anderen, slecht luisteren, zonder dat je dat misschien bewust doet jouw eigen belangen altijd laten voorgaan. De dynamiek, het jezelf belangrijk vinden is er, de toepassing kan anders zijn, mede onder invloed van alle horoscoop factoren.

En besef: Een horoscoop is van een mens; die leeft binnen zijn grenzen een eigen leven, moet eigen doelen kiezen en weten waar te zijn en hoe verder te gaan met zijn of haar levensreis.

Deze teksten mogen niet verder verspreid worden anders dan met mijn schriftelijke toestemming.

Horoscoopuitleg voor Donald Trump 14061946 105400 EDT Jamaica, USA, 0734822 W 404129 N

Algemeen:

Bij het lezen van deze horoscoop beschrijving is het goed je te realiseren, dat het niet gaat om goede of slechte eigenschappen, maar wel om een beter of minder goed gebruik van die eigenschappen, een betere samenwerking of integratie, die mede tot stand kan komen, doordat je meer van jezelf weet, ziet welke deelpersoonlijkheden er in je leven en waar je dan bewuster mee kan omgaan. Het is mogelijk, dat verschillende opmerkingen elkaar ogenschijnlijk kunnen tegenspreken, maar dat komt omdat je die tegenstellingen in je hebt, of omdat die eigenschappen elk op een verschillend gebied meer of minder actief kunnen zijn. Het kan ook zijn, dat je sommige opmerkingen niet herkent; vraag je dan af, of die echt niet bij je horen of mogelijk nog niet tot ontwikkeling gekomen zijn.
Wat voor je ligt, is een tekst, die weliswaar zorgvuldig is opgesteld en waarin je veel over jezelf kunt lezen, maar een computer tekst heeft ook zijn beperkingen en kan een gesprek, een dialoog met een goede astroloog niet vervangen. Een gesprek, waarin duidelijker kan worden, welke kanten van een karakter vaker op de voorgrond treden en welke kanten min of meer ingehouden worden en waarom dat gebeurt. Een gesprek ook, waar dieper ingegaan kan worden op specifieke situaties en onderwerpen en op de manier waarop die situaties in de toekomst misschien beter tegemoet getreden kunnen worden.

1. Hoe sta je in contact met de buitenwereld en hoe laat je die naar binnen.

De ascendant is het punt in je horoscoop, dat op het moment van je geboorte aan de Oostelijke horizon staat. De ascendant in de horoscoop geeft de manier aan, waarop je in contact staat met de buitenwereld, is als het ware een filter tussen jou en de wereld, mensen en dingen om je heen en geeft "kleur" aan de manier waarop je dingen aanpakt, naar buiten brengt en binnenlaat. Je ascendant eigenschappen worden vaak het eerst, bijna onbewust, door anderen "opgesnoven".

De eigen creativiteit laten zien.
Met jouw leeuw ascendant wil je loyaal, waardig, koninklijk overkomen op je omgeving; je kan goed organiseren en leiding geven, verwacht respect en wilt graag in het middelpunt staan en houdt er van je wat opvallend te kleden. Wanneer je je onzeker voelt kan dat soms omslaan naar koppigheid en pedanterigheid, anderen als minder zien dan jezelf. Je voelt zoveel creativiteit in je, dat je dat ook wilt uitdragen en je laat je daar door anderen niet gauw van af brengen. Als je teveel op de reacties van andere mensen let, zou je jezelf kunnen dwingen om meer te lijken dan je bent en jezelf op zulke momenten teveel op je tenen laten lopen. Wanneer je echter in je eigen echte creatieve mogelijkheden blijft en die kant van je ontwikkelt, dan heb je het vermogen om je eigen ziel tot uitdrukking te brengen. Je leeft dan niet vanuit een vals gevoel van trots maar vanuit het krachtige zelfbesef dat je je eigen creatieve capaciteiten ten volle gebruikt en je je eigen warmte met anderen kan delen.

Pionier en vechter.
Je treedt de wereld met veel durf tegemoet, wilt graag je weg alleen gaan en voorop lopen. Alles gaat met veel energie gepaard, wat ook kan leiden tot agressiviteit of ruzies, als je het gevoel hebt, terecht of ten onrechte, dat je gedwarsboomd wordt. Mogelijk start je wel eens te impulsief met iets nieuws en heb je meer plezier in de start dan in het afmaken, maar als een project niet lukt begin je ook vol goede moed weer met iets nieuws. Zelfstandigheid is voor jou van veel belang.

2. Je emotionele wereld en je diepste behoeften.

De maan in je horoscoop vertolkt je meest essentiŽle behoeften en fundamentele, "oude" patronen, je instinctieve reacties, het kind in je en de manier waarop je je moeder ervaren hebt. De maan geeft aan waar en hoe je je in je leven veilig voelt. Maan en zon vullen elkaar aan, geven beiden op hun eigen manier licht aan jouw persoonlijkheid.

Je eerste behoefte: mentale stimulatie.
Jouw maan staat in boogschutter, een vuur (intuÔtie) teken. Dat kan betekenen, dat jouw emoties hevig tot uiting of zelfs uitbarsting kunnen komen, ongenuanceerd, zonder tact. En je zou ook de neiging kunnen hebben jouw emoties didactisch te gebruiken, ze aan anderen op te dringen. Je voelt je prettig, als je de wereld kan zien als een mooie, grootse wereld, en als je ook mensen kan zien als goed en eerlijk. Maar als jouw ideaalbeeld te hoog gesteld is of niet overeen komt met de werkelijkheid, zul je je vaak teleurgesteld voelen. Probeer mensen te zien en aanvaarden zoals ze zijn. Je hebt behoefte aan de grote lijnen en kan daardoor verzuimen om op details te letten, die toch belangrijk zijn. Met kennis vergaren, reizen, voel je je in je element. Mogelijk ben je ook geÔnteresseerd in godsdienst of andere zaken die te maken hebben met de wereld en de zin van het leven. Je wilt zelf vrij zijn om te doen wat je wilt en geeft ook anderen die vrijheid. Over het algemeen waardeert men je optimisme en gulheid.

Sterke band met je huiselijke omgeving.
Je hebt een sterke binding met je verleden, je oorsprong, je huis en familie (vermoedelijk vooral je moeder), en voelt je het meest op je gemak, als je huiselijk leven harmonisch verloopt en je daar een gevoel van veiligheid uit kan putten. Je bent zeer zorgzaam en voelt de emoties van anderen goed aan, zou al vroeg in je leven als een soort ouder voor zwakkeren of jongeren kunnen optreden. Maar als je je thuis niet veilig voelt, maar onzeker, dan trek je je terug in je privť-wereld en op die momenten vind je het ook moeilijk je voor anderen in te zetten.

Energie in emoties.
Je wilt je emoties graag openlijk uiten en zoveel mogelijk jezelf zijn. Je laat het over het algemeen wel merken, hoe je je voelt en men waardeert je om je eerlijke en open reacties. Maar als je je ergert kun je ook dat zeer openlijk en fel laten merken. Als je emotioneel in iets of iemand gelooft, dan zet je je volledig voor die zaken of personen in. Je wilt vrij zijn om te doen wat je zelf wilt en in jouw eigen tempo. Je wilt graag voorop lopen. Mensen met dezelfde wilskracht als jij trekken je aan, mits ze dezelfde kant op willen als jij. Als dit niet zo is kunnen jullie in flink conflict komen met elkaar.

Veilige emoties en optimistische groei.
Jouw behoefte je emoties te kunnen uiten en anderen te verzorgen wordt gesteund door je optimisme en joviale manier van contact leggen.

Veiligheid en regels.
Bij jou zou het kunnen lijken, alsof veiligheid en verzorgen niet aansluit bij verantwoording en regels, verplichtingen. Je zult daarom moeten proberen daarin een aansluiting, een synthese te vinden waardoor je op wat makkelijker manier veiligheid en verzorgen en uiten van emoties kan combineren met een optreden dat weliswaar verantwoord maar ook weer niet te vol van verantwoordelijkheidsgevoel is.

Veranderlijke emoties, aangetrokken tot veranderingen.
Je gevoelens en emoties en behoefte aan verzorgen en verzorgd worden staan tegenover je hang naar vrijheid en verandering en je neiging tot afstandelijkheid. Het kan daarom moeilijk voor je zijn, die twee principes tegelijk uit te beelden; je zit dan ůf aan de ene ůf aan de andere kant en zoekt de kant waarin jij niet zit bij anderen, laat die door anderen uitleven. Vermoedelijk heb je zo'n houding in je moeder meegemaakt; je wist nooit zeker wanneer ze er wel of niet voor je was, als je haar nodig had, was zij vaak met eigen dingen bezig. Dat wil op zich niet zeggen, dat ze niet van je hield, maar wel, dat jij een soort wantrouwen overgehouden hebt ten aanzien van mensen waarmee je in relatie bent: dat ze er mogelijk niet zullen zijn, wanneer je ze echt nodig hebt, waardoor je je dan onzeker gaat voelen. Zie jouw relaties zoals ze echt zijn, niet vanuit dat verleden, want dan zou je door je verwachting, die een ander heus wel opsnuift, juist dat resultaat kunnen stimuleren. Bovendien houdt dat wantrouwen je dan tegen om zelf volledig in een relatie te staan. Je gaat het liefst contacten aan met mensen, die net zoals jij zeer individualistisch zijn en die jou de vrijheid laten waaraan je behoefte hebt. Kijk eerlijk naar de mate van vrijheid en verzorging, die beide partijen in jouw relaties nodig hebben en wees daar zo open mogelijk over. Misschien is het mogelijk een synthese van die principes in jou tot stand te brengen.

3. Manier van denken en communiceren met mensen, dingen en jezelf.

Zorgzaam denken, beÔnvloed door gevoel en verleden.
Je gedachten worden vaak bepaald door je gevoelens waardoor je de meeste dingen subjectief benadert. Je zou door je gevoeligheid gauw door de woorden van anderen gekwetst kunnen zijn en kan zelf in je communicatie goed rekening met anderen houden. Je hebt een zeer goed geheugen en houdt ook van ideeŽn die je al kent van vroeger, van je familie. Nieuwe ideeŽn kunnen voor jou iets dreigends hebben, maar onderzoek toch ook of je gevestigde ideeŽn nog steeds opgaan. Wanneer je emotioneel bewogen bent kan je beter wachten met beslissen tot je afgekoeld bent.

Intellectuele vrienden.
Je houdt er van je verstand te gebruiken in groepen van geestverwanten, kiest graag het gezelschap van mensen met intellectuele interesses. Je beste ideeŽn krijg je mogelijk in groepswerk. Ook denk je er graag over na hoe de wereld een betere plek zou kunnen zijn, een betere sociale structuur zou kunnen hebben.

Verstand en verbeelding.
Jouw denken staat haaks op je fantasie, je verbeelding. Denk daarbij aan de verschillende betekenissen van dat woord. Je kan dingen ver"beeld"en, gebruik maken van je fantasie, mooie beelden creŽren; je kan je ook dingen verbeelden die niet waar zijn, de realiteit geweld aan doen. Je hebt het beide in je. Let er op, in je communicatie en denken, dat je geen dingen hoort, die niet gezegd of bedoeld zijn, en druk je zo exact mogelijk uit, zodat anderen jouw woorden niet misverstaan, omdat je de wereld van de realiteit en de fantasie niet voldoende uit elkaar zou houden. Vlucht ook niet in je dromen, maar probeer je verbeelding een vorm te geven, er gebruik van te maken, in de werkelijkheid.

4. Energie en opkomen voor jezelf en voor wat je wilt bereiken.

Beschermende, trotse energie.
Je hebt een wat koppige energie; gaat graag je eigen weg, laat je niets vertellen, wilt in alle activiteiten de leiding. Maar wanneer men je in je waarde laat en men op je rekent, doe je alles om aan die verwachtingen te voldoen, beschermt anderen. Je kunt je energie inzetten om zelf belangrijk te lijken maar ook voor activiteiten waarbij je zelf waardig en eerlijk voor de dag kan komen, omdat je vanuit je hart handelt. Je hebt over het algemeen voldoende zelfvertrouwen om je sterke kanten te gebruiken.

Je energie niet makkelijk te "pakken".
Op de ťťn of andere manier heb je het gevoel, dat je energie vaak wordt afgeremd of dat je er niet makkelijk vat op krijgt. Een soort moe gevoel van: wat heeft het voor zin. Dat kan komen omdat je omgeving afbreuk gedaan heeft aan je zelfvertrouwen in je jeugd. Een gevolg kan zijn dat je je eigen ergernis of agressiviteit dan heimelijk probeert te uiten. Mensen kunnen daarom jouw energie, jouw agressiviteit, irritatie heel anders ervaren en beter zien dan jij denkt, en daarom anders op jou reageren dan je verwacht. Soms uit je wat je wilt niet duidelijk, dan weer juist te duidelijk. Wees je meer bewust van je energie en van wat je wilt. Je zult je energie wellicht heel goed kunnen gebruiken op collectieve, dienstbare, spirituele, creatieve gebieden.

5. Aanvullende karaktereigenschappen.

Ontwikkeling via het vinden van synthese.
In jouw ontwikkeling spelen schoonheid en harmonie een belangrijke rol, evenals het aangaan van relaties, en het opkomen voor zwakkeren. Het komt er voor jou op aan, om evenwicht te vinden tussen de verschillende mogelijkheden en keuzes, die zich in je leven voordoen. Via het begrip dat je daarmee krijgt kan je ook tot groter inzicht over jezelf komen.

Uitbreiding van waarden.
Over het algemeen heb je de wind mee op het materiŽle vlak en als je goed in je vel zit kan je anderen in jouw bezit laten delen. Je ontleent een stuk van je gevoel van zekerheid aan je materiŽle bezit. Maar ook heb je goede geestelijke groeimogelijkheden; daarvoor is het belangrijk met voldoende zelfvertrouwen je eigen innerlijke mogelijkheden en waarden te ontwikkelen zodat je behoefte aan zekerheid vanuit een groeiende innerlijke rijkdom bevestigd wordt.

Optimisme/ontwikkeling en beperkingen/discipline.
Jouw intuÔtieve geloof in jouw doel in het leven en je geloof, dat dat haast wel vanzelf bereikt wordt, zou kunnen botsen met je angst, dat je door je omgeving tegengehouden zal worden dat doel te bereiken. Je stemmingen kunnen omslaan van een extreem geloof in de toekomst en je eigen kunnen, naar een extreem gevoel van hopeloosheid en gevoel van falen. Anders gezegd: op het ene moment zit je in een optimisme wat niet gecontroleerd wordt door discipline of praktische overwegingen, en op een ander moment zit je in een pessimistische stemming waar bijna geen plaats meer is voor hoop op toekomstig geluk en betekenis. Wisseling van een gevoel van overvloed, alles kunnen, naar beperking, niets kunnen, wat zich ook op materieel gebied zou kunnen manifesteren. Het zal een niet zo makkelijke taak zijn voor je om die twee principes te combineren: je geloof te behouden maar te transformeren tot bruikbaarheid in je dagelijks leven. Want als dat lukt, kan je je bevrijden van illusies en desillusies over de wereld en over jezelf, en kan je jezelf accepteren zoals je bent, waardoor je het uiterste uit je capaciteiten kan halen met een innerlijk gevoel van vrede en een praktische efficiŽntie.

Vrijheid voor iedereen.
Vrijheid van handelen en denken zijn voor jou eigenlijk vanzelfsprekende begrippen en daarom kan je veel meer meemaken dan de meeste mensen. Je had al vroeg een eigen levensvisie, die overigens best nog wel een paar keer kan veranderen in je leven, maar je bent ook tolerant genoeg om anderen hun eigen ideeŽn te gunnen. Opwindende situaties en mensen geven je een kick.

Verzet tegen maatschappelijke regels.
In jou leeft ook de drang te rebelleren tegen groepsregels en tegen de autoriteiten die die regels ooit gemaakt hebben. Je wilt je eigen individuele regels vaststellen of maken. Waar het in feite bij jou om kan gaan, is dat je het verschil ziet tussen de wetten en regels gemaakt door mensen, vaak voor hun eigen belang of het belang van hun groep, land of geloofsovertuiging, en de wetten en regels die inherent zijn aan het mens zijn. Met jouw vernieuwende kijk op de normen zou je een bijdrage kunnen leveren aan dat laatste.

Eigen waarden en bezittingen kunnen je verwarren.
Enerzijds idealiseer je je eigen waarden, waardoor je jezelf eigenlijk alleen maar tegen kan vallen; dat zou je een wat minder stevig, een wat mistig, dromerig gevoel van eigenwaarde kunnen geven. Anderzijds is het ook zo, dat je het gevoel hebt, dat waarden en bezittingen eerder een collectief dan een persoonlijk bezit zouden moeten zijn, ben je daarin heel onzelfzuchtig. Op financieel gebied heb je misschien het gevoel, dat er wel voor je gezorgd zal worden, dat geld toch wel komt en dat het niet zo belangrijk is, hoe je het krijgt en uitgeeft, of van wie het is. Dat kan heel ontspannend werken en tegelijk ook een onzeker gevoel geven, zolang je geldzaken niet duidelijk regelt.

Het gaat om de intenties.
Ergens in je zit een onbewust tijdloos aanvoelen van goed en kwaad; een innerlijk weten hoe de dingen horen te zijn. Wanneer anderen/jij zelf die standaard niet halen, zou je anderen/jezelf onbewust negatief kunnen beoordelen en je schuldig voelen, het gevoel kunnen hebben dat je meer dan anderen vervolgd wordt door moeilijke omstandigheden, door het lot. Vanuit die houding zou je anderen, je omgeving, de omstandigheden, mogelijk willen beheersen en controleren. Wat je moet leren, is dat een oordeel over jezelf, over anderen alleen maar gebaseerd kan zijn op de intenties die jij of anderen hebben; niet op het voldoen aan jouw onbewuste perfecte standaard. Het leren van een juiste manier van beoordelen is ook nodig om je angst te overwinnen om de controle te verliezen en weggezogen te worden in het onbekende; het onbekende dat voor jou mogelijk aanvoelt als een dreigende afgrond. Wanneer je de krachten buiten je niet meer ziet als vijandig, en er mee leert samenwerken, krijg je ook vertrouwen in het onbekende en in de transformerende werking ervan. Het zou goed voor je kunnen zijn om je intenties en daden heel praktisch en verstandelijk te analyseren. Daardoor zou je kunnen leren accepteren waarom je handelt zoals je doet en bent zoals je bent en zien, dat je je niet hoeft te verzetten tegen de krachten van het geheel, maar er mee verbonden bent.

6. Houding ten aanzien van de maatschappij.

Iedereen heeft zo z'n speciale houding ten aanzien van autoriteiten en regels en plichten, van omgaan met een carriŤre of met de maatschappelijke positie die men wil bereiken. Hieronder volgen enkele punten, die daar betrekking op hebben en iets zeggen over hoe je daarmee wilt omgaan.

Behoudende benadering tot de maatschappij, met oog voor de natuur en schoonheid.
In jouw contact met de maatschappij heb je een wat behoudende en vasthoudende benadering. Eerder de neiging het bestaande te onderhouden en te verfraaien, dan om vernieuwingen te willen aanbrengen. Je wilt het leven prettiger en comfortabeler maken; op een loyale manier anderen meer zekerheid in hun leven bieden en een beroep of levensstijl kiezen, waarbij dat mogelijk is.

Emoties kunnen je tegenwerken.
Jouw emoties en zorgzaamheid lijken zich op "onbekend en vreemd" terrein te bevinden in jouw contacten met de maatschappij, waardoor ze vaak averechts kunnen uitwerken. Je emoties kloppen misschien niet met wat er werkelijk aan de hand is, of je bent overdreven zorgzaam en komt er niet voldoende voor uit wat je zelf vind, of je stemmingen wisselen te vaak. Probeer daarom tot een synthese, een samenwerken van emoties en werken in de maatschappij te komen.

Vriendelijk en diplomatisch in maatschappij en werk.
Je vriendelijke en harmonische benadering van de maatschappij en van jouw werk daarin maakt dat men je over het algemeen graag mag. Het zou je soms ook een beetje "lui" kunnen maken, zo van: het lukt toch wel. Ook zou je wat moeite kunnen hebben voor jezelf op te komen.

Rivaliteit en energie in de maatschappij.
In je carriŤre, je positie in de maatschappij heb je sterk de behoefte om alles op je eigen manier te doen en om snel beslissingen te nemen. Je laat je niet gauw tegenhouden, omdat je het gevoel hebt dat je zelf wel weet wat goed is; je kan daarin heel koppig zijn, maar luister toch ook naar de adviezen van anderen; daarna kan je altijd nog beslissen of je die op wilt volgen of niet. Vat kritiek op je handelingen of vragen waarom je dingen op een bepaalde manier doet ook niet te persoonlijk op. Met werken voor anderen of werken in groepen heb je dan wat minder moeite. Het kan ook zijn, dat je moeder haar onderdrukte ambities op jou geprojecteerd heeft, en dat je misschien meer haar maatschappelijke behoeften vervult dan die van jezelf.

7. Relatiepatronen.

Hoewel uiteraard jouw gehele persoonlijkheid deelneemt aan jouw manier van relateren, zijn er een aantal specifieke punten, die speciaal in relaties op de voorgrond treden; het kennen en zien van die patronen kan je bewuster maken van wat er in contacten tussen jou en anderen meespeelt.
De houding, die we aannemen in relaties hangt ook sterk af van ons gevoel van eigenwaarde: of we onszelf belangrijk genoeg, van genoeg waarde, mooi genoeg vinden om onszelf liefde en plezier en schoonheid te geven en daarmee die waarden ook met vertrouwen van anderen te kunnen ontvangen en aan anderen te geven. Goed en gelijkwaardig relateren begint met zelfrespect en met liefdevolle aandacht voor wat we zelf nodig hebben.

Relaties warm en veilig.
Je hebt graag nauw contact met mensen en behoefte aan warme relaties, zorgt graag voor mensen die je mag. Als je je onbemind voelt kan je in relaties jaloers of bezitterig worden; je kan dan het idee krijgen dat jouw vrienden of kennissen meer liefde of aandacht aan anderen geven dan jij krijgt. Veel hangt af van de steun en liefde en waardering die je vroeger van je ouders en vooral je moeder kreeg, omdat je relatie met haar een patroon voor je latere relaties is; daarom ook is (was) het vermoedelijk moeilijk voor je om die relatie met je moeder losser te maken, los te laten. Als je iemand eenmaal mag dan ben je ook bijzonder trouw en geef je hem of haar veel steun; zelf wil je ook de zekerheid hebben emotioneel op je vrienden en relaties te kunnen rekenen.

Kameraadschap.
Je houdt van gezellige of artistieke vrienden en vriendengroepen en wilt samen genieten van het leven, het leven mooi maken, hetzij door spel, kameraadschap of kunstzinnigheid. Je kan ook heel harmonisch in een team van gelijkgestemden opereren en samenwerken, houdt rekening met de anderen en zet jezelf dan soms te veel op de achtergrond. Ook in je intieme relaties moet er ruimte zijn voor je vrienden en vooral voor een kameraadschappelijke verhouding.

Uiten van gevoelens in relaties.
Het is mogelijk dat je opgegroeid bent in een koude, vormelijke omgeving, op althans een omgeving, waar materiŽle verzorging overheerste boven het uiten van gevoelens, en waarbij ťťn van je ouders hoge eisen stelde, waardoor je gevoel van eigenwaarde en het leren uiten van je gevoelens aangetast werd. Het zou kunnen zijn, dat je ouders wel van je hielden omdat je hun kind was, maar niet voldoende oog hadden voor jouw zo individuele eigenschappen. Daardoor kan je diep vanbinnen het gevoel hebben geen liefde waard te zijn en liefde eerst te moeten verdienen, waardoor je ook gevoelens van liefde zelf moeilijk kan tonen. Het gevolg kan zijn een angst voor afwijzing, van desillusie, bitterheid, en een grote behoefte aan liefde. Het zou zo kunnen zijn, dat plezier en liefde in jouw gevoel steeds verworven moeten worden. In feite word je daarmee geconfronteerd bij het omgaan met intieme relaties, het delen van gevoelens, van seksualiteit. En wanneer relaties daardoor gebaseerd zouden zijn op afhankelijkheid, wanneer je van elkaars waardering afhankelijk bent om jezelf te waarderen, zal dit een teleurstellend gevoel van eenzaamheid kunnen geven. Wanneer je echter leert van jezelf te houden en jezelf te waarderen, ook in je kwetsbare gedeelten, en daarin niet afhankelijk bent van de ander, kan je de diepte van een gelijkwaardige relatie leren ervaren, een relatie niet gebaseerd op afhankelijkheid en praktische redenen, maar gebaseerd op liefde uit vrije keus.

8. Ontplooiing van je persoonlijkheid, je zelfexpressie.

Een heel belangrijk deel van je persoonlijkheid wordt uitgebeeld door de zon. De zon in je horoscoop staat voor het vaderbeeld in je, voor je diepste innerlijke verlangen hoe je wilt zijn, hoe je je wilt uiten en wat je wilt bereiken en wat je leven zin geeft, je toekomst. Aan de ene kant is het zo, dat iedereen wel het dierenriem teken herkent, waarin zijn of haar zon staat, aan de andere kant is het ook zo, dat de ontwikkeling van je zonkant het hele leven kan duren.

Nieuwsgierig en afstandelijk communicatief.
Jouw zon staat in tweelingen, een lucht (denken) teken. Dat betekent, dat je op mensen en situaties meer met je verstand, afstandelijk, dan met je gevoel, intens, zal reageren. Je hebt een actief verstand en bent heel nieuwsgierig naar de antwoorden op al je vragen, leert daarom veel. Die nieuwsgierigheid houdt ook in, dat je niet lang geconcentreerd blijft op ťťn onderwerp, zelfs als dat nodig is; dat maakt je rusteloos, verveeld; je ziet niet zo makkelijk, dat ook ťťn onderwerp steeds iets nieuws kan bieden. Vaak doe je zelfs meerdere dingen tegelijk. Je houdt er van nieuwe dingen te zien en ervaren en bent daarom graag op reis. Je stemming kan snel veranderen; ook als je verdrietig bent voel je je al weer beter, als je je met iets nieuws kan bezighouden. Je leert nieuwe dingen door erover te lezen of er met mensen over te praten. Je wilt met alles communiceren.

Je inzetten voor (je positie in) de maatschappij.
Je hebt een sterke behoefte je eigen lot te willen bepalen, omdat je er van overtuigd bent, dat je daarover meer weet dan anderen, je je mogelijk altijd verzet hebt tegen elke inmenging van ouderlijk of ander gezag, elke vorm van opgedrongen discipline. Daarom is het een goed idee werk te kiezen, waar je je eigen baas bent. Het zou ook kunnen zijn, dat je werkzaamheden kiest die te maken hebben niet met wat jij eigenlijk wilt, maar die te maken hebben met onvervulde ambities van je moeder, waar je je dan niet eens van bewust bent, maar waarvan zij hoopte, dat jij die waar zou maken. Je was je misschien al vroeg bewust van de richting van je werken en van je wens in dat werk een gerespecteerde positie op te bouwen. Hoewel je werkzaamheden niet van praktische aard hoeven te zijn, ga je er wel praktisch en met discipline en uithoudingsvermogen mee om, tot je bereikt wat je voor ogen staat. Maar wat dat ook is, jouw levensweg is om een bijdrage aan de structuur van de maatschappij te leveren.

Twee tegengestelde persoonsdelen.
Enerzijds meet je je graag met de wereld om je heen, met je relaties, via het doen van wat je zelf wilt en goed vindt, anderzijds wil je weten hoe de buitenwereld daar op reageert, vraag je anderen, wat zij van jouw handelen vinden. Op die manier zie je meer invalshoeken van wat je doet en wat je wilt bereiken en kan je daar objectiever over oordelen. Maar tegelijkertijd kan daardoor een splitsing ontstaan tussen wat je doet, je zelfexpressie, en wat je voelt, je behoefte aan veiligheid, alsof die twee niet goed bij elkaar passen, en alsof persoonlijke emoties niet zo belangrijk zijn of juist weer belangrijker zijn ten opzichte van wat je in breder verband wilt bereiken. Mogelijk heb je ook je ouders zo ervaren: als twee tegenovergestelde mensen, die in spanning met elkaar leefden. Beide delen horen bij je en in plaats van je dan met de ene kant, dan met de andere kant te identificeren (en dan het andere deel op een buitenstaander te projecteren) kun je er ook bewust voor kiezen, dat beide delen ook meer tegelijkertijd aanwezig zijn en samenwerken.

Goede energie.
Jouw energie verbindt zich harmonisch met je behoefte jezelf te uiten en jezelf te zijn, waardoor je over het algemeen zeer energiek bent.

Positief denken en handelen, vertrouwen op gesternte.
Je hebt een zeer positieve instelling over het leven en wilt alle facetten ervan proeven, zoveel mogelijk zien en beleven. Je bent geliefd bij je vrienden en kennissen door je opgewekte levenshouding en zullen je ook hun hulp aanbieden, wanneer dat nodig is. Je bent eigenlijk al met tamelijk weinig tevreden. Omdat een aantal dingen in je leven makkelijk lijken te gaan, zou je bij tegenslag soms wat lui en passief kunnen zijn, er op vertrouwen dat dingen ook zonder inspanning wel weer op hun pootjes terecht komen op een moment, dat je actief oplossingen moet zoeken. Je zult in je leven vermoedelijk ook mensen tegenkomen, waar je op een bepaald moment net van leert, wat je dan nodig hebt.

Expressie op eigen manier.
Ook huist er een grote individualist in je; je wilt alles op je eigen manier doen en laat je door niemand dwingen; in dat geval rebelleer je. Als kind vond men je daardoor misschien wel wat vreemd. Bovendien heb je een grote behoefte aan vrijheid en ben je altijd in voor originele dingen, denkt vernieuwend. Doordat je zeer intuÔtief denkt komt het ook voor, dat je overhaast beslissingen neemt; let daar op en neem dan even wat meer tijd. Niet iedereen zal jouw snelle, originele ideeŽn kunnen waarderen, maar daarom hoeft jouw manier van denken niet slecht te zijn. Heb maar vertrouwen in je eigen intuÔtie.

Jezelf uiten op spiritueel of artistiek gebied.
De weg, die jou kan helpen je zelfexpressie te verwezenlijken, gaat mogelijk via het je uiten en in contact staan met de spirituele wereld of met het je artistiek uiten.

9. De schaduw in je, het gebied van je angsten en gebrek aan zelfvertrouwen.
We hebben allemaal een gebied waar we ons niet lekker voelen, waar we te maken krijgen met angsten en een gevoel van het nooit goed genoeg te doen, een gebied wat we vaak het liefst terugduwen naar ons onbewuste. Dat is ook een gebied, waar we, wanneer de angst overwonnen is, veel kunnen bereiken.

Je positie in een groep.
Een schaduwkant van je is om jezelf in een groep of in groepen van mensen te kunnen uiten; je er een deel van te kunnen voelen. In het algemeen voel je je ongedwongener in ťťn op ťťn situaties dan in een groter gezelschap of wanneer je met anderen in een groep moet samenwerken. Je censureert je eigen optreden dan vaak uit angst niet goed genoeg over te komen, komt daardoor nogal serieus over, en juist daardoor kan je omgeving dan het gevoel krijgen dat je hen ook beoordeelt op hun degelijkheid, waardoor je uit de boot kan vallen en je behoorlijk eenzaam voelen. Je zal moeten leren op gelijk niveau met anderen in een groep om te gaan, te kijken wat jullie voor gezamenlijke doelen hebt, en je daarvoor in te zetten, maar ook, om noch aan jezelf, noch aan de anderen eisen te stellen en zo ruimte te geven aan spel en het nemen van risico's, aan de wat luchtiger kant van het in contact treden zonder je waar te hoeven maken. Wanneer je deze schaduwkant kan integreren, komt je gehele wezen beter tot z'n recht, durf je meer kanten van jezelf te laten zien.

© Hans van Rossum 2016.


Transit Analyse

Onderstaande transit duiding voor Donald Trump vanaf maart 2016 tot maart 2017 zijn een voorbeeld uit mijn transit tekst programma. U kunt bij mij zowel het transit tekst programma als ook Uw Persoonlijke Transit Duiding Tekst bestellen.

Toch wil ik U er nadrukkelijk op wijzen, dat U uit onderstaand verhaal geen enkele vaste conclusies mag trekken zonder deze met mij eerst te bespreken; in onderstaand verhaal gaat het immers slechts om mogelijke stemmingen dan wel invloeden en andere interpretaties zijn mogelijk.

Ook mogen deze teksten niet verder verspreid worden anders dan met mijn schriftelijke toestemming.

Transits zijn de hoeken, die de planeten, zoals ze nu lopen, maken met planeten of punten in je geboorte horoscoop, en zo tonen ze energieŽn, die op een bepaald moment in de wereld heersen en ook jou zullen beÔnvloeden. Ken je die energieŽn en weet je, welke gebieden speciaal bij jou geactiveerd worden, dan is het wat makkelijker bepaalde patronen die je meemaakt te herkennen en kan je er meer uithalen. Jouw geboortehoroscoop blijft echter altijd de basis voor jouw persoonlijkheid; de transits zijn als het ware ervaringen of leerprocessen daaromheen. Meerdere transits kunnen tegelijk optreden maar verschillend werken, en zo elkaars uitwerking versterken of verzwakken. Wanneer meerdere data bij ťťn bepaalde transit genoemd worden, gaat het om een langere periode, waarbij rond de genoemde data de werking op z'n sterkst is, meer ervaren kan worden, dan in de tussenliggende periode. Alle genoemde data zijn richtdata en moeten niet te exact genomen worden; want de werking van transits begint vaak al eerder en eindigt vaak later; wanneer het transits van mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus en pluto betreft gaat het van korte naar steeds langere periodes in die volgorde, waarbij de transits van mars kort duren en van pluto van een jaar tot twee jaar kunnen duren. De genoemde data van transits ten opzichte van de ascendant en het mc (indien deze in het transit overzicht voorkomen) kunnen soms vrij aanzienlijk afwijken, indien een geboortetijd niet exact bekend is en deze data moeten dan ook met een korreltje zout genomen worden. De energieŽn, die tijdens transits op je afkomen raken jouw leven en jouw unieke persoonlijkheid, en wat er gebeurt zal mede afhangen van jouw reacties en van de keuzes die jij maakt. We kunnen daarom niet zeggen, dat er "goede" en "slechte" transits zijn, dat sommige transits altijd gemakkelijk, andere transits altijd moeilijk zijn. Het gaat vaak om processen of spanningen, die zowel inwendig kunnen optreden als ook via gebeurtenissen vanuit de buitenwereld op je af kunnen komen en je zo als het ware dwingen, je met de door de transits aangeraakte energieŽn of levensgebieden bezig te houden. In onderstaand verslag wordt eerst een datum genoemd, daarna de transiterende planeet, dat wil zeggen de planeet zoals die op genoemde datum werkelijk staat, daarna de hoek die door die planeet gemaakt wordt met een geboorte-punt of -planeet, daarna het "aangeraakte" punt of de "aangeraakte" planeet uit jouw geboorte horoscoop.

Transits:
1 - 4 Maart 2016, maakt de transit Uranus een oppositie met de radix Jupiter. Je behoefte aan verandering en vernieuwing op jouw unieke manier staat nu tegenover je optimisme en behoefte aan vrijheid en aan afwisseling, alles meemaken. Wanneer deze principes niet samenwerken kan dat leiden tot allerlei impulsieve beslissingen met overmatig optimisme en vertrouwen in je eigen impulsen, waardoor de beslissingen averechts kunnen uitwerken. Misschien verzet je je ook tegen veranderingen of krijg je veel tegenwerking van buiten of is het juist de buitenwereld die jou voor het blok zet. Jouw intuÔtie kan je tot daden brengen waar je later weer spijt van hebt. Het is daarom zaak, op alle terreinen niet te veel risico's te nemen, en niet zonder meer op je intuÔtie te vertrouwen, maar toch eerst te kijken naar de praktische uitwerking, er ook rekening mee te houden hoeveel je aan kan. De meeste invloed heeft deze transit mogelijk op je levensbeschouwing; je wilt los komen van beperkingen waarvan je denkt dat die je belemmeren in je ontwikkeling. Probeer vernieuwing en vrijheidsdrang binnen redelijke grenzen te houden.

Voor 1 Maart - 9 Maart 2016, transit Neptunus maakt een driehoek met de radix Mercurius. In deze periode is jouw fantasie en verbeelding harmonisch verbonden met je denken en communiceren. Je bent daardoor zeer invoelend in je communicatie met anderen, kan anderen met jouw begrip helpen. Je zou tot nieuwe spirituele opvattingen kunnen komen en je vol fantasie kunnen uitdrukken, veel kunnen dagdromen, mogelijk ook verhalen kunnen schrijven. Jouw denken kan nu op een ideaal, op het spirituele gericht zijn; het is niet de beste tijd je op praktische zaken te werpen.

Voor 1 Maart - 12 Maart 2016, transit Uranus is sextiel met de radix Uranus. Dit is een goede tijd om op allerlei gebied veranderingen aan te brengen.

Voor 1 Maart - 8 Juni 2016, transit Pluto maakt een inconjunct met de radix Uranus. Mogelijk wil je dingen vernieuwen, oude dingen veranderen, maar dat gaat nu niet zomaar. Jouw ongeduld voor het vernieuwen staat wat vreemd tegenover jouw moeite van loslaten. Kijk daarom hoe je met allebei deze principes rekening kunt houden. Dat wil dus in feite zeggen: veranderen en vernieuwen vol bewustzijn.

Voor 1 Maart - 12 April 2016, transit Neptunus maakt een inconjunct met de radix Pluto. Jouw verbeelding en fantasie kunnen je nu een verkeerd beeld geven van eventuele noodzakelijke veranderingen; je zou ook een soort of angst kunnen hebben voor wat er nu speelt in je leven. Probeer zo reŽel mogelijk te kijken naar wat er nu aan de hand is.

Voor 1 Maart - 28 Juni 2016, transit Pluto maakt een vierkant met de radix Jupiter. Jouw gebied van groei, van optimisme om dingen te kunnen bereiken, staat nu haaks op ambitie, intensiteit, veranderen, willen gaan tot het uiterste. Indien je door die intensiteit te ver gaat kan dit leiden tot het willen uitoefenen van macht en van een behoefte aan perfectie, perfectionisme, tot het teveel hooi op je vork nemen, tot denken dat je alles kan, tot arrogantie of ook tot het manipuleren van anderen voor jouw belangen. Het is daarom belangrijk niet alleen de eigen maar ook de gevoelens en belangen van anderen goed in het oog te houden, te trachten je stemmingen en overtuigingen te relativeren, te luisteren hoe anderen dingen ervaren. Het is een periode van groei maar door de intensiteit daarbij ook van kans op conflicten. Indien niet absoluut nodig, neem dan geen belangrijke beslissingen tot de transit voorbij is of bij eventuele herhaling van deze transit, tot de laatste van deze transits voorbij is. Tijdens deze transit zit je immers midden in een veranderingsproces of zelfonderzoek proces, en als je beslissingen neemt, voordat het proces voorbij is, zouden die wel eens slecht kunnen passen bij wie je bent als deze transit zijn werking gedaan heeft. Neem na de transit rustig de tijd te kijken wie je dan bent en wat je wilt.

3 Maart - 19 Maart 2016, maakt de transit Jupiter een vierkant met de radix Uranus. Een tijd waarin onverwachte mogelijkheden zich plotseling kunnen voordoen. Maar ook een tijd van spanning en behoefte aan veel vrijheid. Die spanning zou zo groot kunnen zijn, dat je de neiging hebt ook de goede dingen in je leven af te kappen. Houd je geest vrij om open te staan voor de kansen die er komen om vooruit te gaan, maar behoed je voor impulsieve beslissingen die niet voldoende overdacht zijn.

5 April - 11 Mei 2016, maakt de transit Uranus een driehoek met de radix Maan. In deze periode kan je goed omgaan met veranderingen; je zoekt ze als het ware op, omdat je je lekker, veilig voelt bij nieuwe ervaringen. Je intuÔtie en je emoties gaan goed samen; over het algemeen kan je nu best op je intuÔtie vertrouwen. Een goede periode voor het verder ontwikkelen van je individualiteit, het veranderen van je huiselijke omgeving, een nieuwe manier van het combineren van veiligheid en vernieuwing.

6 Mei - 21 Juni 2016, transit Uranus maakt een sextiel met de radix Zon. Met deze transit gaan veranderingen goed samen met jouw doelen. Je kan vernieuwende onverwachte veranderingen goed aan, goed begeleiden.

24 Mei - 7 Oktober 2016, transit Uranus maakt een vierkant met de radix Saturnus. In deze periode staan je behoefte aan vernieuwing, aan vrijheid van beperkingen, haaks op de vormen en restricties, die je in je leven meende nodig te hebben of tegenkwam. Je gaat over patronen in je leven nadenken, die je wellicht in het verleden als vanzelfsprekend zag. De omstandigheden om je heen dwingen je wellicht tot een eerlijke evaluatie van wat goed is in jouw leven, en welke compromissen overbodig zijn. De onrust die het proces "wel of niet veranderen en zo ja wat" geeft kan ook lichamelijke spanning veroorzaken. Zoek de oorzaak van die spanningen op, want het is nodig om nu te kijken, welke regels en gewoonten in je leven echt bij jou horen en om oude regels, die nu niet meer voor jou gelden, over boord te gooien, om jezelf te vernieuwen als individu. Tracht je niet te verzetten tegen nuttige veranderingen, houd niet krampachtig vast aan het oude en verzet je niet alleen maar uit verzet, uit rebellie. Reageer ook niet te gehaast, ga goed na, wat je zelf nodig hebt, hoe en met welke regels of juist vrijheid van regens je je individuele mogelijkheden beter kan gebruiken.

29 Juni - 13 Juli 2016 maakt de transit Jupiter een vierkant met de radix Uranus. Een tijd waarin onverwachte mogelijkheden zich plotseling kunnen voordoen. Maar ook een tijd van spanning en behoefte aan veel vrijheid. Die spanning zou zo groot kunnen zijn, dat je de neiging hebt ook de goede dingen in je leven af te kappen. Houd je geest vrij om open te staan voor de kansen die er komen om vooruit te gaan, maar behoed je voor impulsieve beslissingen die niet voldoende overdacht zijn.

3 Juli - 22 September 2016, maakt de transit Saturnus een driehoek met de radix Pluto. Dit is de tijd om diep in jezelf te duiken, je onbewuste en creatieve krachten te ontdekken, en daar een meer praktisch gebruik van te gaan maken. Een psychologisch vruchtbare tijd. Je kunt nu op een praktische manier verantwoordelijkheid nemen over jouw verleden en oude gevoelens, oude, niet meer ter zake doende relaties of dingen, en als het ware op een goede basis aan jouw transformatie proces werken.

21 Juli - 1 Augustus 2016, de transit Jupiter maakt een vierkant met de radix Maan. Een goede tijd voor groei en het laten bovenkomen en uiten van emoties, voor het helpen van mensen die je na staan. Je kan heel -en soms ook te- geŽmotioneerd zijn over sociaal onrecht en dan reageren. Het is goed te kijken, uit wat voor oude gebeurtenissen in je leven zulke reacties voortkomen. Je wilt en kunt nu goed voor jezelf en anderen zorgen en open communiceren; als je daarbij tegenwerking krijgt, reageer dan met tolerantie, laat anderen daarbij vrij in het kiezen van hun eigen aanpak.

31 Juli - 10 Augustus 2016, de transit Jupiter maakt een vierkant met de radix Zon. In deze periode heb je een zeer goede kans op verdere ontwikkeling van je zonne-kant. Maar je moet er daarbij goed op letten, dat je niet te ver gaat, niet te veel op je goede geluk vertrouwt, want dit is ook een periode, waarin je makkelijk overdrijft en de gevolgen van je daden niet voldoende overweegt, waarin je discipline op de proef gesteld wordt. Wees je zo eerlijk mogelijk bewust van jezelf, zie en accepteer de grenzen van je mogelijkheden, van hoe hard je kan gaan in je ontwikkeling. Luister ook naar de noden van anderen.

3 - 23 Augustus 2016, maakt de transit Saturnus een inconjunct met de radix Mercurius. Denken gaat voor jou nu moeilijk samen met een praktische uitvoering daarvan. Probeer daarom bewust denken en praktisch uitvoeren aan elkaar te koppelen.

5 - 15 Augustus 2016, maakt de transit Jupiter een sextiel met de radix Saturnus. Je kunt nu jouw praktisch inzicht vergroten en dingen in je leven een betere vorm geven, zowel de grote lijnen zien als rekening houden met details.

7 - 18 Augustus 2016, maakt de transit Jupiter een driehoek met de radix midhemel. Een periode van groeiend optimisme en zelfvertrouwen, je kan meer dan ooit tevoren. Zorg voor de energie om daar gebruik van te maken. Anderen zien jou als een leider, willen jouw steun. Je ziet je doel helder en werkt daar hard en met kennis aan. In zaken, op financieel gebied en in de privť sfeer is dit een goede tijd voor verbeteringen. Misschien geen schokkende veranderingen maar wel een gevoel van tevredenheid. Met je zelfvertrouwen inspireer je anderen en ze zoeken graag jouw gezelschap voor je steun en vrolijkheid.

15 - 24 Augustus 2016, maakt de transit Jupiter een sextiel met de radix Venus. Een periode van plezier hebben en nieuwe vrienden ontmoeten, mogelijk ook van verliefdheid. Je voelt je goed en straalt tact en harmonie uit.

18 Augustus 2016 - 12 Februari 2017, transit Neptunus maakt een inconjunct met de radix Pluto. Jouw verbeelding en fantasie kunnen je nu een verkeerd beeld geven van eventuele noodzakelijke veranderingen; je zou ook een soort of angst kunnen hebben voor wat er nu speelt in je leven. Probeer zo reŽel mogelijk te kijken naar wat er nu aan de hand is.

6 September - 29 Oktober 2016, transit Uranus maakt een sextiel met de radix Zon. Met deze transit gaan veranderingen goed samen met jouw doelen. Je kan vernieuwende onverwachte veranderingen goed aan, goed begeleiden.

1 - 11 Oktober 2016, transit Jupiter maakt een conjunctie met de radix Neptunus. Een periode van hoge idealen en van anderen begrijpen en willen helpen. Mogelijk ook meer belangstelling voor het spirituele, voor wat er onder je geldingsdrang zit, voor expansie op creatief gebied. Maar het kan ook zo zijn, dat je je door je dromen in slaap laat sussen, te optimistisch en onpraktisch denkt dat je risico's kan nemen en dat die wel goed zullen aflopen. Voorzichtigheid daarin is nodig; test waar het praktische zaken betreft je verbeelding aan de werkelijkheid.

2 Oktober 2016 - 6 Januari 2017, transit Neptunus maakt een driehoek met de radix Mercurius. In deze periode is jouw fantasie en verbeelding harmonisch verbonden met je denken en communiceren. Je bent daardoor zeer invoelend in je communicatie met anderen, kan anderen met jouw begrip helpen. Je zou tot nieuwe spirituele opvattingen kunnen komen en je vol fantasie kunnen uitdrukken, veel kunnen dagdromen, mogelijk ook verhalen kunnen schrijven. Jouw denken kan nu op een ideaal, op het spirituele gericht zijn; het is niet de beste tijd je op praktische zaken te werpen.

16 - 25 Oktober 2016, maakt de transit Jupiter een vierkant met de radix Mercurius. Een tijd van grote geestelijke activiteit en behoefte aan vrijheid. Je hebt een optimistisch vertrouwen in je eigen ideeŽn; je kan nu anderen overtuigen. Maar overschat jezelf niet, ga niet te hard. En test je ideeŽn zorgvuldig; vergeet de details niet. Want je ideeŽn kunnen anders ook tot verkeerde uitvoering leiden.

21 - 31 Oktober 2016, maakt de transit Jupiter een sextiel met de radix Pluto. Je kunt nu met optimisme veranderingsprocessen aan maar moet toch ook oppassen geen misbruik van jouw kracht te maken en anderen niet te manipuleren.

22 Oktober 2016 Ė tot na 1 Maart 2017, maakt de transit Uranus een driehoek met de radix Maan. In deze periode kan je goed omgaan met veranderingen; je zoekt ze als het ware op, omdat je je lekker, veilig voelt bij nieuwe ervaringen. Je intuÔtie en je emoties gaan goed samen; over het algemeen kan je nu best op je intuÔtie vertrouwen. Een goede periode voor het verder ontwikkelen van je individualiteit, het veranderen van je huiselijke omgeving, een nieuwe manier van het combineren van veiligheid en vernieuwing.

19 November - 7 December 2016, maakt de transit Saturnus een sextiel met de radix Jupiter. Jouw praktische en voorzichtige kant gaat nu goed samen met de behoefte aan groei, aan optimistisch met iets nieuws durven beginnen. Een goede tijd dus om vorm te geven aan nieuwe ontwikkelingen.

23 November - 10 December 2016, maakt de transit Saturnus een oppositie met de radix Uranus. Jouw behoefte aan verandering, vernieuwing, individualiteit lijkt nu tegengewerkt te worden door de regels van de wereld en de mensen om je heen. Een tijd, waarin je leert, hoe met je behoefte aan individualiteit om te gaan. Het kan vaak lijken, alsof je vrijheid belemmerd wordt. Regels van buiten en discipline staan nu pal tegenover individualiteit en impulsiviteit. Ga na, in hoeverre je je eigen individuele ik volgt en in hoeverre je rekening houdt met anderen, in hoeverre je mogelijk ook reageert uit rebellie, juist iets doet om tegen anderen in te gaan. Veel spanning daardoor. Het gaat er om te kijken, welke oude patronen in je leven, je relaties, je werk vernieuwd moeten worden. Je hebt daarom ook moeite met adviezen van anderen. Maar breng veranderingen niet te impulsief, maar met verstand aan. Je hebt nu de kans, verantwoordelijke discipline en individuele vrijheid tot evenwicht te brengen met elkaar.

28 November - 11 December 2016, transit Jupiter maakt een conjunctie met de radix Jupiter. Het begin van een nieuwe cyclus van groei en ontwikkeling, waarbij je vaak kan rekenen op steun van anderen. Soms kan je overdreven verwachtingen koesteren, ook plotselinge gelukjes, meevallers, ervaren, maar het kan ook heel subtiel uitwerken. Alles wat je nu meemaakt helpt je om tot meer wijsheid en inzicht te komen zowel buiten als binnen in jezelf. Sta open voor deze groeimogelijkheden, door ook open te staan voor anderen en niet alleen met jezelf bezig te zijn. Je ontmoet mogelijk mensen die je vooruit helpen, die goed voor je zijn. Je kan je nu ook van knellende dingen bevrijden, jezelf vrijer maken. Dit kan een goede tijd zijn voor zakelijke investeringen.

1 - 14 December 2016, maakt de transit Jupiter een driehoek met de radix Uranus. Over het algemeen een heel positieve transit. Je wilt nieuwe dingen ervaren, bent vatbaar voor nieuwe ideeČn. Maar kijk wel, of ze alleen maar nieuw zijn, of ook goed. Er komen kansen voor nieuwe mogelijkheden op vrijwel elk gebied, zowel in de ontwikkeling van jezelf alsook op financieel gebied.

17 December 2016 - 16 Februari 2017, transit Pluto maakt een vierkant met de radix Jupiter. Jouw gebied van groei, van optimisme om dingen te kunnen bereiken, staat nu haaks op ambitie, intensiteit, veranderen, willen gaan tot het uiterste. Indien je door die intensiteit te ver gaat kan dit leiden tot het willen uitoefenen van macht en van een behoefte aan perfectie, perfectionisme, tot het teveel hooi op je vork nemen, tot denken dat je alles kan, tot arrogantie of ook tot het manipuleren van anderen voor jouw belangen. Het is daarom belangrijk niet alleen de eigen maar ook de gevoelens en belangen van anderen goed in het oog te houden, te trachten je stemmingen en overtuigingen te relativeren, te luisteren hoe anderen dingen ervaren. Het is een periode van groei maar door de intensiteit daarbij ook van kans op conflicten. Indien niet absoluut nodig, neem dan geen belangrijke beslissingen tot de transit voorbij is of bij eventuele herhaling van deze transit, tot de laatste van deze transits voorbij is. Tijdens deze transit zit je immers midden in een veranderingsproces of zelfonderzoek proces, en als je beslissingen neemt, voordat het proces voorbij is, zouden die wel eens slecht kunnen passen bij wie je bent als deze transit zijn werking gedaan heeft. Neem na de transit rustig de tijd te kijken wie je dan bent en wat je wilt.

18 December 2016 - 4 Januari 2017, maakt de transit Saturnus een oppositie met de radix Node. Een tijd, waarin praktische aanpak en toekomst verwachtingen tegenover elkaar staan en je daarom gedwongen bent bewust en praktisch over die toekomst na dient te denken en plannen te maken.

20 December 2016 - 7 Januari 2017, maakt de transit Jupiter een driehoek met de radix Node. Een periode, waarin je je levensdoel duidelijker kan zien en waarin je voor het bereiken van dat doel de wind mee hebt.

21 December 2016 - 8 Januari 2017, maakt de transit Saturnus een conjunctie met de radix Maan. Een gevoelsmatig koude, eenzame periode, waarin het heel moeilijk is je gevoelens tegenover de door jou als "hard" ervaren werkelijkheid te uiten. Je lijkt door je naar binnen gekeerdheid koel voor anderen en lokt zo ook geen warmte uit. Misschien heb je nu het idee dat je tekort schiet ten aanzien van je idealen. Issues over de moeder, vrouw of kinderen en/of het moeder-, vrouw- of kind-zijn kunnen een belangrijke rol spelen. Je zou nu wat aan zelfonderzoek moeten doen, kijken wie en wat je bent, hoe je relatie met je moeder was, kijken wat je als kind tekort gekomen bent en naar dat kind in jezelf met liefde en vergevingsgezindheid kijken, zonder perfectie te eisen. Deze periode kan helpen jezelf beter te leren kennen, leren je gevoel praktisch te durven uiten en er op te vertrouwen, je gevoelens meer ruimte te geven zonder schuldbesef. Neem nu geen beslissingen op basis van je emoties want die kunnen heel wisselend en diep zijn.

23 December 2016 - 12 Januari 2017, transit Jupiter maakt een sextiel met de radix Maan. Emotioneel een goede tijd vol zorg voor anderen, terwijl anderen ook voor jou willen zorgen. Je kunt je soms dingen te veel aantrekken, zeer emotioneel reageren op situaties, die jij als onrechtvaardig ziet.

30 December 2016 Ė tot na 1 Maart 2017, transit Pluto maakt een inconjunct met de radix Uranus. Mogelijk wil je dingen vernieuwen, oude dingen veranderen, maar dat gaat nu niet zomaar. Jouw ongeduld voor het vernieuwen staat wat vreemd tegenover jouw moeite van loslaten. Kijk daarom hoe je met allebei deze principes rekening kunt houden. Dat wil dus in feite zeggen: veranderen en vernieuwen vol bewustzijn.

5 - 24 Januari 2017, maakt de transit Saturnus een oppositie met de radix Zon. Dit is wellicht een "sobere" tijd, waarin het lijkt alsof je tegengewerkt wordt door de buitenwereld, door regels en conventies. Kijk, of die regels niet deugen, of dat je ook jouw eigen regels onder de loep dient te nemen. Het is nu zaak, om overgebleven oude tradities en beperkende regels op hun nut en noodzaak voor jou te onderzoeken en slechts het voor jou toepasselijke te handhaven, je leven uitdrukking te geven volgens regels, die jou vanaf nu dienstbaar zijn. Je bent nu wat serieuzer dan gewoonlijk en anderen kunnen dat ervaren als afwijzing; werk daarom ook zelf aan het onderhouden van jouw waardevolle relaties en contacten. Neem zelf de verantwoording neemt over je eigen daden en laat je niet te snel door anderen overhalen tot het doen van dingen, waar je misschien niet helemaal achter staat.

9 Januari Ė tot na 1 Maart 2017, de transit Jupiter maakt een driehoek met de radix Zon. Dit is een heel goede periode, waarin het lijkt alsof alles vanzelf gaat, vanzelf in orde komt. Je kan daar op reageren, door alles z'n beloop te laten, maar je kan ook proberen extra van deze periode te profiteren, door er energie in te stoppen en nu te trachten een aantal van je plannen te verwezenlijken en jezelf verder te ontwikkelen.

14 Januari - 3 Februari 2017, maakt de transit Saturnus een inconjunct met de radix Saturnus. Je wilt nu wel praktisch kijken naar de regels en verantwoordingen, die je je eigen hebt gemaakt of op je genomen Hebt, maar komt daar niet zo gemakkelijk uit; het kost wat meer tijd om uit te vinden hoe om te gaan met bestaande regels.

19 Januari - 9 Februari 2017, maakt de transit Saturnus een inconjunct met de radix midhemel. Het is in deze tijd wellicht wat moeilijk om vol vertrouwen te staan in maatschappij en carriŤre. Wellicht twijfel je wat aan jezelf, heb je wat meer moeite om de zaken praktisch aan te pakken. Begeleid daarom je omgang met de maatschappij met bewuste aandacht.

22 Januari - 20 Februari 2017, maakt de transit Jupiter een vierkant met de radix Saturnus. Deze periode kan je soms het vermoeiende gevoel geven: moet ik blijven staan of vooruit, wat houdt me tegen? Er is een conflict tussen het oude, bekende, en de aan te brengen veranderingen in jouw leefregels, tussen traditie en nieuwe risico's aangaan. Neem tijd voor jezelf en om met jezelf alleen te zijn en te kijken wat van het bestaande zín waarde heeft, en wat veranderd zou kunnen worden omdat het z'n bestaansrecht verloren heeft. Nu nutteloos geworden regels kan je niet in stand houden; je hebt een behoefte je te bevrijden van knellende banden. De nodige veranderingen dienen wel goed overdacht en overwogen te worden.

2 Februari Ė tot na 1 Maart 2017, maakt de transit Saturnus een inconjunct met de radix Venus. Gedurende deze transit kan het lijken, alsof praktische zaken niet goed sporen met relateren en met lekker ontspannen. Probeer zowel zaken praktisch aan te pakken als ook ze met plezier te doen en ook met anderen rekening te houden en contact te houden.

14 Februari Ė tot na 1 Maart 2017, maakt de transit Saturnus een driehoek met de radix Mars. In deze periode werken praktische aanpak, discipline, regels, bedachtzaamheid en traditionele aanpak heel harmonisch samen met energie, agressie, voor jezelf opkomen, snel reageren. Het lijkt soms wel alsof je jouw energie nu wat bedachtzamer en pragmatischer kunt gebruiken, alsof jouw energie het best op gang komt als je er een heel duidelijke vorm aan geeft. Jouw energie heeft die discipline nodig om goed op gang te komen en effectief te zijn en op zich kan je daar nu heel goed mee omgaan. Je hebt doorzettingsvermogen en kan tegelijkertijd ook kijken naar de meest effectieve manier van aanpak. Als je soms wat geÔrriteerd zou kunnen zijn omdat je wat minder spontaan aan de gang gaat dan jouw gewoonte was, dan weet je daar goed mee om te gaan, eventuele frustratie goed te uiten, op de agressie van anderen goed te reageren. Door de harmonische samenwerking van jouw energieke en praktische kant is dit een tijd om met een goede planning tot vruchtbare acties met vruchtbare resultaten te komen.

25 Februari Ė tot na 1 Maart 2017, transit Uranus maakt een sextiel met de radix Zon. Met deze transit gaan veranderingen goed samen met jouw doelen. Je kan vernieuwende onverwachte veranderingen goed aan, goed begeleiden.

© Hans van Rossum 2016.

Pricelist (prijzen):


Personal Consult (Persoonlijke Consultatie) of about 1 1/2 hours: Euro 100.-. In case a personal meeting is difficult to scedule, a consultation by email or telephone can be arranged.

Relationship consultation (Relatie consultatie) with 2 persons (relatie consult met 2 personen: Euro 100.-.

Personal Character Report Text (Persoonlijk Karakter Rapport Tekst), presently available only in Dutch/Nederlands: Euro 50.-. Hiervoor zijn de geboorte gegevens nodig van de persoon in kwestie (datum en plaats), evenals de tijd van geboorte, welke verkregen kan worden bij de gemeente van de plaats van geboorte.

Personal Transit report (Persoonlijk Transits Rapport), met informatie over toekomstige gebeurtenissen, presently available only in Dutch/Nederlands: Euro 50.-.

Radix Tekst Programma for astrologers (in Dutch-Nederlands): Euro 100.-.

Transit Tekst Programma for astrologers (in Dutch-Nederlands): Euro 100.-.

Email contact: hans-van.rossum@NOSPAMhetnet.nl, but delete the word NOSPAM from the address (This way I hopefully avoid automated spam and viruses!). Messages can be sent in English, Dutch, French, German.


Other pages
NEDERLANDS COMMENTAAR
HOME | ARTICLES | GEBOORTETEKST | TRANSITTEXT | COURSFR | CURSUSNL | PRICES
OMAR KHAYYAM's RUBAIYAT INTRO | ENGLISH RUBAIYAT | DUTCH RUBAIYAT
gedichtenRUTH | MIRIAM | SAYINGS | LINKS | BOOKS