WEKELIJKS COMMENTAAR
HOME OMARKHAYYAMINTRO ENGLISHRUBAIYAT DUTCHRUBAIYAT
ASTROLOGY ARTICLES GEBOORTETEKST LESSONS PRICES
HERINNERINGEN RUTHGEDICHTEN MIRIAM BOOKS LINKS


(voor astrologisch consult, bespreking van Uw persoonlijkheid en omstandigheden bel 072 5153134 of hans-van.rossum@hetnet.nl)

Sayings and quotes


in Dutch and English.

Expanded regularly. (You may send me your quotes as well.)
Regelmatig aangevuld. (U mag ook Uw spreuken inzenden)


If you want to look at a certain subject (though the subjects may overlap), go to

New, Quietness, People , Creativity, Governments and Economy, Cruyff, Various, Our world, Environment, Youth and Old Age, Euthanasy, Fairytales, Medical Science or Religion and for Bob Dylan (songs and interviews plus fotos) click Dylan

You will also be interested to visit my other pages such as (bezoek ook mijn andere pagina's zoals): Nederlands Wekelijks Commentaar (Dutch language).
Een spreekwoord is een korte zin gebaseerd op lange ervaring.(Cervantes)

NEW

In astrologie en dus ook in het leven gaan pluto transits vaak over onvervulde wensen, onvervulde talenten, die men onderdrukt heeft, niet aandurfde, al dan niet onder invloed van de ouders, en die nu weer de kop op steken, vaak vol spijt of zelf-beschuldiging. Mogelijk is de schade te herstellen, kan men de dingen die men ooit graag wilde alsnog gaan proberen, zijn eigen creativiteit op een of andere manier ruimte geven.

* * *

Insight cannot spare suffering, although it can spare blind suffering.(Liz Greene)

* * *

You don't stop doing things because you get older; you get older because you stop doing things.

* * *

Ooit een normaal mens ontmoet? ....En hoe beviel het?

* * *

Als de baard het teken van wijsheid zou zijn was de bok de wijste.

* * *

Er zijn meer dieren met baard dan wijze mensen. (hvr)

* * *

Critisism is the adult way of crying.(unknown)

* * *

Het is niet alleen belangrijk wat een mens tijdens zijn leven doet, zegt, denkt en droomt, maar ook waarover hij zwijgt. We zwijgen ons hele leven over wie we zijn, degene die wij alleen kennen, over dat wat aan niemand verteld kan worden. Maar we weten dat datgene waarover we zwijgen de waarheid is: waarover wij zwijgen dat zijn we zelf. (Sandor Marai in Land, Land!)

* * *

Wil je gelukkig zijn, wees dan gelukkig.(Tolstoy)

* * *

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.(tegelspreuk)

* * *

De totale almacht ligt zo goed als binnen ons bereik, maar onder ons gaapt de afgrond van het absolute niets. Op praktisch niveau bestaat het leven uit een constante jacht naar macht in een universum dat zinloos is geworden. De moderne cultuur is de machtigste uit de geschiedenis en ze is onophoudelijk aan het onderzoeken, uitvinden, ontdekken en groeien. Het zou misschien niet eens gek zijn om het geloof in groei een religie te noemen.(Yuval Noah Harari) - En dat alles helaas meestal niet om kennis en wijsheid te vergaren of iets te doen voor de medemens, maar om er geld aan te verdienen. (hvr)

* * *

The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.(Isaac Asimov)

* * *

Als je je bij de onversneden waarheid houdt, zonder daar een beetje fictie doorheen te mengen, zullen maar weinig mensen doen wat je zegt. (Yuval Noah Harari)

* * *

Jaarlijks sterven meer dan 1 miljoen mensen aan malaria, terwijl er minder geld wordt besteed aan behandeling tegen malaria dan aan kaalheid.(Raoul Martinez, hoe vrij zijn wij)

* * *

Dat de mens gelukkig is, is niet in het plan voorgeschreven.(Sigmund Freud)

* * *

De centrale bankiers? Die slapen op twee oren.(Brecht Arnaert)

* * *

Regarde bien, petit, Regarde bien (Jaques Brel)

* * *

Hoe verloopt een gemiddelde twee-sterren avond in Nederland? Als zat je in een wachtkamer, je moet wachten op de kaart, wachten op de gerechten, wachten op alles.(Mario Molegraaf)

* * *

Je weet nooit of het avontuur van je leven niet op de volgende straathoek zal beginnen. Alleen daarom moet je naar die straathoek gaan.(Henry de Montherlant)

* * *

Op je tenen sta je niet vast, wijdbeens loop je niet ver. On your toes you dont stand solid. With spread legs you cant walk far.(Lao Zi)

* * *

Het verleden is geen touristische bestemming. The past is not a tourist resort.(onbekend)

* * *

Niets behoeft meer aanpassing dan anderman's karakter. Nothing needs as much adjustment as someone else's character.(anon)

* * *

Geloven is aannemen wat men niet kan zien. De beloning hiervan is te zien wat men gelooft. Believing is taking for granted what one cannot see. The reward is to see what one believes.(Aurelius Augustinus)

* * *

Ik ben een imitatie van iets, maar ik ben vergeten van wat. I am an imitation of something, but have forgotten of what.(Oguz Atay)

* * *

Maatschappijen en massa's worden geregeerd door imitatiedrift en gebrek aan moed. Societies and masses are ruled by imitation and lack of courage.(Proust)

* * *

Never trust a man when heís in love, drunk, or running for office. Vertrouw nooit een man als hij verliefd is, dronken is of verkozen wil worden tot een politiek ambt.(Shirley Maclaine)

* * *

In a marriage you cant always be right. Thats why jewelry was invented. In een huwelijk heb je niet altijd gelijk; daarom zijn juwelen uitgevonden.(anon)

* * *

De mooiste wet van de natuur is wel dat we allemaal uiteindelijk dood gaan. The best law of nature may well be that we all die in the end. (hvr)

* * *

Zal ik je vertellen wat kennis is? Als je iets weet, weten dat je het weet, en wanneer je iets niet weet, weten dat je het niet weet: dat is kennis. (Confusius)

* * *

Man has invented his doom
First step was touching the moon.(Bob Dylan in License to Kill)

* * *

Je kan alles verliezen maar wat in je hoofd zit blijft. We can lose everything but what is in our head will stay. (Malinese schoolboy)

* * *

Ook al kan de wereld of je omgeving je een pessimistisch beeld tonen, houdt genoeg optimisme over om te denken dat je verbeteringen kan aanbrengen, want anders doe je niets. Even though the world or your surroundings may show you a pessimistic picture, maintain sufficient optimism to enable you to think you can work on improvements, as otherwise you will not do anything.(hvr)

* * *

We willen geen geheugen dat ons de waarheid vertelt, we willen een geheugen dat ons gelukkig maakt. We dont want our memory to tell us the truth, we want our memory to make us happy.(Koos van Someren)

* * *

The economic system is too crooked to failÖ Het economische systeem is te corrupt om nog aan te pakken.(Tom Lassing)

* * *

Both politicians and diapers need to be changed often and for the same reason. Zowel politici als luiers moeten regelmatig verwisseld worden en wel om dezelfde reden.(Ronald Reagan)

* * *

Leave it to Government, any Government, to make a bad situation worse. (Laat het aan de Regering, welke Regering dan ook, over een slechte situatie nog slechter te maken.(ElliotWave)

* * *

Deze wereld is al ingewikkeld genoeg, we moeten de zaken niet compliceren door er nog eentje bij te verzinnen. Our world is so complicated that we dont need to imagine a second one. (Rene Gude)

* * *

Net als politieke partijen hebben maar weinig kranten de ambitie om zich in te laten met onpopulaire waarheden. Just like political parties, most newspapers have liyttle ambition to dwell on unpopular truths (Rudy Kousbroek)

* * *

Voor iedere lezer die vandaag sterft, wordt een kijker geboren. For every dying reader a "looker"is born.(Jonathan Franzen)

* * *

Ik blijf het vreemd vinden, waarom je van anderen dingen niet kunt hebben die je jezelf wel toe staat. I still find it strange that we cannot accept things from others that we do allow ourselves. (Ronald Giphart)

* * *

"Werkelijkheid" is een woord dat niets betekent zonder aanhalingstekens. (Nabokov)

* * *

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. Degenen, die een stuk van hun vrijheid willen opofferen voor een beetje meer tijdelijke veiligheid verdienen noch vrijheid noch veiligheid. (Benjamin Franklin)

* * *

Every day I live longer, I live a day shorter. Elke dag dat ik langer leef, leef ik een dag korter. (Peter de Wit's Sigmund)

* * *

Niet elke dag kan buit opleveren, maar er moet wel elke dag gejaagd worden. Not every day you will catch something, but you have to go hunting everry day.(Ernst Juenger)
Maar neem ook je rust, want tijdens die rust periodes krijg je de mooiste ideeŽn waar op te jagen. But also take rest periods, because when resting you will get your best ideas what to hunt for.(hvr)

* * *

Wat geschiedenis ons leert: Dat de mensheid niets van zijn geschiedenis geleerd heeft en steeds opnieuw weer dezelfde fouten maakt. What we learn from history: that humanity hasn't learnt anything from its history and repeats its mistakes again and again. (hvr)

* * *

Als er iets is waarvan je niet wilt dat iemand het te weten komt, kan je het misschien maar beter helemaal achterwege laten. If there is something you dont want others to know about, dont mention it at all.(Google's Eric Schmidt)

* * *

Als je niet hoeft te betalen voor een dienst ben je zelf het product.(anon)

* * *

It is better to light one small candle than to curse the darkness. Het is beter een klein kaarsje aan te steken dan de duisternis te vervloeken.(Confucius)

* * *

Het agressief bestrijden van andermans onzin ...dient veelal om eigen onzin aan het oog te onttrekken.(Grunberg)

* * *

De grootschalige vernietiging van potentiŽle consumenten (bv in oorlog) is economisch gezien onverstandig. Destroying a grest number of potential consumers (as in a war) is economically stupid.(Grunberg)

* * *

Helaas worden dictators zelden opgevolgd door verlichte leiders. Meestal worden dictators opgevolgd door nieuwe dictators. Unfortunately dictators are seldom replaced by illuminated leaders. Most often they are replaced by new dictators.(Grunberg)

* * *

De gedachte dat in een cel laten wegrotten humaner is dan de doodstraf geeft aan hoezeer ethiek en sentiment met elkaar verward worden. ... en misschien zijn veel mensen tegen de doodstraf omdat zij die straf te mild vinden.(Grunberg)

* * *

De beurs kan langer irrationeel zijn dan dat je portemonnee diep is.(anon)

* * *

We leven niet aleen langer, maar we sterven ook langer. We not only live longer, we also die longer.(Rene Gude)

* * *

Wat in je jeugd gebeurt is, is dikwijls het gevolg van een voorval op latere leeftijd. What has happened in your youth often is the result of an experience at a later age. (Marten Toonder)

* * *

We hebben in aanleg levensbehoeftes, zoals de eerste melk die we drinken. Verdere behoeftes worden verzonnen, worden kunstmatig gecreŽerd en zo bezitten we steeds meer behoeftes, hebben steeds meer nodig, kunnen als we niet oppassen zelfs niet meer buiten onze nieuwe, gecreŽerde behoeftes.(hvr)

* * *

When you try too hard to controll situations or people, you end up being controlled by them, sometimes even without being aware of it. Als je situaties of mensen te veel wilt controleren eindig je met door hen gecontroleerd te worden, soms zelfs zonder dat je het door hebt.(hvr)

* * *

Mijn lot wordt bepaald door mijzelf, niet door de hemel. My fate is dependent on myself, not on heaven. (Taoistisch saying)

* * *

Looking at streaming water washes the tiredness out of your body. Kijken naar stromend water spoelt de vermoeidheid uit je lichaam. (Gerelee)

* * *

Het is belangrijk dat je het vermogen tot beleven bewaart, dat er dingen zijn die je kunnen verbazen, kunnen schokken. Het is belangrijk dat je niet door die vreselijke ziekte getroffen wordt: onverschilligheid. It is important that you keep your sence for experiencing, that there are things that can surprise you, can shock you. It is important that you will not be hit by that terrible illness: indifference. (Ryszard Kapuscinski)

* * *

The masses are going through a fierce period now of conflict between personal needs for freedom and liberty, versus the collective need for national and even global security.(Merryman)

* * *

Liefhebben is vaak een zeer egoistische bezigheid
Loving someone often is a very egoistical occupation (hvr)

* * *

Iets eten wat op 1 poot staat zoals bijvoorbeeld paddenstoelen en planten is beter dan iets eten wat op 2 poten staat zoals bijvoorbeeld gevogelte, wat weer beter is dan iets eten wat op 4 poten staat zoals bijvoorbeeld koeien en varkens.(Chinees spreekwoord)

* * *

Wees als een oude wijze, man die een kind ziet spelen. Be like an old man that looks at a playing child.(Dudjom Rimpoche over mediteren)

* * *

Als je te slim bent,kun je er totaal naast zitten. When you are too smart you can be totally wrong.(Tibetaans spreekwoord)

* * *

Theorieen zijn als lapjes op een jas, op een dag zijn ze versleten. Theories are like pieces of cloth on a coat; one day they are worn out.(Tibetaans gezegde)

* * *

People donít care how much you know until they know how much you care. (Joelle Hadley)

* * *

De dwaas blijft naast de rivier wachten tot deze voorbij is gestroomd, de wijze loopt naar de brug en steekt hem over. The fool sits down at the river and waits for it to have passed; the wise walks to the bridge and crosses.(Tjang Pong Ho)
Maar aan de andere kant van de brug ben je nog steeds dezelfde persoon in dezelfde wereld.(hvr)

* * *

If it's obvious, it's obviously wrong. Als het voor de hand liggend is, is het voor de hand liggend fout.(Joe Granville)

* * *

When a government becomes responsible for our savety, our freedom is in danger. Als een overheid verantwoordelijk wordt voor onze veiligheid komt onze vrijheid in gevaar (Donner)

* * *

When there is no solution there also is no problem and nothing has to be done. Als er geen oplossing is is er ook geen probleen en hoef je niets te doen.(Paul Frissen)

* * *

Our comforting conviction that the world makes sence rests on a secure foundation: our almost unlimited ability to ignore our ignorance. Onze geruststellende overtuiging dat de wereld logisch is steunt op een hechte fundering: onze bijna ongelimiteerde vermogen om onze onwetendheid te ontkennen.(Daniel Kahneman)

* * *

From the roots fruits will grow. Uit de wortels komen de vruchten. (Marchall Chess)

* * *

When you listen to others you will never be special. Do your own thing. Als je naar anderen luistert doe je nooit iets speciaals. Je moet je eigen gevoel volgen. (Leonard Chess)

* * *

The (farma) industry has learned long ago that the best way to sell pills is to sell the diagnose. De (farma) bedrijven hebben al lang geleerd dat de beste manier om een medicijn te verkopen is de diagnose te verkopen. (Dirk de Wachter)

* * *

Ik deel dus ik ben .... online. I share so I am .... online.(Sarah Vankersschaever)

* * *

Schop de mensen tot zij een geweten krijgen. Beat people untill they get a concience.(Louis Paul Boon)

* * *

I am more concerned with the return of my money than the return on my money.(Will Rogers)

* * *

Mensen die veel zeker weten en weinig twijfelen maken veel fouten en zijn gevaarlijk. People that think they know a lot of things for sure seldom doubt are dangerous.(?)

* * *

I cannot make my days longer, so I strive to make them better. (Paul Theroux)

* * *

Een goed geweten gaat het best samen met een slecht geheugen. A good concience goes best together with a bad memory.(Nietsche)

* * *

Tegen te koud kan je een trui aantrekken maar tegen te warm kan je niets doen. (Maarten 't Hart)

* * *

All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.(Edmund Burke)

* * *

One can learn 3 things from a child and 7 from a thief. From a child one can learn (1) always to be happy; (2) never to sit idle; and (3) to cry for everything one wants. From a thief you should learn: (1) to work at night; (2) if one cannot gain what one wants in one night to try again the next night; (3) to love one's coworkers just as thieves love each other; (4) to be willing to risk one's life even for a little thing; (5) not to attach to much value to things even though one has risked one's life for them -just as a thief will resell a stolen article for a fraction of its real value; (6) to withstand all kinds of beatings and tortures but to remain what you are; and (7) to believe that your work is worthwhile and not be willing to change it. (Dov Baer, the Mazid of Mezeritch)

* * *

You can learn something from everything. Even from a train, a telephone and a telegram. From a train, you can learn that in one second you can miss everything. From a telephone you can learn that what you say over here can be heard over there. And from a telegram that all words are counted and charged. (Hasidic rabbi)

* * *

Socialisme is leuk, totdat je op een gegeven moment door andermans geld heen bent. Socialism is fun untill the moment you have spent all the money of someone else. (Thatcher)

* * *

To a man who has not eaten a globe-fish,
We can not speak of its flavour (Taibai, died 1842)

* * *

Like the discomfort of drug addiction withdrawal, the discomfort of credit addiction withdrawal cannot be avoided. Zoals de pijn bij afkicken van drugs verslaving kan ook de pijn van het afkicken van crediet verslaving niet vermeden worden. (Prechter)

* * *

Men heeft het er steeds over dat de economie moet groeien. Maar waarom? De aarde groeit toch ook niet! People say the economy has to grow. But why? The earth doesn't grow either! (hvr)

* * *

Koopkracht handhaven is 1 van de slimste en oneerlijkste reclamekreten ooit, wanneer men kijkt hoeveel rijker de meeste burgers de laatste 100 jaar geworden zijn. De kreet is bedacht door de industrie die van alles wil verkopen en helaas overgenomen door vakbonden. Saying peoples buying power should not go down is a clever but unsincere slogan, when one looks how much richer we live as compares with 100 years ago.(hvr)

* * *

A bear market is nature's way of redistributing wealth. Een bear-markt is de manier van de natuur om rijkdom te her-distributeren.(ewff)

* * *

The standard presumption is that in the social setting, events govern mood; the socionomic hypothesis recognizes that mood governs events. De algemene opinie is dat omstandigheden om ons heen onze stemming bepalen; de socionomics theorie is dat onze stemming de gebeurtenissen bepalen. (the Socionomist)

* * *

Als u geld bijdrukt, dan bent u een valsemunter. Als de overheid geld bijdrukt, dan is het "monetair beleid". When you print money you are a criminal; when the government prints extra money it is called "monitair policy".(Tom Lassing)

* * *


"The wisdom of crowd effect" does exist -- as long as a crowd's members do not interact. As soon as members know what other members think, they cease to act independently. They begin to follow what the group does, even to their detriment. De wijsheid van de massa bestaat - zolang de massa niet met elkaar contact heeft. Zodra personen weten wat anderen doen zijn ze niet meer in staat zelfstandig te handelen en volgen de groep, zelfs als dat in hun nadeel is. (The Socionomist)

* * *

Wij weten amper wat goed is voor onszelf en om dat te verhullen hebben we een noodsprong gemaakt: wij weten wat goed is voor de ander. We seldom know what we should do and to hide that fact we think we know what others should do.(Arnon Grunberg)

* * *

No one can ever let you down if you havent been leaning on them. Niemand kan je laten vallen als je niet op hem geleund hebt.(anon)

* * *

All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. Waarheden passeren 3 stadia. !e: ze worden bespot. 2e: men gaat er dwars tegen in. 3e: Men accepteert ze en noemt ze vanzelfsprekend. (Arthur Schopenhauer)

* * *

The personal interest of the inventor is not that imporant; the point is whether the invention is worthwhile. But the personal interest of factory people is clear: selling as much as possible of the final product; their arguments explaining why the product is a good product are always suspect. De persoonlijke belangen van een uitvinder zijn niet zo belangrijk; het gaat er om of zijn uitvinding goed is en echt een functie heeft. Maar de belangen van de fabrikant zijn duidelijk: zoveel mogelijk verkopen; zijn argumenten, waarom het product goed is zijn daarom bij voorbaat verdacht.(hvr)

* * *

Ouderen leven meer bij herinnering dan bij hoop, want wat hun nog van het leven rest is kort en wat voorbij is is lang, en hoop heeft betrekking op wat nog komen gaat, herinnering op wat geweest is. Dit verklaart ook hun praatziekte. Ze houden niet op het over het verleden te hebben, doordat ze er gnoegen in scheppen herinneringen op te halen. Old people live more by memory than by expectations, as the future is short and the past is long. This explains their unstoppable talking about the past. (Aristoteles)

* * *


Jongeren leven voor het grootste deel in hoop, want hoop heeft betrekking op de toekomst en herinnering op het verleden en voor de jeugd is de toekomst heel wat en het verleden maar kort; bij het eerste daglicht kun je je immers nog nies herinneren maar alles hopen. Young people live mainly in expectations, as their future is long and their past is short.(Aristoteles)

* * *

If the American people ever allow private banks to control the issuance of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all their property until their children will wake up homeless on the continent their fathers conquered. [...] I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. (Thomas Jefferson, US president and principal author of the US Declaration of Independence)

* * *

Live in the presen; the past is past and of the future you don't know how it will look or whether it will come at all. Leef in het heden; het verleden is voorbij en van de toekomst weet je niet hoe die eruit ziet en of er wel een toekomst komt. (hvr)

* * *

De dokters eed, die al aardig oud is, zou aangepast moeten worden, zodat doktoren zich niet langer verplicht voelen mensen zo lang te blijven genezen tot ze als zombies in een verpleeghuis terecht komen. The doctor's pledge, which is quite old already, should be rewritten, so doctors don't have to feel it their duty anymore to keep people alive till they end up as zombies in a nursery home.(hvr)

* * *

Vrouwen en mannen die uit het immense aanbod een partner kozen die hen tekort doet door hen stelselmatig tederheid, begeerte, erkenning, steun, lof en wezenlijke interesse te onthouden, kunnen zelf gemakkelijk het ideaalbeeld handhaven dat ze zelf al deze kwaliteiten rijkelijk in hun bezit hebben, maar ze niet kwijt kunnen aan hun levensgezel.(Connie Palmen)

* * *

Vaak kom ik meer teweten over mijn client aan de hand van zijn of haar klachten over de partner dan uit de beschrijving van solitaire belevingen en gedachten.(Connie Palmen)

* * *

Morality is a stick with two ends; it can be turned this way and that. Moraliteit is een stok met twee einden, die naar de ene of de andere kant gedraaid kan worden.(Gurdjieff)

* * *

Religions justify their members to condemn and kill their enemies. Godsdiensten rechtvaardigen hun leden om hun vijanden te veroordelen en te doden.(hvr)

* * *

Het menselijk leven kent 3 fases: 20 jaar om te leren, 20 jaar om te vechten en 20 jaar om wijs te worden. Life has 3 phases: 20 years to learn, 20 years to fight and 20 years to become a wise person.(Chinese saying)

* * *

Het leven wordt leuker, naarmate je meer van jezelf weet. Life becomes more fun as you get to know yourself better.(hvr)

* * *

The budget should be balanced; the treasury should be refilled; public debt should be reduced; and the arrogance of public officials should be controlled.(Cicero 106-43 B.C.)

* * *

Don't do to your children what you wouldn't dare to do to other people. Behandel je kinderen niet zoals je andere mensen niet zou durven te behandelen.(hvr)

* * *

Most people want security and they try to controll their lives. They forget that security also would mean not changing, not growing. And might be very dull. And they forget that security does not exist. There is just one thing we know for sure: we will all die, sooner or later.(hvr)

* * *

Het doet er niet toe of een kat zwart of wit is; als hij muizen vangt is het een goede kat. It does not matter whether a cat is black or white; if it catches mice it is a good cat.(Deng Xiaoping)

* * *

A democracy is nothing more than mob rule, where fifty-one percent of the people may take away the rights of the other forty-nine.(Thomas Jefferson)

* * *

Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote!(Benjamin Franklin)

* * *

None are so hopelessly enslaved as those who falsely believe they are free.(Johann Wolfgang von Goethe)

* * *

Wees stil als een berg, Beweeg als een machtige rivier. Be unmovable like a mountain, move like a powerful river.(Wu Hu-Hsiang)

* * *


The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible. (Albert Einstein)

* * *

The most comprehensible thing about the universe is that it is incomprehensible. (hvr)

* * *

If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. (Margaret Thatcher)

* * *

Je partner of vriend willen veranderen kan leiden tot ongewenst resultaat: als hij/zij echt verandert kan de relatie wellicht geen zin meer hebben en beeindigd moeten worden. Wanting our friends or partners to change can lead to unwanted results; if they really change your relationship may have no further purpose and may have to be ended.

* * *

Om de gebreken van anderen te kunnen accepteren moet je eerst met liefde en begrip naar je eigen gebreken kunnen kijken. To accept the failings of others you have to look with love at your own failings.

* * *

Puriteinen zijn mensen, die bang zijn dat iemand anders het ergens op de wereld misschien wel ontzettend leuk heeft.Puritans are people, who are afraid that some-one, some-where possibly has a lot of fun.(Richard Idemon)

* * *

De meeste mensen geloven, dat datgene, wat waarheid en realiteit voor hen is en door de meerderheid als waarheid wordt aanvaard, ook inderdaad de waarheid is. Most people believe, that what truth and reality is for them and is also accepted by the majority, is the truth.(Richard Idemon)

* * *

Veilig binnen onze "basis" willen blijven is een van de voornaamste oorzaken van ons verslavingsgedrag. To want to stay safe within your own base is one of the most important causes of addictional behaviour.(Richard Idemon)

* * *

A crisis is a time of incredible freedom in which the past has minimal hold over the present and the present has maximal hold over the future.(Robert Hand)

* * *

Net als een goed boek laat zo'n snookertoernooi je een beetje verweesd achter. Nu moet je zelf weer iets met je tijd gaan doen (Koos van Zomeren)

* * *

Televisie is een te bepalend medium, voor de opvoeding en de mentaliteit van de bevolking, om aan de markt over te laten. (Television is a too defining medium for the education and the mentality of the population, to be left to the commercial market. (Joop van den Ende)

* * *

De meeste mensen weten de prijs van alles en van niets de waarde. (Most people know the price of everything and the value of nothing.)(Oscar Wilde)

* * *

The Constitution was written for one specific purpose and that was to restrain the government, not to restrain the people.(Ron Paul)

* * *

I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.(Gandhi)

* * *

Paper is poverty, .... it is only the ghost of money, and not money itself.(Thomas Jefferson)

* * *


The secret of staying young is to live honestly, eat slowly, and lie about your age.(Lucille Ball)

* * *

...And then I say: Yes, God, I really would like to know, God, hey. All that hunger, that misery, illnesses, disasters. Uhhh, children maltreatment, childrenporno, the holocaust. Why? And then he replies: Oh well, because of this and that, this and this and this and that. And then I say: Ah! Yes, indeed. Yesyesyes, oh, yes. Of course.. No, now I understand. It could have been worse, couldn't it?
...En dan zeg ik: Ja, God, ik wil het toch eens weten, God he. Al die honger, ellende, kindermishandeling, kinderporno en de holecaust. Waarom? En dan zegt hij: Nou ja, vanwege zus en zo, dit en dit en dit en dat. En dan zeg ik: Aha! Ja inderdaad. Jajaja, och ja. Natuurlijk...Nee,nou snap ik het. Valt nog mee dan, toch? (Hans Teeuwen)

* * *

There's a war between the ones who say there's a war and the ones who say there isn't. (Leonard Cohen)

* * *

I asked a man in prison once how he happened to be there and he said he had stolen a pair of shoes. I told him if he had stolen a railroad he would be a United States Senator" ( Mother Jones, U.S.A.)

* * *

We don't see things as they are; we see things as we are.(Anais Nin)

* * *

The central fact of modern times is not that the earth moves around the sun, but that money moves around the earth.(Peter Sloterdijk)

* * *

Als een oude man zijn hoofd schudt of een paar woorden mompelt, dan ziet de een daarin bezadigde wijsheid, de ander gewoon seniliteit. When an old man shakes his head or mumbles a few words, some see steady wisdom in it, others just plain senility.(Hermann Hesse)

* * *

One must change one's tactics every ten years if one wishes to maintain one's superiority.(Napoleon Bonaparte 1769-1821)

* * *

The foundation of all mental illness is the unwillingness to experience legitimate suffering.(Carl Jung)

* * *

You have to bloom where you're planted (Bill Clinton)

* * *

We weten, dat we eens zullen sterven, maar als we een gevoel van eigenwaarde en respect kunnen opbouwen door van wat ons is gegeven het beste te maken, dan verwerven we iets dat ons in staat stelt de dood met grotere gelijkmoedigheid onder ogen te zien. De echte verschrikking van de dood is het gevoel nooit geleefd te hebben, of nooit echt geweest te zijn. (The real horror of death is the feeling never to have been alive and never to have been genuine.) (Liz Green)

* * *

Fear is tied to our wish for survival. If we get to know what people fear, we can learn to understand why they behave as they do. (Angst is verbonden met onze overlevingszin. Als we kunnen begrijpen wat mensen vrezen, dan kunnen we ook leren begrijpen waarom ze zich gedragen zoals ze doen.)(id)

* * *

To ask for response has as purpose to clarify our half-formed ideas. (Response vragen heeft als doel een eigen al halfgevormd idee te verhelderen.)(id)

* * *

Iedere samenleving krijgt het geweld dat bij haar past (Every society will get the violence that fits it (Ad Verbrugge)

* * *


Quietness

I like to do nothing. To sit by a fire in winter, or in a garden in summer; to loaf on a sea-beach with the sun on me; to hang over the wall of a pier-head and watch the waves in their green and white tantrums; to sit in a brasserie on a Parisian boulevard with a common bock, and the people moving to and fro; to idle in parks or public squares, or in the quadrangles and closes of colleges, or the Inns of Court, or the great cathedrals; to forget haste and effort in old empty churches, or drowsy taverns; to rest by a roadside hedge, or in a churchyard where sheep browse; to lie in a punt in the green shade of the willows; to sit on a fence - these things please me well.(Holbrook Jackson)

* * *

People

A Zen master was visited by a university professor. The master served him tea but kept on pouring even after the cup was full. The professor watched it overflow and finally cried out: "Stop it! It's overfull. Nothing more will go in!'. 'Like this cup', the master replied, 'your head is full of your own opinions and speculations. How can I show you Zen unless you first empty your cup?' (Paul Reps)

* * *

Exploring one's mind, one realises that only a small portion catches the light. (hvr)

* * *

The past is like a boomerang; it will come back and hit us as long as we have not accepted it and are still trying to throw it away.(hvr)

* * *

On disidentification: I observe but I am not my observations. I experience emotions and feelings, but I am not my emotions and feelings. I think and use my intellect, but I am not my intellect and my thinking. I am more than my observations, my emotions and feelings, my intellect and thinking: I am an individual and pure center of selfconsciousness.(Assagioli)

* * *

We do not deal much in facts when we are contemplating ourselves.(Mark Twain)

* * *

While it is not bad at all to be emotional about subjects, fanatics overdo things - they don't hear what others have to say anymore.(hvr)

* * *

I see that a person that I know to be a ruffian is pursuing a young girl. I have a gun in my hand - I kill the ruffian and safe the girl. But the death or wounding of the ruffian has positively taken place, while what would have happened if this had not been I cannot know. And what an immense mass of evil must result, and indeed does result, from allowing men to assume the right of anticipating what may happen. Ninetynine per cent of the evil of the world is founded on this reasoning - from the inquisition to dynamite bombs. Thus Tolstoy in The kingdom of God is within you. By its example, and by its corrupting effect, killing begets killing, evil begets evil.(Hertzberg in the New Yorker)

* * *

Bij starting to walk on 2 legs we freed our hands to investigate things, to create new things. But also to kill each other. The choice is ours.(hvr)

* * *

No one can make you feel inferior without your consent.(Eleanor Roosevelt)

* * *

Children have the future - fortunately they don't realise what kind of future many parents and politiciens are preparing for them.(hvr)

* * *

Might corrupts. In olden times one was born king; nowadays people that want power will often lie, bribe, flatter, promise things in return, to be voted into that power. And once they have the power, they are the slaves of their own corrupted mind and of the people that financed their election.(hvr)

* * *

Not trying to teach others because we would know, but to help each other in our search.(Ferruchi)

* * *

The devil is not being vanquisted by being told to go away.(Liz Greene) He loves us too much.

* * *

Intuition is that part in all of us that knows what it knows without knowing how it knows it.(Jeff Green)

* * *

Creativity

Today is the first day of the rest of your life. Feel yourself reborn and open yourself for the new and unexpected. Let your creative energy flow.(hvr)

* * *

It is better to try with the risk of failing, than not to try.

* * *

Chance helps only those that are prepared.(Pasteur)

* * *

Everyday do something that breaks the routine. Make someone else laugh. And laugh a few times.(hvr)

* * *

Not being known doesn't stop the truth from being true.(Richard Bach)

* * *

When I have not used something for over a year, it is time to throw it away or to give it away; that will create room for something new. (Anna Kaijer)

* * *

Wisdom means not to compare and not to differentiate.(Buddha)

* * *

I try to only do the things I believe in and to let myself be forced as little as possible by others to deviate from that.(Anna Kaijer)

* * *

Governments and people

Governing a large country asks the same prudence as the frying of small fishes. (Lau Tse)

* * *

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.(US Constitution First Amendment)

* * *

Power always thinks it has a great soul and vast views beyond the comprehension of the weak; and that it is doing God's service when it is violating all his laws.(John Adams)

* * *

If you rejoice in victory, then you delight in killing; If you delight in killing, you cannot fulfill yourself.(Lao Tzu)

* * *

Beware the leader who bangs the drums of war in order to whip the citizenry into a patriotic fervor, for patriotism is indeed a double-edged sword. It both emboldens the blood, just as it narrows the mind. And when the drums of war have reached a fever pitch and the blood boils with hate and the mind has closed, the leader will have no need in seizing the rights of the citizenry. Rather, the citizenry, infused with fear and blinded by patriotism, will offer up all of their rights unto the leader and gladly so. How do I know? For this is what I have done. And I am Caesar.(reportedly Julius Caesar, but this is unconfirmed).

* * *

Patriotism is loving one's country. Loving does not mean blindly accepting everything the country or the ruler of the country does as good, as wise, as allowable. Love means wanting the country to be at its best, wishing the best for its inhabitants. That also means one has the duty to critisize what is being done if the country or the ruler embarks on a course that is not in the best interest of one's country or its inhabitants. A ruler who suppresses critisism is not acting in the best interest of the country, is not patriotic, and should be told so and be dismissed by really patriotic citizens.(hvr)

* * *

Our country is not the only thing to which we owe our allegiance. It is also owed to justice and to humanity. Patriotism consists not in waving the flag, but in striving that our country shall be righteous as well as strong.(James Bryce)

* * *

Heroism on command, senseless violence, and all the loathsome nonsense that goes by the name of patriotism - how passionately I hate them!(Albert Einstein)

* * *

Do not regard critics as questionable patriots. What were Washington and Jefferson and Adams but profound critics of the colonial status quo?(Adlai Stevenson)

* * *

Our country is the world, our countrymen are all mankind. We love the land of our nativity, only as we love all other lands. The interests, rights, and liberties of American citizens are no more dear to us than are those of the whole human race. Hence we can allow no appeal to patriotism, to revenge any national insult or injury.(William Lloyd Garrison, Declaration of Sentiments, Boston Peace Conference, 1838)

* * *

Peace is the only battle worth waging.(Albert Camus)

* * *

Countries often act like persons, be it on a larger scale. Like persons, they project the devils inside them onto other countries.

* * *

When the government fears the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny.(U.S.President Thomas Jefferson)

* * *

The great historian Arnold Toynbee wrote that in a war the winning country wins by first taking over and using all bad and atrocious acts of the opponent. Therefore one could say, in effect, that after all, the losers win. As an example: while the Germans in the 2nd world war started bombing cities and civilians, the bombing of cities (or even countrysides) and civilians were soon taken over by the Allies and now is common practice amongst the winners of the 2nd world war. The USA have taken over also: allowing the government to manipulate the news, to restrict personal freedoms and to imprison persons without allowing them any of the normal, established rights.(hvr)

* * *


Cruyff

Each disadvantage has its advantage. (Johan Cruyff)

* * *

I hate people that move without knowing whereto.(Johan Cruyff)

* * *

Your jumping-pole is as long as it is and you shouldn't try to make it longer.(Johan Cruyff)

* * *

If I wanted you to understand it, I would have explained it better. (Johan Cruyff)

* * *

I seldom enter a discussion about things I don't know enough about. (Johan Cruyff)

* * *

Various

Tempus vitam regit - time rules life.(latin saying)

Can we rule time?(hvr)

* * *

If rabbits wore cloths, they would not dance in the moonlight in the dunes.(hvr)

* * *

For monkeys it does not matter whether or what they wear, as long as they all wear the same things and follow the same fashions.(hvr)

* * *

When farmers don't complain anymore and pastors don't ask anymore the end is close.

* * *

A horse with a hat on its head is winnying more dignified but does not walk faster and still shits on the ground.(hvr)

* * *

Two Chinese proverb that might help to put things in perspective:
"How does it look underwater." and "What's the difference hundred years from now."

* * *

Our world

The world has become so strange and violent that you sometimes wonder whether atomic bombs are the real danger. They also say that we hear more about the stamping out of whole tribes, civilians, about camps of refugies, about violence etc.etc., because it is all shown on TV. Are those things really not happening more often?(hvr)

* * *

I don't know what weapons will be used in WW3 - but you can be assured that the weapons of WW4 will be sticks and stones.(Einstein)

* * *


Environment

Most factories look awfull. Why does the local government not stipulate, when issuing the permission to build, that young trees have to be planted around the factory so that in a few years time we see more trees than factory.(hvr)

* * *

We often hear talk about air pollution and pollution of the world's waters and land, but maybe the worst pollution is the pollution of our minds, such as done by advertisers on TV, in newspapers and magazines and on the radio, by trying to sell us all kinds of products and foods (and even ways of life) that we don't really need and that actually often even harm us; as done by the movie industry and the TV industry by the bad and immoral movies and stories and the silly, often pornographic games they show; as done by the many politicians that give us the bad example that anything is allowed as long as it gives more power and riches and that allow big business and their leaders anything provided they send some of their profits to those politiciens. If their was not so much mind-pollution, may be we would do more about the other pollutions! (hvr)

* * *

One day our earth will have enough of our behaviour; it will shake or change its polar axis and get rid of us, to make place for new experiments in living.(hvr)

* * *

Youth and Old Age

Youth: Youth is not a period of life, it's a state of mind, a matter of will, a quality of the imagination, an emotional intensity, a victory of courage over timidity, of the taste of adventure over loving comfort. One does not become old by having lived a certain number of years: one becomes old because one has abandoned one's ideals. - The years wrinkle the skin; abandoning one's ideal wrinkles the soul. Anxieties, doubts, fears, despair are the enemies that make us bent down and make us into dust long before our time. - Young is being surprised and delighted; one asks, like a child: what next? One challenges events and finds pleasure in the game of life. - You belief in yourself, as young as your hopes, as old as your exhaustion. You are as young as your beliefs, as old as your doubts; as young as your remain young as long as you are susceptible, resceptible to what is beautiful, good and great, resceptive for the messages of nature, of people and of the infinite. - If, one day, you are attached to pessimism and attacked by cynicism pray that God has pity on your old man's soul. (General Macarthur, as translated from a French text, found in a French army cantine)

* * *

Euthanasy

We are born without having had a say about the time, the place, the where, what gender, although some believe karma may have something to do with these circumstances. Then, after we have lived a certain number of days or years, we also have little say about when or how we die. I think that while we cannot avoid death when our allotted time is up, we do have the right to die also, when we ourselves feel our life has been fulfilled and that our time is up, and we should get the means to do so gracefully.(hvr)

* * *

Fairytales

The importance of Fairy tales.
Fairy tales, different from any other writings or stories, lead children to the discovery of their identity. They show the experiences necessary for the development of their caracter; they tell us, that in spite of all difficulties we can attain the life that suits us, by taking on adversaries, by willing to take risks and fight for what is important. They promise children, that if they have the courage to embark on the difficult road that is life, beneficient forces will be there to help reach the individual goal. They stimulate the child's imagination. Fairy tales all have a form that is quite plain and simple. Firstly: they show that a man or child can overcome giants; the personages generally have no specific name which make it easy to identify with them unconsciously and they have a happy end. Unconsciously the child can replace the persons as is needed for his growth: he himself can trick the giant; his father can trick the giant or the child himself can trick his father or another grown-up. Secondly: The good people are rewarded and the bad wolf is killed and can no longer scare the child. We don't have to be afraid that children will be scared by fairy tales, as the children know very well that the stories are: "once upon a time", "in a place far away" and moreover, the punishment is fair. They recognise the inherent truth in the story without taking it literally. Thirdly: Fairy tales are always optimistic; at the end of the story the hero will live happely for many, many years. It is important that children come in contact with fairy tales already at a young age; preferably, that they are read to them by one of the parents, and that the fairy tales are read as they are in the original, as all parts of the story have their own specific meaning, which may not always be appearent, but which nevertheless all have their effects unconsciously. In the same story children of different age may find different aspects that are needed at a particular stage of their development. Fairy tales do not moralise, but allow the child to draw its own conclusions. Their value is enormous. Parents should follow the child's wishes to read them the same story again and again or to change to a new fairy tale.(from the book The Uses Of Enchantment by Bruno Bettelheim)

* * *

Medical Science

What do we hnow about how good our physicians, our surgeons are, in comparison with their peers? How they compare with other physicians, other surgeons. It used to be assumed that differences among hospitals or doctors in a partocular specialty were generally insignificant. If you plotted a graph showing the results of all the centers treating cystic fibrosis-or any other disease, for that matter-people expected that the curve would look something like a shark fin, with most places clustered around the very best outcomes. But the evidence has begun to indicate otherwise. What you tend to find is a bell curve: a handful of teams with disturbingly poor outcomes for their patients, a handful with remarkably good results, and a great undistinguished middle. In ordinary hernia operations, the chances of recurrence are one in ten for surgeons at the unhappy end of the spectrum, one in twenty for those in the middle majority, and under one in fivehundred for a handful. .... It is distressing for docters to have to acknowledge thye bell curve. It belies the promise that we make to patients who become seriously ill: that they can count on the medical system to give them their very best chance at life. It also contradicts the believe nearly all of us have that we are doing our job as well as it can be done. .... When the parents of x went to the center they had been told almost everything they needed to know in order to give their daughter her best chance to live. The one thing that the clinicians failed to tell them, however, was that the center was not, as they supposed, amongst the country's best centers for children with cystic fibrosis. According to data from that year, it was, at best, an average program. This was no small matter. In 1997, patients at an average center were living to be just over 30 years old; patients at the top center typically lived to be 46. .... Since the Cystic Fibrosis foundation began bringing together centers willing to share their data, certain patterns have begun to emerge. All the centers appear to have made significant progress. None, however, have progressed more than the top centers. What the best may have, above all, is a capacity to learn and adapt - and to do so faster than everyone else. .... I do not have to consider these matters for very long before I start thinking about where I would stand on a bell curve for the operations I do. I have chosen to specialize in surgery for endocrine tumors, so I would hope that my statistics prove to be better than those of surgeons who only occasionally do the kind of surgery I do. .... If the bell curve is a fact, than so is the reality that most doctors are going to be average. There is no shame in being one of them, right? Exept, of course, there is. Somehow, what troubles people isn't so much being average as settling for it. .... When the stakes are our lives and the lives of our children, we expect averageness to be resisted. And so I push to make myself the best. If I'm not the best already, I believe wholeheartedly that I will be. And you expect that of me, too. Whatever the next round of numbers may say. (Atul Gawande, the New Yorker dec6 2004)

* * *

Religion


Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction. Mensen doen het kwade nooit zo vol overgave en opgewekt als wanneer ze dat doen uit religieuze overtuiging.(Pascal)

* * *

Ieder voor zich en God voor de armen. Of (in sommige landen): Ieder voor zich en God voor de vrouwen. Everyone for himself and God for the poor. Or (in some countries): Everyone for himself and God for women.(hvr)

* * *

Vrees heef de Goden geschapen. Fear has created our Gods. La crainte a crťe les dieux (Stace)

* * *

The Headscarf is the symbol for the treatment of a woman as an inferior being, as an object of lust, as something shamefull. Whenever women are considered as intellectual equals, they don't have to cover their brains. (Secil Arda)

* * *

Any religion, that says that women are inferior to men and men superior to women, is not made by a God but by men that needed laws that allow them to treat women as inferior, allow them to treat women badly. And any religion that says that other races, people from other countries, are inferior, is not made by a God but by people with power and wealth that want to protect their own power and wealth.(hvr)

* * *

Why do the followers of religions that preach love so often act and live with so much hate?(hvr)Bob Dylan - sayings and quotes

I have started with some quotes from Bob Dylan as taken from his songs, interviews etc.
To see which are there already, look below. And if you have your own Dylan or other quotes which you would like me to add, please mail to Hans-Van.RossumNOSPAN@hetnet.nl but delete the NOSPAN which I added to avoid spanmail and virusses.

* * * * * * *

Well, the real magic of women is that throughout the ages, they've had to do all the work and yet they can have a sense of humor. (Playboy, march 1978)

* * * * * * *

I'm sure of my dream self. I live in my dreams, I don't really live in the real world. (Rolling Stone, january 1978)

* * * * * * *

The highest purpose of art is to inspire. What else can you do? What else can you do for anyone but inspire them? (Rolling Stone, january 1978)

* * * * * * *

With strength of will you can do anything. With will power you can determine your destiny. (Rolling Stone, january 1978)

* * * * * * *

About New York: Mass communication killed it. The atmosphere changed from one of creativity and isolation to one where the attention would be turned more to the show. (Playboy, march 1978)

* * * * * * *

Most things come from taking chances. (Rock Express, april 1978)

* * * * * * *

About truths: One is that if you try to be anyone but yourself, you will fail, if you are not true to your own heart, you will fail. Then again, there's no success like failure. (Playboy, march 1978)

* * * * * * *

Why am I doing what I am doing - because I don't know anything else to do. I am good at it.

* * * * * * *

I'm an artist. I try to create art.

* * * * * * *

He not busy being born is busy dying.

* * * * * * *

Even outrageousness gets to be in fashion. Anything you can think of to do, someone is going to come along and market it.

* * * * * * *

There comes a time to shut off the radio, there's a time to turn off the tube, but the way it's projected into society there's not much of a chance that you can get to do that.

* * * * * * *

What I can see is the mass monster.

* * * * * * *

Do you have to be part of the machine .... so what if you are not part of the machine?

* * * * * * *

No, I never think in terms of growth. I tell you what I think though, that you never stop anywhere, there's no place to stop in. You know them places at the side of the road that you can stop, they're just an illusion.

* * * * * * *

If you really don't know what to do and you don't care what to do - then just ask somebody's opinion. You'll get a million different opinions. If you don't want to do something, ask someone's opinion and they'll just verify it for you. The easiest way to do something is to just not ask anybody's opinion. I mean if you rally believe in what you're doing ....

* * * * * * *

It's phrasing. I think I've phrased everything in a way that it's never been phrased before.

* * * * * * *

Nowadays, you go to see a folk singer- what's the folk singer doing? He is singing all his own songs. That ain't no folk singer. Folk singers sing those old folk songs, ballads.

* * * * * * *

Most things come from taking chances.

* * * * * * *


"There must be some way out of here"
Said the joker to the thief
'There's' too much confusion
I can't get no relief"
"Bus'nessmen they drink my wine
Plowmen dig my earth
None of them along the line
Know what any of it is worth"
(All along the watch tower)

* * *

Come gather 'round people wherever you roam
And admit that the waters around you have grown
And accept it that you'll soon be drenched to the bone
If your time is worth savin'
Then you better start swimming or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'
(The times they are a-changin')

* * *

Well you walk into the room like a camel and then you frown
You put your eyes in your pocket and your nose on the ground
There ought to be a law against you comin' around
You should be made to wear earphones.

Because something is happening here
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones?
(Ballad of a thin man)

* * *

Money was never a motivation to write anything. I never wrote anything with "this is gonna be a hit or this isn't type of attitude. I'm not that smart anyway". (biograph)

There does come a time, though, when you have to face facts and the truth is true whether you wanna believe it or not, it doesn't need you to make it true.. That lie about everybody having their own truth inside of them has done a lot of damage and made people crazy. (biograph)

No matter how big you think you are history is gonna roll over you. (biograph)

* * *

Sometimes I'm thinkin' I'm too high to fall,
Other times I'm thinkin' I'm so low I don't know if I can come up at all.
(Black crow blues)

* * *

How many roads must a man walk down before you call him a man?
Yes 'n' and how many ears must a man have before he can hear people cry?
How many years can a mountain exist before it is washed to the sea?
Yes 'n' and how many times can a man turn his head pretending he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind. The answer, is blowing in the wind.
(Blowin' in the wind)

* * *

Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts
Tolling for the deaf an' blind, tolling for the mute
Tolling for the searching ones, on their speechless seeking trail
For the lonesome hearted lovers, with too personal a tale
Tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed
For the countless confused, accused, misused, stung out ones an' worse†
An' for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail
An' we gazed upon the chimes of freedom flashing.†
(Chimes of freedom flashing)

* * *

And anyone can fill his life up
With things he can see
But he just cannot touch.
(Dear landlord)

* * *

They're selling postcards of the hanging
They're painting the passports brown
The beauty-parlor is filled with sailors
The circus is in town.

Right now I can't read too good
Don't send me no more letters no
Not unless you mail them
From Desolation Row.
(Desolation Row)

* * *

rock and roll had become a highly extravagant enterprise - it was just a big show. Sound and lights and more sound and lights. That's what it had become and that's what it still is. Like those guys who saw the H bomb explode on Bikini and then turn to each other and say: Beautiful, man, just incredably beautiful. That's what this whole scene had become. Actually it was just big industry moving in on the music. Like the armaments manufacturers selling weapons to both sides in a war, inventing bigger and better things to take your head off while behind your back there's a few people laughing and getting rich off your vanity. . . . . I mean, I am aware of synthesizers and drum machines but they don't affect my stuff to any great degree. There's a great temptation to see how false you can be. I can see where pretty soon the human voice will become synthesized, become totally unreal. . . . . . it's all got the soul of a robot, your mind thinks it's true but your heart knows it's wrong. . . . . . like that's why the old black and white movies look better than color movies, they give your eye and imagination something to do. . . . . . I knew that when I got into folk music it was more of a serious type of thing. The songs are filled with more despair, more sadness, more triumph, more faith in the supernatural, much deeper feelings..
(from Biograph)

* * *


I sang the song slowly
As she stood in the shadows
She stepped to the light
As my silver strings spun
(Eternal circle)

* * *

Farewell Angelina
The sky is on fire
And I must go
The sky is trembling
The sky is folding
The sky is changing colour
The sky is embarassed
The sky is erupting
And I must go where it's quiet.
(Farewell Angelina)

* * *

At times I think there are no words
But these to tell what's true
and there are no truths outside the Gates of Eden.
(Gates of Eden)

* * *

My road it might be rocky,
The stones might cut my face,
But as some folks got no road at all
They gotta stand in the same old place,
Hey, hey, so I guess I'm doin' fine.
(Guess I'm doin' fine)

* * *

Then I'll stand on the ocean until I start sinkin'
But I'll know my song well before I start singin'
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, and it's a hard
It's a hard rain's gonna fall.
(A hard rain's a gonna fall)

* * *

You can stand and shout hero
All over my lonesome grave.
(Hero blues)

* * *

Well, your clock is gonna stop at Saint Peter's gate
Ya gonna ask him what time it is, he's gonna say, 'It's too late'
Hey, hey, I'd sure hate to be you on that dreadful day.
(I'd hate to be you on that dreadful day)

* * *

An' if anybody asks me, "Is it easy to forget?"
I'll say, "It's easely done,
You just pick anyone,
An' pretend that you never have met!"
(I don't believe you)

* * *

Half of the people can be part right all of the time,
Some of the people can be all right part of the time,
But all of the people can't be right all of the time.
(Talkin' world war III blues)

* * *

But if you got to go
It's all right
But if you got to go, go now
Or else you gotta stay all night.
(If you gotta go, go now)

* * *

Close your eyes, close the door
You don't have to worry any more.
(I'll be your baby tonight)

* * *

Leave your stepping stones behind, something calls for you
(It's all over now, baby Blue)

* * *

It's all right Ma, I'm only bleeding
(It's all right Ma, I'm only bleeding)

* * *

Ain't it clear that
I just can't fit
(Just like a woman)

* * *

The ocean wild like an organ played
The seaweed's wove its strands,
The crashing waves like cymbals clashed
Against the rocks and sands.
(Lay down your weary tune)

* * *

The meaning of life
Has been lost in the wind
And some people thinking
That the end is close by
Instead of learning to live
They are learning to die
Let me die in my footsteps
Before I go down under the ground
(Let me die in my footsteps)

* * *

It's like Lyndon Johnson saying "we shall overcome" to a nationwide audiance, ridiculous . . there's an old saying, "If you want to defeat your enemy, sing his song" and that's pretty much still true. . . . . . Used to be, they were very much afraid, you know, like hide your daughters, that sort of thing.. Elvis, Little Richard, Chuck Berry .. they all stuck fear into the heart. (Todays singers all) got a purpose sort of .. to sell soap, blue jeans, anything, it's become country club music .. nothing threatening, nothing magical, nothing challenging. .. it's like "conscience" is a dirty word. . . . . . When people don't get threatened and challenged, I mean in some kind of way, they don't get confronted, never have to make decisions, they never take a stand, they never grow, live their lives in a fishtank, stay in the same old scene forever, die and never get a break or a chance to say goodbye. I have views contrary to all that. I think that this world is just a passing through place and that the dead have eyes and that even the unborn can see and I don't care who knows it. I don't know. I can go off on tangents .. things that got nothing to do with music .. The great folk music and the great rock'n'roll you might not hear it again. Like the horse and buggy. Sure a horse and buggy is more soulful than a car but it takes longer to get where you're going and besides that, you could get killed on the road.
(from Biograph)

* * *


How does it feel, how does it feel
To be without a home
To be on your own
Like a complete unknown
(Like a rolling stone)

* * *

Long ago, far away;
Things like that don't happen
Nomore, nowadays.
(Long ago, far away)

* * *

Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build the big bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks
Let me ask you one question
Is your money that good
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could
(Masters of war)

* * *

Ah, but I was so much older then,
I'm younger than that, now.
(My back pages)

* * *

Oh I wish I was on some
Australian mountain range
I got no reason to be there but I
Imagine it would be some kind of change.
(Outlaw blues)

* * *


And it's ride, Willie, ride
Roll, Willie, roll
Wherever you are a-gamblin' now, nobody really knows.
(Rambling, gambling Willie)

* * *

With your merc'ry mouth in the missionary times
And your eyes like smoke and your prayers like rhymes
And your silver cross and your voice like chimes
Oh, who do they think could bear you?
(Sad-eyed lady of the lowlands)

* * *

She's got everything she needs
She's an artist
She don't look back
She can take the dark out of the night-time
And paint the day-time black
(She belongs to me)

* * *

You don't need a weather man
To know which way the wind blows.
Don't follow leaders
Watch the parkin' meters
(Subterranean homesick blues)

* * *

Now, it don't seem to me quite so funny,
What some people are gonna do f'r money,
There's a bran' new gimmick every day
Just to take somebody's money away,
I think we oughta take some o'these people away,
(Talking Bear Mountain Picnic)

* * *

Well, he wants you to hate and he wants you to fear
Wants you to fear something that's not even here
He'll give you your hate , and he'll give you his lies
He'll give you the weapons to run out and die
And you give him your soul
(Talking devil)

* * *

.. I like to keep my values scripturally straight through - I like to stay a part of that stuff that don't change. Actually, it is not that difficult - people still love and they hate, they still marry and have children, still slaves in their minds to their desires, still slap each other in the face, and say "honey can you turn off the light", just as in ancient Greece. What's changed? When did Abraham break his father's idols? I think it was last Tuesday. God is still the judge and the Devil still rules the world so what's different? No matter how big you think you are history is going to roll over you.(from Biograph)

* * *

Now I wish I could write you a melody so plain
That could hold you dear lady from going insane
That could ease you and cool you and cease the pain
Of your useless and pointless knowledge
Mama's in the fact'ry
She ain't got no shoes
Daddy's in the alley
He's lookin' for food
I'm in the streets
With the Tombstone Blues
(Tombstone Blues)

* * *


Ramona, come closer
Shut softly your waterly eyes
The pangs of your sadness
Shall pass as your senses will rise
I'd forever talk to you
But soon my words
They would turn into a meaningless ring
For deep in my heart
I know there's no help I can bring
Everything passes
Everything changes
Just do what you think you should do
And someday maybe
Who knows, Baby
I'll come and be cryin' to you
(To Ramona)

* * *

In a many dark hour
I've been thinking all this
That Jesus Christ
Was betrayed by a kiss
But I can't think for you
You'll have to decide
Whether Judasd Iscariot
Had God on his side
(With God on our side)

* * *

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now will
Later be fast
As the present now
Will later be past
The order is rapidly fadin'
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'
(The times they are a-changin')

* * *

See, I've always been just about being an individual, with an individual point of view. If I've been anything, it's probably that, and to let some people know that it's possible to do the impossible. And that's really all. If I've ever had anything to tell anybody, it's that: You can do the impossible. Anything is possible. And that's it. No more.

* * *

What can I say? There doesn't seem to be any tomorrow. Every time I wake up, no matter in what position, it's always been today. (Playboy, march 1966)

* * *

Boy, I hurried .. I hurried for a long time. I'm sorry I did. All the time you're hurrying, you're not really as aware as you should be. You're trying to make things happen instead of just letting it happen. (Rolling Stone november 1969)

* * *

I was thinking more in terms of, like, we're living in a Machiavellian world, whether we like it or we don't. Any act that's immoral, as long as it succeeds, it's all right. (Rolling Stone, december 2001)

* * *

Things will have to change. And one of these things that will have to change: People will have to change their internal world. (Rolling Stone, december 2001)

* * *

© Hans van Rossum 2003/7.

Go to
TOP | HOME | ASTROLOGY | ARTICLES | GEBOORTETEKST | TRANSITTEXT | COURSFRANCAIS | ENGLISHLESSONS | PRICES | OMAR KHAYYAM's RUBAIYAT INTRO | ENGLISH RUBAIYAT | DUTCH RUBAIYAT | NEDERLANDS COMMENTAAR | HERINNERINGEN | BOOKS | RUTHGEDICHTEN | MIRIAM | LINKS