NEDERLANDSWEKELIJKSCOMMENTAAR
HOME ASTROLOGY ARTICLES GEBOORTETEKST OMARKHAYYAMINTRO
ENGLISHRUBAIYAT DUTCHRUBAIYAT MIRIAM gedichtenRUTH SAYINGS BOOKSLINKS


Astrologie cursus

(laatst bijgewerkt 7 FEBRUARI 2010)

Les 3.

Inhoud: 12-Sterkte en zwakte van de planeten. 13-Combineren van horoscoop factoren. 14-De horoscoop analyse. 15-Transits. 16-Vergelijkingen. 17-Aanbevolen literatuur.

(Click hier voor les 1, hier voorLes 2).

12-Sterkte en zwakte van de planeten.

Hoewel ik lezers aanraad, in eerste instantie niet te veel aandacht aan dit onderwerp te besteden, tot men enige ervaring heeft gekregen in het combineren van horoscoop factoren, wil ik toch de twee manieren noemen, waardoor planeten zich sterker doen gelden of beter tot hun recht (hun werking) komen. Men moet daarbij wel weer bedenken, dat tegelijk gekeken dient te worden naar alle andere horoscoop factoren:
1e: planeten die zijn geplaatst in het 1e, 4e, 7e en 10e huis (hoekhuizen) werken het sterkst, daarna planeten in het 2e, 5e, 8e en 11e huis en weer wat zwakker (met minder nadruk) planeten in het 3e, 6e, 9e en 12e huis.
2e: planeten die in hun eigen teken staan (het teken waarvan ze heerser zijn), kunnen zich maximaal ontplooien; ze voelen zich in hun element, zijn als het ware de eigenaar, die het voor het zeggen heeft. Staan ze in het tegenovergestelde teken, dan komen ze maar moeilijk tot hun recht, zijn als het ware de ongewenste gast. Staan planeten in een teken waar ze harmonisch mee verbonden zijn, dan komen ze ook redelijk goed uit de verf, zijn als het ware een gerespecteerde gast. Ik geef hieronder de belangrijkste goede en moeilijke standen met waarderingscijfers van +5 tot -5:
Zon in Ram +4, in Leeuw +5, in Weegschaal -4, in Boogschutter +3, in Waterman -5;
Maan in Stier +4, in Kreeft +5, in Schorpioen -4, in Steenbok -5, in Steenbok +2
Mercurius in Stier +3, in Tweeling +5, in Maagd +5, in Weegschaal +1, in Boogschutter -5, in Steenbok +3, in Vissen -4
Venus in Ram -5, in Stier +5, in Tweeling +2, in Maagd -4, in Weegschaal +5, in Schorpioen -5, in Steenbok +1, in Waterman +2, in Vissen +4
Mars in Ram +5, in Stier -5, in Kreeft -4, in Leeuw +2, in Weegschaal -5, in schorpioen +5, in Boogschutter +2, in Steenbok +4
Jupiter in Ram +1, in Tweeling -5, in Kreeft +4, in Leeuw +1, in Maagd -5, in Schorpioen +3, in Boogschutter +5, in Steenbok -4, in Vissen +5
Saturnus in Ram-4, in Stier +2, in Tweeling +3, in Kreeft -5, in Leeuw -5, in maagd +2, in Weegschaal +4, in Steenbok +5, in Waterman +5
Uranus in Stier -4, in Tweeling +1, in Leeuw -5, in Weegschaal +1, in Schorpioen +4, in Waterman +5
Neptunus in Kreeft +4, in Maagd -5, in Schorpioen +3, in Steenbok -4, in Vissen +5
Pluto in Ram +5, in Stier -4, in Leeuw +2, in Weegschaal -5, in Schorpioen +5, in Boogschutter +2

Een voorbeeld: Mars komt in het teken Ram optimaal tot z'n recht, de God van de Oorlog loopt op het slagveld en heeft het uitstekend naar z'n zin, maar in het tegenovergestelde teken Weegschaal moet diezelfde Mars relateren en rekening houden met anderen, zich harmonisch en tactisch gedragen, allemaal dingen waar hij in feite niet van houdt en niet goed mee kan omgaan. Bij Venus is het juist andersom: deze lieve, verleidelijke en harmonische, ietwat luxueuze en luie Godin voelt zich opperbest in de harmonische Weegschaal maar helemaal niet goed op het strijdveld. Zo komt de Zon bijvoorbeeld uitstekend voor de dag in Leeuw, waar hij het middelpunt, de baas mag zijn; in Waterman moet hij zich afstandelijk en denkend aan de toekomst gedragen en dat is hem niet bepaald op het lijf geschreven.

13-Combineren en het zich eigen maken van de horoscoop factoren.

Er zijn tamelijk veel zogenaamde "recepten" boeken, waarin voor elke combinatie van 2 factoren een omschrijving gegeven wordt; ik raad de lezer echter aan, in eerste instantie steeds zelf wat te gaan experimenteren met de kernbegrippen en daarbij goed in het oog te houden dat: de tekens is het "hoe"; de planeten het "wat" en de huizen het "waar". Zie de planeten ook als Goden, levende wezens met menselijke reacties. Zon en maan zijn weliswaar het belangrijkst, maar alle planeten spelen hun rol mee. Nadat men de kernbetekenissen van de verbonden factoren waar men naar kijkt opgeschreven heeft en er dan zijn eigen fantasie op losgelaten heeft en voor elke combinatie tot een verhaal(tje) gekomen is, kan men altijd nog in een "recepten" boek kijken wat een ander (met mogelijk meer ervaring) er van gemaakt heeft. De planeten, de Goden zijn in feite wat Jung noemt "archetypen" en men kan met fantasie de kernbegrippen uitbreiden, maar die uitbreidingen mogen niet in tegenspraak komen met het kernbegrip, het archetype. Men kan vervolgens ook de zon in de tekens vergelijken met het gedrag van kenissen, waarvan men weet in welk teken de zon bij hen staat. En het is ook goed in het begin eerder teveel dan te weinig op te schrijven; geleidelijk leert men om van een verhaal van mogelijk 5 A4'tjes een samenvatting van 1 bladzijde te maken.

14-De horoscoop analyse.

Er zijn verschillende manieren om te beginnen met de uitleg van een horoscoop:
1e: Men kan beginnen met de zon, dan maan, mercurius, venus, mars, jupiter, saturnus elk in welk teken, welk huis, welke aspecten, daarna uranus, neptunus en pluto in welk huis en welke aspecten. Een aspect van bijvoorbeeld zon met pluto wordt dan bij de zon al beschreven en hoeft bij pluto niet opnieuw beschreven te worden.
2e: Een andere manier kan zijn om te beginnen met het 1e huis - welke planeten staan er in met welke aspecten, welk teken staat op de cusp, dan huis 2, huis 3 enz tot huis 12.
Een voorbeeld van een uitgebreidere horoscoop analyse van de horoscoop van Willem Alexander staat op een andere plaats van mijn website (zie geboortetekst).

De volgorde, die ik daarin gebruikt heb en die mij goed bevalt is als volgt: ascendant-teken; ascendant-aspecten; maan-teken; maan huis; maan aspecten; mercurius-teken; mercurius-huis; mercurius-aspecten; mars-teken; mars-huis; mars-aspecten; jupiter teken; jupiter-huis; jupiter-aspecten; saturnus-aspecten; uranus-huis; uranus-aspecten; neptunus-huis; neptunus-aspecten; mc-teken; mc-aspecten; venus-teken; venus-huis; venus-aspecten; zon-teken; zon-huis; zon-aspecten; saturnus-huis. Houdt U er daarbij rekening mee, dat de aspecten in het algemeen bij het eerstkomende hoofdje komen en dus geen 2e keer herhaald hoeven te worden.

15-Transits.

Transits zijn de hoeken, die de planeten, zoals ze nu lopen, maken met planeten of punten in je geboorte horoscoop, en zo tonen ze energieŽn, die op een bepaald moment in de wereld heersen en ook jou zullen beÔnvloeden. Ken je die energieŽn en weet je, welke gebieden op een bepaald moment speciaal bij jou geactiveerd worden, dan is het wat makkelijker bepaalde patronen en invloeden die je meemaakt te herkennen en kan je er meer uithalen. Jouw geboortehoroscoop blijft echter altijd de basis voor jouw persoonlijkheid; de transits zijn als het ware ervaringen of leerprocessen daaromheen. Transits van de Zon, de Maan, Mercurius en Venus duren hooguit een dag en zijn daarom niet zo belangrijk, behalve wanneer ze een langere transit als het ware aanzwaaien. Transits van Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto gaan om steeds langere periodes in die volgorde, waarbij de transits van Mars kort duren en van Pluto van een jaar tot twee jaar kunnen duren. Hoe langer een transit duurt, hoe meer je er vaak van merkt. Transits ten opzichte van de ascendant en het MC (indien deze in een transit-overzicht over een langere periode voorkomen) kunnen soms vrij aanzienlijk afwijken, omdat een geboortetijd vaak niet exact bekend is en deze data moeten dan ook met een korreltje zout genomen worden. Bij transits over de ascendant kan ook vaak de gezondheid betrokken raken naast het contact met de omgeving, bij transits over het MC kan het ook vaak gaan om de maatschappelijke positie of contact met de maatschappij. Bij transits over de planeten (en ook zon en maan) gaat het meer om het onder de loep nemen van bepaalde karakter eigenschappen en levenshoudingen. De energieŽn, die tijdens transits op je afkomen raken jouw unieke karakter en leven en persoonlijkheid, en wat er gebeurt zal mede afhangen van jouw reacties en van de keuzes die jij maakt. We kunnen daarom niet zeggen, dat er "goede" en "slechte" transits zijn, dat sommige transits altijd gemakkelijk, andere transits altijd moeilijk zijn. Het gaat vaak om processen of spanningen, die zowel inwendig kunnen optreden als ook via gebeurtenissen vanuit de buitenwereld op je af kunnen komen en je zo als het ware dwingen, je met de door de transits aangeraakte energieŽn of levensgebieden bezig te houden. Leuk is dat lang niet altijd, maar het helpt enirm, als je weet wat er aan de hand is.

Een goede methode om naar de transits van een bepaald moment te kijken, is de eigen horoscoop te tekenen en daaromheen de planeetstanden van het gevraagde moment, bijvoorbeeld het nu, vandaag. Men ziet dan al vrij gemakkelijk welke hoeken de planeten van het "nu" maken nmet de planeten van de geboorte horoscoop. Men zou kunnen zeggen, dat de Goden van het "nu" vragten stellen aan de planeten van de geboorte horoscoop, waarmee ze aspecten maken. Staat de Saturnus van nu bijvoorbeeld pal op de geboorte Zon, dan worden er "saturnale" vragen gesteld an jouw zon-gedeelte. bWe vergelijken dus bij een transit horoscoop niet de onderlinge aspecten van de geboorte horoscoop, maar de aspecten die de transit planeten met die geboorte horoscoop maken. De betekenis van de aspecten is echter min of meer dezelfde, zei het dat het meer een eenrichting verkeer is van de transit planeet die op de geboorte planeet inwerkt, en dat we kleinere orbs nemen.

Wilt U transits over een langere periode bekijken, dan dient U of een boek (ephemeriden) te hebben, waarin planeetstanden over langere perioden vermeld staan, of over een astrologisch computer programma te beschikken. Die zijn overigens ook gratis te downloaden van internet.

U kunt een voorbeeld vinden van een transit uitleg op transitsterren.

16-Relatie vergelijkingen.

Hier gaan we in feite op dezelfde manier te werk als met de transit horoscoop: we tekenen de 2 horoscopen van de 2 mensen, waarvan we de relatie willen bekijken om elkaar heen en kijken dan welke aspecten de planeten van de ene persoon maken met de andere persoon. Wel moet men er rekening mee houden, dat de orbs van de aspecten kleiner genomen moeten worden dan bij een persoonlijke horoscoop beoordeling. En hier is, anders dan bij de transit horoscoop, wel degelijk sprake van een wisselwerking. Staat bijvoorbeeld de Jupiter (groei, ontwikkeling) van de ene persoon bij de Zon (zelfexpressie) van de ander, dan inspireert de Zon de groei en ontwikkeling van de ander en tegelijkertijd helpt de Jupiter van die ander weer de ontwikkeling van de zelfexpressie van de eerste persoon. Zou het niet Jupiter zijn, die bij die Zon staat, maar bijvoorbeeld Saturnus, dan krijgen we een heel ander verhaal!

17. Aanbevolen literatuur:

-Liz Greene - Liefde in de sterren. (engelse titel: Star signs for lovers). Deze zo bekende astrologe en psycho-analyticus gaat hier zeer goed in op de elementen en tekens en hun verschillen en relatie tot elkaar.
-Corn. Gorter - Planetenloop en mensenlot. Oud/soms ouderwets astrologie boek met hier en daar wat zwartwit uitspraken, maar nog steeds zeer leerzaam en interessant. Volkomen de moeite waard.
-Jaap Huibers - de horoscoop-tekening. Ankertjes serie. Klein maar duidelijk boekje over de horoscoop berekening.
-Linda Goodman - Zonneklaar. Heel leuk en uitvoerig boek over de zonnetekens met prachtige voorbeelden. Makkelijk leesbaar.
-Margaret E. Hone - The modern text-book of astrology. Compleet astrologie leerboek in de engelse taal, werkt veel met sleutelbegrippen en geeft al redelijk snel een goed houvast voor het analyseren van horoscopen.
-Noel Tyl - The principles and practice of astrology (12 deeltjes). Bijzonder goed leerboek, behandelt vrijwel alle astrologische onderwerpen.
-Grant Lewi - Astrology for the millions. Buitengewoon heldere uitleg over planeten in teken en huis, aspecten, transits.
-Martin Schulman - de ascendant, de poort tot uw karma. Gaat heel diep in op het zo goed mogelijk omschrijven en gebruiken van de ascendant eigenschappen.
-Robert Hand - Planeten in teken huis en aspect. Goede duidelijke beschrijvingen, uitgaand van het kind, maar geldend voor elke leeftijd.
-Robert Hand - Planeten in transit. Goede beschrijvingen van transit planeten in contact met planeten, ascendasnt en MC van de geboortehoroscoop.
-Nicholas Campion - Handboek voor praktische astrologie. Goed leesbaar.
-Richard Idemon - Relaties als spiegel. Vol psychologische hulpmiddelen.

Click hier voor top, hier voor lES 1., hier voor lES 2.

© Hans van Rossum 2003.

Go to
TOP
Nederlands wekelijks commentaar
HOME | ASTROLOGY | ARTICLES | GEBOORTETEKST | TRANSITTEXT | COURSFRANCAIS | lES 1 | OMAR KHAYYAM's RUBAIYAT INTROENGLISH RUBAIYAT | DUTCH RUBAIYAT | SAYINGS | MIRIAM | gedichtenRUTH | BOOKS | LINKS