Curriculum vitae

Na het behalen van mijn diploma Voorlichting en Dienstverlening aan Rollecate in Deventer ben ik mijn loopbaan begonnen als aanspreekpunt voor huurders en woningzoekenden bij de woningstichting SWWE in Wierden. Vervolgens deed ik in Zutphen ervaring op als medewerker woonruimtezaken en werd ik na de fusie met Onder Dak co÷rdinator Huurderszaken in Deventer. In die functie was ik eindredacteur van het bewonersblad en voerde ik overleg met verschillende bewonerscomissies. In Goor werkte ik aan de voorbereiding van een groot sloop/ nieuwbouwproject. Sinds januari 2004 werk ik als zelfstandige en ben ik beschikbaar voor opdrachten waarin ik mijn kennis en ervaring in de volkshuisvesting kan inzetten. Specialismen: door eigen ervaring inzicht in het functioneren van een corporatie, ervaring in het schrijven van beleidsnotities, betrokken bij stedelijke vernieuwing en ruime ervaring in communicatie, zowel beleidsmatig als uitvoerend.

 

Ervaring

2004 - heden
Diverse opdrachten voor woningcorporaties, waaronder:
Vervanging en / of ondersteuning van medewerkers, met name bewonerszaken / woonconsulent.
Bewonersbegeleiding (o.a. bij huurincasso).
Verzorgen van huisbezoeken bij sloop / nieuwbouwprojecten.
Tekst en productiebegeleiding van een herinneringsboek aan een sloop / nieuwbouwwijk in Goor.
Regelmatig houden en uitwerken van interviews t.b.v. bewonersmagazines.

2002 - 2003
Stichting Goorse Volkswoning, Goor, Projectleider herstructurering Contactpersoon voor een sloop- nieuwbouwproject, redactielid bewonersblad, organiseren van excursies, en deelname aan pilot- project voor wonen- zorg- welzijn.

1997 - 2001
Hanzewonen Deventer, Co÷rdinator Huurderszaken Aanspreekpunt voor bewonersorganisaties, eindredacteur van het bewonersblad, lid van het managementteam van de vestiging en leidinggeven aan de afdeling.

1993 - 1997
Woningstichting Zutphen, woonconsulent.

1991 - 1993
Stichting Woningbeheer Wierden- Enter, verhuurmedewerkster.

 

Vrolijk Wonen Van Suchtelenstraat 29 7203 DD Zutphen
T: 0575-544 465 • M: 06-236 09 538 • E: vrolijkwonen@planet.nl