NEDERLANDS COMMENTAAR OP MAATSCHAPPIJ
HOME ASTROLOGY ARTICLES GEBOORTETEKST OMAR KHAYYAM INTRO
ENGLISH RUBAIYAT DUTCH RUBAIYAT MIRIAM SAYINGS BOOKSLINKS


Astrologie cursus

(laatst bijgewerkt 8 februari 2010)

Les 1

(Click hier voor Les 2), hier voor Les 3)

Voorbeeld van een horoscoop tekening, waarin we de tekens, de planeten en de huizen zien:

De zon staat hier in stier op de cusp van het 7e huis, de maan staat in boogschutter in het 2e huis, venus staat in tweelingen in het 8e huis; de ascendant (en begin van het 1e huis) staat in schorpioen en de MC (midhemel en begin van het 10e huis)) staat in leeuw; de maan heeft de volgende aspecten: driehoek mercurius, oppositie venus, vierkant uranus en pluto, enz. We zullen het in de loop van deze lessen verder hebben over de verschillende factoren en plaatsen.


Inhoud deel 1: 1-Astrologie algemeen. 2-De kalligrafie. 3-Kernbetekenis dierenriem tekens. 4-Kernbetekenis astrologische planeten. 5-De aspecten. 6-De heersers. 7-De horoscoop tekening. 8-Hoe de dierenriem tekens onderverdeeld kunnen worden.


1. Astrologie algemeen.

In deze lessen houden we ons voornamelijk bezig met de horoscopen van personen, het uit de horoscoop bepalen van het karakter van een persoon en van de instrumenten, die iemand heeft en te leren zien en daarna laten zien, hoe die instrumenten zo goed mogelijk gebruikt kunnen worden. Men zou dit kunnen noemen een psychologische tak van astrologie. Daarnaast zijn er vele andere takken van astrologie: de voorspellende, die men kan zien als een aanvulling bij alle takken van astrologie; verder de medische, financiele en mondiale astrologie. Zoals we bij het beoordelen van het menselijk karakter kennis van de psychologie van de mens moeten hebben, is bij medische astrologie een behoorlijke medische kennis nodig, bij financiele astrologie kennis van de financiele markten, bij mondiale astrologie kennis van de wereld geschiedenis.

De belangrijkste factoren, die we in een horoscoop tekening zien, zijn de dierenriem tekens, de planeten, de aspecten, de huizen en de heersers en cuspen van de huizen.

Eenvoudig gezegd gaat het er dan bij de horoscoop analyse om, de kernbetekenissen van alle factoren, die de horoscoop tekening aangeeft, met fantasie te combineren. Onderdelen van de analyse kunnen elkaar aanvullen of tegenspreken, maar uiteindelijk dragen alle factoren bij aan het totaalbeeld, wat naar voren komt.
Maar: combineren zonder te (ver)oordelen!
Naast fantasie vereist het interpreteren van een horoscoop veel ervaring: al doende leert men. Door te luisteren naar de mensen, waarmee men een horoscoop bespreekt, hoort men hun verhaal, hun belevenissen, angsten, remmingen; daar kan men veel van leren. Het bespreken van een horoscoop met de persoon, waar het om gaat, moet niet zijn een monoloog van de astroloog, maar een dialoog tussen twee mensen.

In een geboorte horoscoop, die we meestal radix of radix horoscoop noemen, krijgen we met de nodige ervaring dan een steeds beter inzicht, een steeds beter beeld van wat er allemaal in die horoscoop staat; wat is het karakter, wat zijn de mogelijkheden en omstandigheden van de persoon in kwestie. Hoe is iemand, hoe reageert hij meestal, wat voor gebeurtenisen, omstandigheden of personen trekt hij/zij aan en hoe kan hij/zij meer greep op z'n leven krijgen.

Ook andere vormen van astrologie, van horoscoop uitleg , zoals relatie-astrologie, voorspellende astrologie, financiele astrologie, wereldastrologie, werken ook volgens dit principe van combineren, maar dan vaak met het combineren van twee horoscopen, bijvoorbeeld van de 2 horoscopen van twee personen naast elkaar gezet(relatie) of de horoscoop van ťen persoon en een tijdstip (voorspellen); hoe werken die twee horoscopen op elkaar in; waar steunen ze elkaar, waar liggen de onderlinge problemen. In deel 3 van deze les zal ik hier nader op ingaan, maar het is duidelijk, dat men eerst het principe van de uitleg van 1 horoscoop moet beheersen, voordat men aan het vergelijken van 2 horoscopen kan beginnen.

Wij geven nu het kenmerkende van de verschillende horoscoop factoren zoals boven aangegeven in het kort weer. Men kan dan als het ware meerdere kernbegrippen letterlijk achter elkaar schrijven om een bepaalde uitleg van het onderwerp van een bepaalde horoscoop te krijgen.

De (dierenriem)tekens geven aan het "hoe", de kleur. Bijvoorbeeld bedachtzaam, pragmatisch, afstandelijk, enz.
De planeten geven aan het "wat". Bijvoorbeeld de energie, het relaterende, het communicerende, enz.
De aspecten geven aan "wat met wat", hoe welke planeet/ascendant/mc, het "wat", inwerkt op een andere planeet/ascendant/mc en met dat ander "wat" samenwerkt of juist niet samenwerkt.
De huizen geven aan het "waar", het levensgebied. Bijvoorbeeld in de naaste omgeving, in het buitenland, het huwelijk, het gebied van gezondheid, de maatschappelijke of financiele positie, de creativiteit enz.
De cuspen of beginpunten van de huizen geven door het teken waarin ze staan de het "hoe", de kleur van het huisgebied aan.
De heersers van de huizen zijun de vertegenwoordigers van het door het huis bepaalde levensgebied, geven aan "hoe en waar" dat levensgebied steun krijgt en uitwerkt.

Dit klinkt allemaal wellicht heel ingewikkeld, maar geleidelijk zullen de dingen wat meer op hun plaats vallen.

2. De kalligrafie.

De kalligrafie, de manier waarop de astrologische tekens en planeten geschreven worden, is vol symboliek.

a. De dierenriemtekens:

ram (aries): De hoorns van de ram met de staf van de wil. Of een hoofd met de bekende ram wenkbrouwen beginnend bij de neus en dan omhoog.
stier (taurus): De kop van de stier, die de wat trage, bedachtzame inborst symboliseert; met de kop omlaag het land of de kudde verdedigen.
tweeling (gemini): De armen en longen, het romijnse teken voor het getal 2, 2 kinderen. Het principe van communiceren, met meerdere dingen tegelijk bezig zijn.
kreeft Cancer): De voedende borsten, de moederborst. Het principe van verzorgen.
leeuw (Leo): Het hart met de 2 hartkleppen, de staart van de leeuw, de manen. Symboliseert waar het in het leven om gaat, het waardig zijn.
maagd (virgo): Graanhalmen, die gemaaid worden, de mens die maait. Het principe van dienstbaarheid en van ordening.
weegschaal (libra): Een weegschaal of een draagjuk, de harmonisch ondergaande zon. Het principe van evenwicht, van harmonie.
schorpioen (scorpio): De (mannelijke) sexuele organen, de schorpioen die zich met zijn staart verdedigt en aanvalt. Het principe van gaan tot het uiterste.
boogschutter (sagittarius): De pijl op weg naar zijn doel. Het principe van de grote lijnen.
steenbok (capricorn): Een oude vorm voor de hoorn van de steenbok, de zigzaggende weg naar de top, de knieŽn, de gewrichten. Het principe van gestaag hogerop komen.
waterman (aquarius): Water, twee slangen (teken van kennis), elektrische stroomgolven. Het principe van humanitair denken.
vissen (pisces): De twee vissen die ieder een kant op zwemmen en toch verbonden zijn, zich door de stroom laten drijven.Het principe van zonder grenzen met de buitenwereld verbonden zijn.

b: de planeten (ook zon en maan worden in de astrologie voor het gemak planeten genoemd, of ook wel de lichten):
De planeten-namen zijn gebaseerd op oude goden-namen; uit die naam is al iets essentiŽels over de betekenis te zien. Je kan je de werking van de planeten voorstellen als energieŽn, als goden, die werken in jezelf.
De zon: de cirkel met de punt in het midden: het symbool voor het eeuwige, de levengevende kracht.
De maan: de niet-volle maan, of twee halve cirkels: symbool voor het vrouwelijke principe van ontvangen, de ziel, het reflecterende, het veranderlijke.
mercurius: het ontvangende principe (de antenneschotel), daar- onder de levengevende kracht, daaronder het kruis, symbool voor aardse zaken, de boodschapper van de goden, het communicerende.
venus: de cirkel van de levengevende kracht en daaronder het aardse kruis: symbool voor het harmonische, relaterende.
mars: het aardse kruis heeft hier voorrang boven (staat boven) de levengevende kracht: symbool voor de energie, agressie, opkomen voor het ik.
jupiter: de halve cirkel voor de ziel, iets links en boven het aardse kruis: symbool voor het positieve, uitbreidende.
saturnus: hier ook de zelfde bestanddelen als bij jupiter, maar het aardse kruis iets links en boven de halve cirkel: symbool voor de (oude) regels, het verantwoordelijke, vormgevende.
uranus: de H van de ontdekker, Herschel, in 1781, Úf de ont- vangende halfcirkel met daarin het aardse kruis en daaronder de levengevende cirkel: symbool voor het plotselinge, vernieuwende, toekomstige.
neptunus: ontdekt in 1846, de drietand, Úf de antenne van de ziel, daaronder het kruis en daaronder de levengevende kracht: symbool voor het grenzeloze, invoelende.
pluto: ontdekt in 1930, de P Úf het kruis met daaronder de cirkel en daaronder de halve cirkel: symbool voor het gaan tot het uiterste, transformerende.

diversen:
maansknopen: (maanboog met 2 cirkeltjes), tegenover elkaar het oude bekende (zuid knoop) en het nieuwe toekomstige (Noordknoop).
aarde: (cirkel met daarin kruis), het bij je passende.
cheiron: (C), de pijnlijke plek, oud zeer.

3. Kernbetekenis dierenriem tekens (een uitvoerige beschrijving van elk teken volgt later in deze les en in deel 2):

ram: voor zichzelf opkomend, assertief, moedig, loyaal, direct.
stier: bezitterig, verantwoordelijk, wat traag, zonder risico.
tweelingen: communicerend, bewegelijk, meer dingen tegelijk.
kreeft: verzorgend, beschermend, (over)gevoelig, huiselijk.
leeuw: creatief, koninklijk, ijdel, warm.
maagd: kritisch, analytisch, ordenend.
weegschaal: harmonisch, relaterend, rekening houdend met.
schorpioen: intens, onderzoekend, transformerend, argwanend.
boogschutter: lerend, vrijheidslievend, reizend, filosofisch.
steenbok: ambitieus, organiserend, beheerst.
waterman: afstandelijk, nieuwschierig, sociaal.
vissen: invoelend, spiritueel, verbeeldend, meedrijvend.

4. Kernbetekenis "astrologische" planeten:

Het is belangrijk te weten, dat de planeten met verschillende snelheid de dierenriem cirkel met de 12 tekens doorlopen.
De zon: Staat als het ware boven alle "goden". Staat voor het bewustzijn, potentiŽle vervulling, kracht, vitaliteit, zelfexpressie, vaderbeeld, evolutie van het zelf. Loopt in een jaar rond.
De maan: De moeder God. Staat voor verzorgen, wisselende emoties, reacties, reflectie, onbewust gedrag, moederbeeld, veiligheid, verleden, het kind in je, kinderen. Loopt in 27 daren en 7 uur rond.
mercurius: De boodschapper der Goden; het denken, communicatie, transport, contact met de (naaste)omgeving, jeugd. Loopt in ca een jaar rond.
venus: De Godin der liefde. Staat voor relateren, harmonie, attractie, kunstzinnigheid, bezit. Loopt in ca een jaar rond.
mars: De Oorlogsgod, belichaamt energie, activiteit, eisen, achter wat je wilt aangaan. Loopt in 20 maanden rond.
jupiter: Het hoofd der Goden; belichaamt expansie, overvloed, kansen, reizen, groei, het hogere denken. Loopt in 12 jaar rond.
saturnus: De Vadergod, belichaamt vorm, pragmatisme, beperking, discipline, tijd, ouderdom. Loopt in ca 29 jaar rond.
uranus: De God der hemelen, belichaamt vernieuwing, het onverwachte, verbreking, intuÔtie, individualisme. Loopt in ca 84 jaar rond.
neptunus: De Zeegod; belichaamt versmelten, fantasie, het ideaalbeeld, invoelen, verwarring, opgaan in het geheel. Loopt in ca 164 jaar rond.
pluto: De God van de onderwereld; belichaamt de phoenix, die opstaat uit de dood, het elimineren, transformatie, controle, perspectief. Loopt in ca 249 jaar rond.

Wanneer men zijn fantasie loslaat op deze "goden" kan men al snel tot een duidelijk beeld komen van de verschillende kanten van deze "archetypen". Neem Mars, de Oorlogsgod. Het is duidelijk, dat deze ras-soldaat energiek is, overal onbesuist op af snelt, barst van energie, maar ook vol zit met agressie en sexuele energie en beslist niet uitmunt in takt. De strijder, die beveelt maar zich niet laat bevelen. Hij komt voor zichzelf op maar beschermt ook hen die hij als dezijnen beschouwt. De minnaar (maar zeker niet de echtgenoot) van Venus. Denk je in, wat er gebeurt, als hij in z'n eigen element (teken) is, op het "slagveld", waar hij op geen enkele manier geremd wordt. Maar wat gebeurt er als hij bij een wieg staat en een baby de luiers om moet doen en teder verzorgen, of als hij met anderen harmonisch moet samenwerken. Zo kan elke planeet zich in z'n element voelen (in een passend teken staan) of zich gefrustreerd voelen in een niet passend teken. In deze lessen zal ik af en toe voorbeelden ter verduidelijking van de manier van combinerend werken geven. Men moet zich daarbij wel bedenken, dat men gelijdelijk aan alle combinaties in een horoscoop dient te bekijken om die dan daarna te combineren. Een zon in het teken vissen vlak naast de planeet jupiter zal bijvoorbeeld een andere zon zijn dan een zon in vissen vlak naast saturnus, zoals ook de zon in vissen en in het 1e huis ook weer een andere zon zal zijn dan een zon in vissen maar in het 5e huis.

Voorbeelden van het combineren van kernbetekenissen van planeten in een bepaald teken:
Zon in Vissen: De God van bewustzijn, potentiŽle vervulling, kracht, vitaliteit, levensdoel, zelfexpressie, vaderbeeld, evolutie moet zich in vissen invoelend, spiritueel, verbeeldend, meedrijvend gedragen. Deze zon zal zich dus niet op de voorgrond plaatsen, niet zomaar vol ambitie voor zichzelf carriere maken, niet uitblinken door zakelijkheid, maar zich inzetten voor anderen, voor een spiritueel doel, voor de kunst; op zijn gebied kan hij dan best veel bereiken, natuurlijk afhankelijk van de andere horoscoop factoren.
Maan in Ram: De God van verzorgen en verzorgd worden, van wisselende emoties en reacties, reflectie, onbewust gedrag, moederbeeld, veiligheid, van het verleden, moet in ram voor zichzelf opkomen, assertief, moedig, loyaal en direct, zich zonder "tact" gedragen. Deze maan zal dus dappere dingen moeten doen, pionieren, voorop lopen, op avontuur gaan, terwijl hij eigenlijk behoefte aan veiligheid heeft, aan het oude, aan verzorgen en verzorgd worden. Een moeilijke situatie voor deze God, waarin hij zich niet echt lekker voelt en er maar het beste van moet maken. Mogelijk zal hij af en toe zijn gefrustreerdheid met steken onder water laten merken. Maar op verzorgings gebieden kan hij goed zijn energie ontplooien en leiding geven.
Mercurius in Tweelingen: De God van het denken, communicatie, transport, interesse in de naaste omgeving, jeugd is hier in Tweelingen in het gebied van communicatie, bewegelijkheid, van meer dingen tegelijk doen. Deze God komt hier zeer tot z'n recht, is als een vis in het water.

5. De aspecten:

Dit zijn speciale hoeken, die planeten/punten in de horoscoop met elkaar maken, waardoor zij gezamelijk optreden , elkaar extra beÔnvloeden of soms ook tegengesteld werken. Deze hoeken hoeven niet exact te zijn, kunnen naar beide kanten 4 tot 8 graden afwijken; die afwijking noomt men de orb.
Wanneer een planeet geen enkel belangrijk aspect maakt met andere planeten, we noemen dit "ongeaspecteerd" zijn, dan treedt deze planeet vaak onafhankelijk, ongeintergreerd op, is er dan weer wel en dan weer niet, en is daardoor vaak wat onbeheersbaar, onberekendbaar, dan weer te nadrukkelijk aanwezig, dan weer niet aanwezig. Het is of deze planeet niet samen met de andere planeten in 1 huis woont, maar alleen in het tuinhuisje, van waaruit hij af en toe op bezoek komt.
De aspecten zijn uitermate belangrijk en kunnen zowel door een astroloog aan zijn klanten uitgelegd worden, als door iedereen met een zekere basiskennis worden gebruikt om zijn verschillende kanten en eigenswchappen beter te leren kennen en daardoor te leren al zijn mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken. In het algemeen kan men zeggen, dat driehoeken (en sextielen) een harmonisch samengaan betekenen, maar dat kan tegelijk betekenen, dat er wat weinig "uitdaging" is om zaken te veranderen. Het samenwerken van de 2 Goden loopt immers bijna vanzelf! Een vierkant (en oppositie), daarentegen, betekent botsingen en strijd, maar dat geeft tegelijkertijd de noodzaak van zich op het gebied van die Goden te werpen en een betere samenwerking te gaan ontwikkelen, te evolueren.

De belangrijkste aspecten en de afwijking (orb) naar bijde kanten waarbinnen ze nog (steeds wat afzwakkend) werken zijn:
conjunctie: Twee planeten maken een hoek van 0 graden: een tegelijk optreden, hand in hand gaan, ook al is dat niet altijd makkelijk. orb 6-8 graden.
vierkant: Twee planeten maken een hoek van 90 graden: een haaks op elkaar staand samengaan, vaak botsend, maar gelijdelijk de mogelijkheden onderzoekend, ervarend, om van elkaars eigenschappen gebruik te maken in het belang van de hele persoonlijkheid. orb 6-8 graden.
driehoek: Twee planeten maken een hoek van 120 graden: een harmonisch samengaan. De 2 planeten staan welwillend tegenover elkaar. orb 6-8 graden.
oppositie: Twee planeten maken een hoek van 180 graden: een moeilijk gelijktijdig samengaan. De planeten leven als het ware in verschillende werelden, herkennen elkaar niet en het is uitermate moeilijk beide planeten samen te laten optreden. Maar ook hier: oefening en onderkenning van het probleem baart kunst. orb 6-8 graden.
sextiel: Twee planeten maken een hoek van 60 graden: een elkaar steunend samengaan. orb 4-6 graden.
inconjunct: Twee planeten maken een hoek van 150 graden: een elkaar als "vreemd" ervaren: wie ben je eigenlijk? orb 3-4 graden.
Er zijn nog een aantal andere aspecten (hoeken), maar die zijn minder belangrijk en werken minder sterk.

Voorbeelden van het combineren van kernbetekenissen van planeten, die een bepaald aspect met elkaar maken:
Mars in conjunctie met Venus: De God van energie, agressie, van voor zichzelf opkomen, gaat hand in hand, moet dingen samen doen, met de Godin van de harmonie, van met anderen rekening houden. Je kan je voorstellen, dat dat vaak tegengestelde impulsen geeft in de persoon, die dit aspect heeft. Krijgt Mars z'n zin, dan is Venus gefrustreerd, krijgt Venus haar zin, dan loopt Mars te mokken! Compromissen tussen deze twee invloeden, deze twee subpersoonlijkheden zullen gesloten moeten worden.
Mars in oppositie met Saturnus: De God van energie, agressie, van voor zichzelf opkomen staat in oppositie, pal tegenover de God van de vorm, pragmatisme, beperking, discipline, tijd, ouderdom. Elke keer als Mars wat wil heeft hij eigenlijk lak aan die vervelende praktische saturnus; zelfs goedbedoelde adviezen slaat hij in de wind; hij ziet Saturnus als een vervelende rem en gaat er nog eens extra hard tegenaan. Omgekeerd ervaart Saturnus die onstuimige Mars als onverantwoordelijk, risico-nemend en avontuur zoekend en graaft zich nog eens extra in tegen veranderingen en avonturen. Geen makkelijke combinatie, waar slechts met veel bewustzijn verbetering/waardering in kan komen.

6. De heersers:

zon is heerser van het teken leeuw.
maan is heerser van het teken kreeft.
mercurius is heerser van het teken tweeling en maagd.
venus is heerser van het teken stier en weegschaal.
mars is heerser van het teken ram (en ook schorpioen).
jupiter is heerser van het teken boogschutter (en ook vissen).
saturnus is heerser van het teken steenbok (en ook waterman).
uranus is heerser van het teken waterman.
neptunus is heerser van het teken vissen.
pluto is heerser van het teken schorpioen.

7. De horoscoop tekening.

Tegenwoordig zijn er veel computer programma's voor astrologie te verkrijgen, die alle berekeningen snel kunnen maken en tekeningen van horoscopen kunnen produceren. Wij zullen hier daarom niet verder ingaan op de nodige berekeningen. U moet er wel rekening mee houden, dat U de horoscoop tekening ziet, alsof U naar het zuiden kijkt, dat wil zeggen: op de tekening is het zuiden boven en het oosten links, het noorden onder en het westen rechts. Op zo'n tekening kunt U bijvoorbeeld bij de buitenste ring de dierenriem tekens zien, daarbinnen de planeten en eventueel de aspectlijnen. Verder lange lijnen van ascendant naar descendant (O-W) en van MC naar IC (Z-N) en de huizenverdeling.
Onder de tekening ziet U de vaak een tabel, die de aspecten aangeeft.

8. Hoe de dierenriem tekens onderverdeeld kunnen worden.

A: Algemeen: In de eerste 6 dierenriem tekens (ram, stier, tweeling, kreeft, leeuw en maagd) staat de opbouw en ontwikkeling van de kwaliteiten van de persoonlijkheid centraal, ligt het zwaartepunt bij het "ik"; in de volgende 6 tekens Weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen) staat de ervaring van de relatie met de anderen centraal; het zwaartepunt ligt bij "ik samen met de ander".

Voorts zijn de tekens onderverdeeld in 4 elementen en 3 kruizen.

B1: Tekens van hetzelfde element werken over het algemeen harmonieus samen. En tekens van verschillende elementen werken niet van nature goed samen, maar kunnen beter samen gaan werken naarmate ze meer begrip voor elkaar hebben. Een lucht-teken zal zeggen: "Ik denk dat ..", is meer afstandelijk en daarom meer objectief; een water-teken zal zeggen: "Ik voel dat ..", is meer intens, en daarom meer subjectief. Een aarde-teken zal zeggen: "I observeer dat ..", ziet wat er is, os pragmatischer; een vuur-teken zal zeggen: "mijn intuitie vertelt me dat ..", is meer idealistisch, intuitief. Als we de verschillende benadering weten, de verschyillende manier om tot conclusies te komen bij de verschillende elementen, kunnen we personen met een ander element beter begrijpen.

De 4 elementen zijn:
vuur/intuitie (de tekens ram, leeuw, boogschutter) - Geestdrift, intuÔtie, conclusies in flits, 6e zintuig. Romantiek, dramatiseren, heilige dromen. Toekomst gericht, ziet onbeperkte mogelijkheden, optimisme, visie, inzicht.
Schaduwkanten: Moeite met alledaagse realiteit, geen begrip voor het trage, limiterende lichaam wat ook sexueel kan uit- werken. Vindt voorwerpen op zich saai, het moeten symbolen zijn, betekenis krijgen. Angst voor orde.
aarde/waarnemen (de tekens stier, maagd, steenbok) - Inzet, het zintuigelijke. Wereld van de materie, waarneembare. Solide, betrouwbaar, pragmatisch. Beheersen van het nu en daarmee omgaan. Het lichamelijke, orde en discipline.
Schaduwkanten: Bang voor risico's en mislukkingen waardoor onderdrukking van dromen en fantasie. Dogma's, moeite met ve- randeringen en chaos, bezitsdrang, moeite met spelen, met het kinderlijke, intuÔtieve.
lucht/denken (de tekens tweelingen, weegschaal, waterman) - Deelname, contacten. Ongrijpbaar. Ik denk dus ik ben, redelijk, objectief, voorzichtig door nadenken, logisch, wil verklaren en benoemen, afstandelijk. Zoekt het waarom, vindt (ervaringen van) anderen even interessant als zichzelf, filosoof, aanhankelijk, geloof in de mens. Lucht ziet wat zou moeten zijn.
Schaduwkanten: Angst voor emoties en gevoel maar daaronder zeer gevoelig, kwetsbaar. Afhankelijk, naÔef kind, vol vertrouwen, geloof in wonderen, humeurig. Egocentrisch, kan "hart" verliezen zonder dat te merken.
water/voelen (de tekens kreeft, schorpioen, vissen) - Inleving, bewustwording. Primitief, gevoelsmotivatie, leeft met beelden en symbolen. Relateren op gevoelsniveau. Instinctief, gevoelig, ontvankelijk, diepgravend, goed/kwaad is ťťn, neemt mensen zoals ze zijn. Uitgesproken en intense sympathieŽn, instinctieve aantrekking of afwijzing, opereert niet vanuit hoofd maar vanuit de buik, ziet pijn en lijden als deel van leven.
Schaduwkanten: moeite met het verstandelijke, met redeneren. Kijkt niet verder dan eigen innerlijk, waardoor soms onredelijk en oneer- lijk, stelt andere norm voor zichzelf dan voor anderen. Meningen in plaats van conclusies, manipulerend, verstikkend.

Vuurtekens essentie: de angst niet erkend te worden/de noodzaak erkend te worden.
Aardetekens essentie: de angst niet waardig geacht te worden/de noodzaak gewaardeerd te worden.
Luchttekens essentie: de angst niet geaccepteerdte worden/de noodzaak geaccepteerd te worden.
Watertekens essentie: de angst verkeerd begrepen te worden/de noodzaak begrepen te worden.

B2: Tekens van hetzelfde kruis staan vierkant op elkaar en werken daarom niet van nature goed samen, maar dagen elkaar eerder uit.

C: De 3 Kruizen zijn: hoofdkruis - de tekens ram, kreeft, weegschaal, steenbok - energiestroom naar buiten.
vaste kruis - de tekens stier, leeuw, schorpioen, waterman - energiestroom naar binnen.
beweeglijke kruis - de tekens tweeling, maagd, boogschutter, vissen - wisselende energiestroon.

Als we de elementen en kruizen combineren is bijvoorbeeld kreeft een gevoelsteken met de energiestroom naar buiten gericht, schorpioen een gevoelsteken met de energiestroom naar binnen gericht en vissen een gevoelsteken met wisselende energiestroom.

Click hier voor top, hier voor Les 2, hier voor Les 3.

© Hans van Rossum 2003.

Go to:
NEDERLANDS COMMENTAAR OP MAATSCHAPPIJ
HOME | ASTROLOGY | ARTICLES | GEBOORTETEKST | TRANSITTEXT | COURSFRANCAIS | ENGLISHLESSON | PRICES
OMAR KHAYYAM's RUBAIYAT INTRO | ENGLISH RUBAIYAT | DUTCH RUBAIYAT
SAYINGS | MIRIAM | BOOKS | LINKS