Natuurkunde in Eendimensionale wetenschap

In Eendimensionale wetenschap neemt de natuurkunde een belangrijke plaats in. Hieronder een overzicht van de hoofdstukken die het meest expliciet betrekking hebben op de natuurkunde

Dansende Demonen

Veel populariseerders van de natuurkunde gaan verder dan een vakinhoudelijke popularisering door verbanden te leggen met filosofie en levensbeschouwing. Vooral boeken over relaties tussen quantummechanica en oosterse mystiek hebben sterk de aandacht getrokken. zoals De Tao van Fysica van Fritjof Capra. Dit hoofdstuk gaat over de ontvangst van dergelijke boeken binnen de fysische gemeenschap

Scheppende Snaren

Volgens Penrose is de quantummechanica voor de microkosmos te kleinschalig en de klassieke natuurkunde voor de macrokosmos te grootschalig. Er moet een soort 'tussenmechanica' komen die sterk verschilt van de beide andere mechanica's doordat een sterk afwijkende wiskunde vereist zou zijn.

Geleerde Grootsprekers

Veel fysici houden niet van filosofische getinte boeken over de natuurkunde. Zij zien de aandacht liever uitgaan naar concrete successen binnen hun vakgebied, zoals de ontdekking van nieuwe deeltjes en doorbraken op het gebied van supergeleiding.

Wetenschappelijke Wonderen

Dit hoofdstuk beschouwt de publieksvoorlichting vanuit de ontvanger. Daarbij wordt vooral gekeken naar de manier waarop het grote publiek de voorlichting verwerkt in de grote Europese publiekscentra voor wetenschap en techniek. Science Centra in Londen, Parijs, München, Praag en Wenen komen aan bod. Verder aandacht voor het voortraject voor Newmetropolis/NEMO.

Chaotische Charme

Veel natuurwetenschappers verzetten zich tegen de door chaos bestuurde realiteit en sluiten zich op in de eendimensionele wereld van de lineaire vergelijking. Dit hoofdstuk belicht de charme van de niet-lineaire chaotische werkelijkheid. Chaos luidt in veel opzichten het einde van de voorspelbaarheid in; de niet-lineaire vergelijkingen leveren in grafieken vaak geen vloeiende lijnen op waarbij de toestand op een willekeurig moment valt af te leiden uit de toestand op enkele andere goed gekozen momenten.

Tegendraads Talent

Einstein legde de basis voor de relativiteitstheorie en stond mede aan de wieg van de quantummechanica. Welke rol speelde zijn persoonlijkheid bij deze baanbrekende bijdragen aan de wetenschap? Dat is de centrale vraag van dit hoofdstuk.

Vernieuwende Vreemdelingen

Enkele belangrijke wetenschappelijke doorbraken passeren de revue. Daarbij gaat het niet zozeer om de inhoudelijke aspecten alswel om de vraag welke persoonlijke kenmerken op de voorgrond treden bij de baanbrekende vernieuwers. Het is noodzakelijk dat niet alle onderzoekers aan de dimensie van hun oorspronkelijke discipline vast blijven kleven.

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de grote wetenschappers uit vervlogen tijden. De rol van meer recente vernieuwers in de wetenschap is beschreven door Veronique Timmerhuis in de AWT-achtergrondstudie Ruimte voor vernieuwing

Persoonlijk Portret

Dit hoofdstuk belicht aan de hand van mijn eigen ervaring het spanningsveld tussen ontdekken, uitvinden en ontwikkelen. Na mijn studie natuurkunde kwam ik terecht terecht in een functie buiten de fysica. Toch speelt de natuurkunde een belangrijke rol in mijn werk, niet alleen bij voor de popularisering van hedendaagse natuurkunde.