Liturgisch leven

 
                                                 hart01

 

Diensten - intenties

Belangrijk in het liturgische leven van een parochie is de dienst waarin wij samen komen om met elkaar het brood te breken en zo Christus onder ons te blijven gedenken.

 

Door de week is er elke avond een eucharistieviering. Op maandag om 18.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag om 19.00 uur. Als er een avondwake is wordt de viering verplaatst naar 18.00 uur. Elke vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur stille aanbidding van het Heilig Sacrament en gelegenheid om te biechten.

Elk weekend is er één viering. De viering is op zondag om 10.30 uur. De Mariakapel is open van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

 

Leest u voor verdere informatie de liturgische kalender in de Vlaspit.

 

 

                       hart07

 

 

Over de bijzondere vieringen wordt u geïnformeerd via de Vlaspit. Intenties kunnen opgegeven worden op de pastorie. Als u dat doet vóór de verschijningsdatum van de Vlaspit, worden ze daarin opgenomen.

 

Avondwake

Wanneer een parochiaan overlijdt, zorgt indien gewenst de werkgroep avondwake voor een zinvolle gebedsdienst op de avond vóór de kerkelijke begrafenis. Iemand van deze werkgroep bezoekt de nabestaanden voor een gesprek, waardoor deze dienst een sfeervol, persoonlijk karakter krijgt.

 

                       hart05

                                                                                 

 

Gezinsvieringen

Deze werkgroep komt regelmatig bij elkaar om op gezette tijden een z.g. gezinsviering te verzorgen: een op gezinnen met jonge kinderen gerichte, thematische viering, waarin de kinderen meer aan hun trekken komen dan in de overige vieringen. Wanneer deze vieringen gehouden worden, kunt u lezen in het parochieblad, de Vlaspit en op de posters die opgehangen worden bij de drie basisscholen in onze parochie.

 

Koster - misdienaars - versiering

De koster, verleent samen met de misdienaars de nodige assistentie bij de vieringen in de kerk. Hij heeft de leiding over de misdienaars, zorgt dat de klokken op tijd luiden, dat de verwarming brandt, en houdt met een groep vrijwilligers het kerkgebouw schoon. Enkele dames zorgen ervoor dat het altaar en de kerk altijd netjes met bloemen zijn versierd.

 

Koren

Een belangrijke taak in onze liturgische vieringen hebben onze koren. In onze parochie zijn er vier. Elk koor verzorgt eens per 4 weken een weekendviering.

 

Herenkoor

Dit koor zingt o.a. het traditionele gregoriaans. Daarnaast Latijnse en Nederlandstalige gezangen, veelal in meerstemmige zetting.

 

Gemengdkoor “Cantate ex Corde”

Naast de weekendvieringen verzorgt een deel van dit koor ook de rouw- en trouwdiensten. Zij zingen meerstemmige Latijnse gezangen en Nederlandstalige kerkmuziek.

 

H. Hartkoor

Dit koor zingt een heel eigen repertoire, waarin o.a. Engels-talige liederen.

 

Jeugdkoor Butterfly

Dit koor is voor jongens en meisjes van de basisschool die de eerste communie gedaan hebben. Zij verzorgen een aantal keren per jaar een gezinsviering op zaterdagavond om 17.30 uur. Daarnaast ook de Eerste Communievieringen.

 

In de Vlaspit kunt u onder ‘Liturgische kalender’ zien wanneer de koren precies de diensten verzorgen.

 

Lectoren

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is deze functie in de liturgie opnieuw ingevoerd. De belangrijkste taken van de lectoren in de liturgie zijn het voorlezen van de lezingen die niet uit het Evangelie zijn gekozen, evenals het, namens alle aanwezigen, uitspreken van de voorbede. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat zij nog andere taken in de liturgie vervullen, zoals bijvoorbeeld assisteren bij het communie uitreiken.