UITSLAG KONINGSCHIETEN              FOTO'S                HOME

 KONINGSCHIETEN 2016

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor deelname aan het jaarlijkse

                ..........KONINGSCHIETEN......

  

Dit traditionele gebeuren zal ditmaal plaats vinden op

Zaterdag 26 maart 2016. Aanvang 13.00 uur. Wij verzoeken iedereen aanwezig te zijn voor de fotoshoot om 12.30 uur  .

 Het reglement en programma is zoals voorgaande jaren en bij deze uitnodiging toegevoegd.

Ook het gebruikelijke " 10 eurocent-ei " is weer van de partij !!!

's Avonds gaan we feesten met de nieuwe Koning,

waarvoor we alle leden met zijn of haar partner

graag  zouden willen uitnodigen.

Ook de ouders van de jeugd zijn, met de vigerende

onderstaande bepalingen, van harte welkom op de

feestavond

Plaats van handeling is de accommodatie a.d. Nehobolaan.

Aanvang 20.00 uur.

Prijsuitreiking 20.30 uur

Inleggeld senioren 5,00 per persoon.

Inleggeld junioren 23,50 per persoon

 

Hopende op een spannende, maar vooral ook een ontspannende dag !!!

Bij deze rekenen we op jullie aanwezigheid,

 

                                           Bestuur HBSV 't Trefpunt

 

 

REGLEMENT KONINGSCHIETEN

Programma-indeling:

 

00.00 uur tot      Het traditionele verbod, om op de dag van het Koningschieten

      13.00 uur      tot aanvang van de wedstrijd op onze banen te oefenen.

 

12.45 uur           Start loting van baan en baanvolgorde. Het lot is bepalend !!!

    Er mag onderling niet geruild worden.

 

13.00 uur                START KONINGSCHIETEN ! ! !

 De wedstrijd zal gaan over 50 pijlen volgens het 1-pijl systeem.

 2 Proefpijlen vooraf.

 De laatste 15 pijlen van de wedstrijd vormen de "finale".

 Tijdens deze finale worden de schietresultaten niet bekend gemaakt en mag men niet meer naar de doelen lopen of gebruik            maken van een verrekijker.

 De finale-pijlen worden geschreven en getrokken door onafhankelijke personen.

 De eerste 35 pijlen worden telkens getrokken door 2 personen/baan.

 Compounders schieten onder dezelfde voorwaarden, echter op een "Innerten" blazoen !!!

Jeugd              Aspiranten en jeugd schieten op 60 cm blazoenen op 18 meter per leeftijdscategorie.

                           35 tellende pijlen waarvan de laatste 10 door derden worden genoteerd als zijnde finale pijlen

Kleding            Voor diegene die geen clubkleding hebben, er zijn nog enkele shirts aanwezig in het doelhuis. Zoniet dan dient de jeugd

                           te schieten in een zwart shirt.

 

20.00 uur           Tijdens de feestavond in de avonduren wordt de einduitslag bekend gemaakt.

 

De volgende titels en prijzen zijn op het Koningschieten te verdelen.

 

Koning                           Diegene die over 50 pijlen de meeste punten schiet.

Ridder                           Diegene die over 50 pijlen als 2e eindigt.

Gemiddeldeprijs          Diegene die over 50 pijlen het meeste over zijn of haar gemiddelde schiet.

Aanmoedigingsprijs     Diegene die onder een, door het bestuur vooraf te bepalen, gemiddelde staat genoteerd en over 50 pijlen de meeste punten schiet.

 Jeugd en aspiranten   Voor jeugd en aspiranten zijn aparte prijzen.

                                      Een schutter kan maar een prijs winnen !!!