Chaos


De quantummechanica vervult een centrale plaats in veel van mijn artikelen over de natuurkunde. Daarnaast krijgt chaos aandacht. Hieronder een overzicht van de bijdragen die op dit thema betrekking hebben.

Over fladderende vlinders en een God die niet dobbelt

Een artikel in KU-zien uit 1991 naar aanleiding van een Studium Generale serie over Chaos.
Het was allemaal zo duidelijk, dachten de natuurkundigen. Meten is weten is voorspellen is beheersen. Begin deze eeuw begon het al te rommelen met de quantummechanica. Sinds de jaren zestig waart er opnieuw een spook door de natuurwetenschappen. Exactheid en voorspelbaarheid worden bedreigd door chaos. Zelfs binnen eenvoudige systemen blijken regelmaat en wanorde hand in hand te gaan. Ook de KUN laat chaos niet onberoerd. Het Studium Generale organiseerde in de maanden mei en juni een druk bezochte lezingencyclus over chaostheorieŽn. Hendrik Snijders, medewerker bij SG, belicht enkele aspecten van chaos. Over voorspelbaarheid, rationele geesten, vlindereffecten, Feigenbaumgetallen en wat dies meer zij.

Omkeerbaarheid van de tijd

Dit is het achtste artikel van de quantumdans.
De Belgische natuur- en scheikundige Ilya Prigogine onderneemt een kruistocht tegen de heersende opvatting dat de natuurwetten geen onderscheid kunnen maken tussen verleden en toekomst. Met Einstein meent hij dat de quantummechanica niet volledig is.

Chaotische Charme

Dit is het negende hoofdstuk van eendimensionale wetenschap.
Veel natuurwetenschappers verzetten zich tegen de door chaos bestuurde realiteit en sluiten zich op in de eendimensionele wereld van de lineaire vergelijking. Dit hoofdstuk belicht de charme van de niet-lineaire chaotische werkelijkheid. Chaos luidt in veel opzichten het einde van de voorspelbaarheid in; de niet-lineaire vergelijkingen leveren in grafieken vaak geen vloeiende lijnen op waarbij de toestand op een willekeurig moment valt af te leiden uit de toestand op enkele andere goed gekozen momenten.