Referenties

A. Algemene Literatuur

[A-A1] Hans Achterhuis (redactie), De maat van de techniek, Baarn, 1992.

[A-B1] John D. Barrow, Theories of Everyting. The quest for ultimate explanation, Oxford 1990. Ook verschenen in het Nederlands als Theorieën over alles.

[A-B2] G. van Benthem van den Berg, M.C. Brands en E. Mulder (redactie), Three Cultures. Fifteen lectures on the confrontation of academic cultures, Universitaire Pers Rotterdam, Den Haag, 1989.

[A-B3] Edward de Bono, Zes denkende hoofddeksels, Utrecht/Antwerpen, 1986. Oorspronkelijke titel Six Thinking Hats, 1985.

[A-C1] Fritjof Capra, De tao van fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek, Amsterdam, 1982 (vijfde druk). Oorspronkelijke titel The Tao of Physics, 1975.

[A-C2] Fritjof Capra, Het nieuwe denken, Amsterdam 1988. Oorspronkelijke titel Common Wisdom, 1988.

[A-C3] H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde, Meulenhoff Informatief, Amsterdam, 1983.

[A-C4] John L. Casli, Verloren Paradigma's, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1992. Oorspronkelijke titel Paradigms Lost, 1989.

[A-D1] H.P. van Dalen en A. Klamer, Telgen van Tinbergen, Balans, 1996.

[A-D2] Paul Davies, God in de nieuwe natuurkunde, Uitgeverij L.J. Veen B.V., Utrecht/Antwerpen, 1984. Oorspronkelijke titel God and the new physics, 1983.

[A-D3] Paul Davies, The Mind of God. Science and the search for ultimate meaning, Sydney, 1992.

[A-D4] Richard Dawkins, De blinde horlogemaker, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1989. Oorspronkelijke titel The Blind Watchmaker, 1986.

[A-F1] Francis Fukuyama, Welvaart. De grondslagen van het economisch handelen, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1995. Oorspronkelijke titel Trust, 1995.

[A-G1] James Gleick, Chaos. De derde wetenschappelijke revolutie, Uitgeverij Contact, Amsterdam 1989. Oorspronkelijke titel Chaos, 1987.

[A-G2] E.H. Gombrich, Art and Illusion. A study in the psychology of pictorial representation, Phaidon Press Limited, Oxford, 1960.

[A-H1] Stephen Hawking, Het Heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd, Amsterdam, 1988 (Elfde druk, juni 1989). Oorspronkelijke titel A brief history of time, 1988.

[A-H2] Willem Frederik Hermans,,Wittgenstein, Uitgeverij de Bezige Bij, Amsterdam, 1990.

[A-H3] Jan Hilgevoord (redactie), Physics and our view of the world, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

[A-H4] Michael Hobday, Innovation in East Asia; The Challenge to Japan, Aldershot, 1995.

[A-H5] Banesh Hoffmann, Albert Einstein, Uitgeverij BZZTôH, Den Haag, 1985. Oorspronkelijke titel Albert Einstein, Creator and Rebel, 1972.

[A-H6] Douglas R. Hofstadter, Metamagische Thema's. Op zoek naar de essentie van geest en patroon, Amsterdam 1988. Oorspronkelijke titel Metamagical Thema's, 1985.

[A-H7] Douglas R. Hofstadter en Daniel C. Dennett, De Spiegel van de Ziel, uitgeverij Contact, Amsterdam, 1986 (tweede druk, 1989), oorspronkelijke titel The minds I, 1981.

[A-H8] Geert Hofstede, Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1991. Oorspronkelijke titel Cultures and Organizations, Software of Mind, 1991.

[A-H9] Gerard 't Hooft, De bouwstenen van de schepping; een zoektocht naar het allerkleinste, Prometheus, Amsterdam 1992.

[A-J1] D. Jacobs, P. Boekholt en W. Zegveld, De economische kracht van Nederland. Een toepassing van Porters benadering van de concurrentiekracht van landen, TNO beleidsstudies, SMO-boek, Den Haag, 1990.

[A-K1] Willem van Kemenade, China BV; Superstaat op zoek naar een nieuw systeem, Uitgeverij Balans, Amsterdam, 1996.

[A-K2] Thomas Kuhn, De structuur van wetenschappelijke revolutie, Boom Meppel, (tweede druk 1976). Oorspronkelijke titel The Structure of Scientific Revolutions, 1962.

[A-L1] Bruno Latour, Wetenschap in actie. Wetenschappers en technici in de maatschappij, Ooievaar Pockethouse, 1995 (tweede druk ). Oorspronkelijke titel Science in action; How to follow scientists and engineers through society, 1987.

[A-L2] Leon Lederman en Dick Teresi, Het goddelijk deeltje. Een zoektocht naar de bouwstenen van het heelal, De Haan/Unieboek b.v., Houten, 1994. Oorspronkelijke titel The God Particle, 1993.

[A-M1] Harry Mulisch, De ontdekking van de Hemel, Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 1992.

[A-N1] Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi, The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, 1995.

[A-P1] Heinz R. Pagels, De Kosmische Code; Quantumfysica, de taal van de natuur, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1984. Oorspronkelijke titel The Cosmic Code, 1982.

[A-P2] Abraham Pais, Subtle is the Lord...The Science and the Life of Albert Einstein, Oxford University Press, Oxford, New York, Toronto, Melbourne, 1982.

[A-P3] Abraham Pais, Niels Bohr's Times, In Physics, Philosophy and Polity,Oxford University Press, New York, 1991.

[A-P4] Jan Van Pelt, De vrije vlucht der hersens, Uitgeverij Hadewijch/BRTN/VAR, Antwerpen-Baarn, 1994.

[A-P5] Roger Penrose, De nieuwe geest van de keizer, over computers, de menselijke geest en de wetten van de natuurkunde, Amsterdam 1990. Oorspronkelijke titel The Emperor's New Mind, Oxford,

[A-P6] Ilya Prigogine en Isabelle Stengers, Orde uit Chaos. De nieuwe dialoog tussen de mens en de natuur, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1985. Oorspronkelijke titel Order out of Chaos, 1984.

[A-P7] Ilya Prigogine en Isabelle Stengers, Tussen tijd en eeuwigheid. De nieuwe plaats van de mens en de natuurwetenschap, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1989. Oorspronkelijke titel Entre le temps et l'éternité, 1988.

[A-P8] Rein Peters, De verbroken cirkel, La Rivière & Voorhoeve, Kampen, 1992.

[A-P9] M.E. Porter, The Competitive advantage of nations, Macmillan, Londen, 1990.

[A-R1] Bertrand Russell, History of Western Philosophy, Unwin University Books, Londen, 1961.

[A-S1] C.P. Snow, The two cultures, Cambridge University Press, reprint 1995.

[A-S2] Frits Staal, Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap, Meulenhoff, Amsterdam, 1986 (tweede druk, 1989).

[A-T1] Henk Tennekes, Dan leef ik liever in onzekerheid. Een wetenschapper aan het werk, Aramith Uitgevers, Bloemendaal, 1990.

[A-T2] Henk Tennekes, Elly Cassee en Els Nijssen (redactie), Radar 96. Stand van zaken in de wetenschap, Aramith Uitgevers, Bloemenaal, 1995.

[A-T3] John Tyerman Williams, Poeh en de filosofen, Uitgeverij Sirus en Siderius, Den Haag, 1996. Oorspronkelijke titel Pooh and the philosophers, 1995.

[A-V1] Lex Veldhoen & Jan van den Ende, Technische Mislukkingen. De Planta affaire, instortende bruggen, vliegdekschepen van ijs..., Rotterdam, 1995.

[A-W1] Raoul Weiler en Dirk Holemans (redactie) Bevrijding of bedreiging door wetenschap en techniek, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1993.

[A-W2] Raoul Weiler en Dirk Holemans (redactie), Gegrepen door techniek, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1994.

[A-W3] Ken Wilber (redactie), Quantum Questions. Mistical Writings of the World's Great Physicists, New Science Library, Boston & Londen, 1985.

[A-Z1] F.J.M. Zwetsloot (redactie), De markt voor wetenschappelijk onderzoek, Uitgeverij Lemma, Utrecht, 1996.

[A-Z2] Gary Zukav, De Dansende Woe-Li Meesters. Een Overzicht van de Nieuwe Fysica. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1981 (zesde druk, 1986). Oorspronkelijke titel The Dancing Wu-Li Masters: An overview of the New Physics, 1979.

B. Specifieke literatuur (waaronder onderzoeksverslagen)

[B-A1] Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York, 1984.

[B-B1] H.L. Beckers, Bedrijfskundige Aspecten van Onderzoek en Ontwikkeling, collegedictaat, TU Delft (jaargang 1992).

[B-B2] H. Bos, H.P. Franssen, R. Mierop, Meten = weten voor morgen. Milieubeleid in veelvoud, informatie in eenvoud, SDU, Den Haag, 1993.

[B-B3] R.M. Braaksma, Ontwikkeling van buitenlandse vestigingen; Een internationale vergelijking, Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Zoetermeer, december 1992.

[B-B4] Hugo Brandt Corstius, Oh, Kunst en Wetenschap, brochure Schitterende Wetenschap, Uitgeverij Contact, oktober 1994.

[B-B5] N.M. Brouwer en A.H. Kleinknecht, Technologie, werkgelegenheid, winsten en lonen in Nederlandse bedrijven, OSA-studie, Amsterdam, 1994.

[B-D1] Auke van Dijk, Jaap Fankfort, Tom Horn, Kees Vos, Wetenschaps- en technologiebeleid in Nederland, DSWO Press, Leiden, 1993.

[B-E1] Marcel Eijffinger, Tom Horn, Ton Langendorff, Hendrik Snijders, Sectorstructuur en Technologiebeleid; een internationale vergelijking, AWT, interne publikatie, 3 september 1993.

[B-G1] W.J.M. van Genugten, In naam van de vrijheid. Een onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen de mensenrechtenopvattingen van Oost en West, Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam, 1988.

[B-G2] L. Van der Geest en J. Van Sinderen (redactie), Kracht en zwakte van de Nederlandse economie, ESB, OC//EB, Rotterdam, 1995.

[B-H1] Arie van Heeringen, Relaties tussen leeftijd, mobiliteit en produktiviteit van wetenschappelijke onderzoekers, RAWB-achtergrondstudie nr. 10, Den Haag, december 1983.

[B-H2] Gerard 't Hooft (redactie) Van quantum tot quark; inleiding tot de quantummechanica: golven en deeltjes, Stichting Teleac, Utrecht 1989.

[B-H3] Tom Horn en Hendrik Snijders, Zweedse Zorgen, verslag van een werkbezoek 26-29 oktober 1992, interne publikatie AWT, 1992.

[B-H4] Tom Horn, Hendrik Snijders en Kees Vos (redactie), Over duurzaamheid gesproken; verslag van de conferentie Techniek & Duurzaamheid, AWT-achtergrondstudie nr. 2, Den Haag, maart 1993.

[B-K1] A.H. Kleinknecht, J.O.N. Reijen en J.J. Verweij, Innovatie in de Nederlandse industrie en dienstverlening; een enquêteonderzoek, ATB-beleidsstudies technologie/economie nr. 6, Den Haag, 1990.

[B-K2] A. Kleinknecht, Innovatie produkten en R&D-samenwerking; Nederland vergeleken met vijf andere landen, Economisch en Sociaal Instituut, Amsterdam, augustus 1995.

[B-K3] A.H. Kleinknecht en J. ter Wengel, Technologie, werkgelegenheid en globalisering. Een inventarisatie van feiten en meningen, Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit, Amsterdam, juni 1996.

[B-K4] Y.K.M. Kops en G.W.M. Ramaekers, De arbeidsinpassing van afgestudeerden van de letterenstudies en de sociale wetenschappen, Maastricht/Utrecht, 1994.

[B-L1] N. van Lookeren Campagne, Global Change; Internationaal onderzoek naar milieuvraagstukken, Stichting Maatschappij en Onderneming, 1991.

[B-L2] Ton Langendorff en Rita Oudhof, Verslag Zwitserland, AWT, interne publikatie, 1992.

[B-M1] J. van der Maazen en J.M.H.M. Willems (redactie), Studeerbaarheid en academische vorming, IOWO, Nijmegen, 1995.

[B-M2] B.W. Meijer en E.C. Rappard-Boon, Ministerie van O&W, Den Haag, 1993.

[B-M3] Bert Minne, Technologie en Economie: de Nederlandse situatie, Onderzoeksmemorandum no. 94, Centraal Planbureau, Den Haag, juni 1992.

[B-N1] A.C. v.d. Neut en J.F.M. de Jonge, De meerwaarde van een promotie; een vergelijkende studie van de loopbanen van gepromoveerde en niet-gepromoveerde academici, Research voor Beleid, Leiden, oktober 1993; serie Achtergrondstudies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek nr. 18, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

[B-S1] W.F. Sleegers, G.A. van der Knaap, B.J.L. Tortike, Economic Potential for North-West Europe, EGI-Onderzoekspublikatie 14, Rotterdam, september 1993.

[B-S2] Hendrik Snijders, Gespleten werkelijkheid. Einstein en Bohr duelleren om de theorie van het quantum, Nijmegen, 1991.

[B-S3] L. Somonse en B. Fruytier, De wereld is je werk, je werk is de wereld. HRM bij het Koninklijke Shell Exploratie en Produktie Laboratorium (KSEPL), HRM-rapport 17, Tilburg, oktober 1994.

[B-S4] Frans van Steijn, The universities in society; a study of part-time professors in the Netherlands, Amsterdam, juni 1990.

[B-W1] J. Waalkens, W.G. van der Weij, P.H. Pellenbarg en J. van Dijk, Innovatie in Nederland, de regio voorbij?, AWT-achtergrondstudie nr. 6, Den Haag, september 1995.

[B-W2] Jaap Willems, Jeanine de Bruin en Maaike Lürsen, Inventarisatie van opvattingen over normatieve aspecten van het populariseren van wetenschap, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, november 1994.

C. Rapporten van organisaties

[C-AWT1] AWT, Wetenschappen en weten scheppen; advies over de overheidsfinanciering van universitair onderzoek, AWT-advies nr. 4, Den Haag, januari 1992.

[C-AWT2] AWT, Technici en onderzoekers: kwaliteit en kwantiteit, AWT-advies nr. 11, Den Haag, december 1992.

[C-AWT3] AWT, Nederland Vestigingsland, AWT-advies nr. 13, Den Haag, april 1993.

[C-AWT4] AWT, Technologiebeleid en Economische structuur, AWT-advies nr. 16, Den Haag, 1994.

[C-AWT5] AWT, Onderzoek is mensenwerk; ruimte voor management van human resources, AWT-advies nr. 22, Den Haag, juli 1995.

[C-AWT6] AWT, Oude wereld, nieuwe kansen.... kennisuitwisseling met Oost-Azië, AWT-advies nr. 25, Den Haag, juni 1996.

[C-AWT7] AWT, Reactie op het wetenschapsbudget 1997, AWT-advies nr. 26, Den Haag, oktober 1996.

[C-AWT8] AWT, Advies over het rapport van de verkenningscommissie kunstgeschiedenis, AWT-briefadvies, Den Haag, juni 1993.

[C-Buck1] Buck Consultants International, Buitenlandse investeringen in West-Europa, Nijmegen, januari 1993.

[C-Buck2] Buck Consultants International, Buitenlandse investeringen in West-Europa; marktanalyse, Nijmegen, 1995.

[C-Carta] Carta Corporate Advisors, Corporate R&D in Sweden, februari 1994.

[C-CBS] Centraal Bureau voor de Statistiek, Kennis en economie 1996, Den Haag, 1996.

[C-CPB] Centraal Planbureau, Nederland in Drievoud. Een scenariostudie van de Nederlandse economie, 1990-2105, Den Haag, 1992.

[C-CR] Company Reporting, The 1992 UK R&D Scoreboard, Edinburgh, juni 1992.

[C-CS] Chem Systems, Competitiveness of the Dutch Chemical Industry; a report for the Ministry of Economic Affairs, mei 1995.

[C-CV] Commissie Vonhoff; officieel Commissie Toekomst van de Geesteswetenschappen, Men weegt Kaneel bij't lood, SDU, Den Haag, februari 1995.

[C-DTI] Department of Trade and Industry, Competitiveness; Helping Business to Win. A Summary, Londen, mei 1994.

[C-EC1] Europese Commissie, Green Paper on Innovation, Luxemburg, december 1995.

[C-EC2] Europese Commissie, Europe, Partner of Asia, Brussel, september 1995.

[C-EZ1] Economische Zaken, Ministerie van, Profiel van het Nederlandse bedrijfsleven, Den Haag 1993.

[C-EZ2] Economische Zaken, Ministerie van, Concurreren met kennis; Beleidsvisie Technologie, Den Haag, 1993.

[C-EZ3] Economische Zaken, Ministerie van, Nationaal Platform Globalisering, Nationaal Platform Globalisering, Den Haag, maart 1994.

[C-EZ4] Economische Zaken, Ministerie van, Kennis in beweging; kennis en kunde in de Nederlandse economie, Den Haag, juni 1995.

[C-FE] Forum Engelberg, Gupta Report. Asian Infrastructure: Opportunities for Cooperation, School of Management Asian Institute of Technology, maart 1996.

[C-IBB] IBB, International Management Consulting, Corporate R&D, Switserland Report, maart 1994

[C-IMF] Internationaal Monetair Fonds, Balance of Payments Statistics Yearbook, 1992.

[C-IRC] Innovation Relay Centre, Report of the Conference on the Green Paper on Innovation in The Netherlands, Den Haag, mei 1996.

[C-IRDAC] Industrial R&D Advisory Comittee of the EU (IRDAC), Quality and Relevance. The Challenge to European Education; Unlocking Europe's Human Potential, Parijs, maart 1994.

[C-Japan1] Japanese Presence in Europe, 1991 Edition; gegevens ontleend aan MITI, het Japanse Ministerie van Financiën.

[C-Japan2] The Japan Information Centre of Science and Technology, White Paper on Science and Technology; Fifty Years of Postwar Science and Technology in Japan, Tokyo, 1996.

[C-KNMI] KNMI en RIVM, Ozon en UltraViolette straling; veranderingen, gevolgen en effecten, 1995.

[C-MERIT1] MERIT, Maureen Slabbers en Bart Verspagen, Stemming 1; Een beoordeling van de Nederlandse technologische positie op basis van kwantitatieve indicatoren, Maastricht, maart 1994.

[C-MERIT2] MERIT, Maureen Slabbers en Bart Verspagen, Stemming 2; De Nederlandse technologische positie en de invloed van globalisering, Maastricht, april 1995.

[C-MERIT3] MERIT, Maureen Slabbers en Bart Verspagen, Stemming 3; Maastricht 1996.

[C-NSF] National Science Foundation, National Science Board, Science & Engineering indicators 1993, Washington, 1993.

[C-NOWT] Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie, Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren 1996, CWTS en MERIT, Leiden, 1996.

[C-NNV] NNV, Arbeidsmarkt voor Jonge Fysici (2), Marian van Asten, Nederlandse Natuurkundige Vereniging, Commissie Werkgelegenheid voor Fysici, oktober 1994.

[C-OCV] Overlegcommissie Verkenningen, Een vitaal kennissysteem; Nederlands onderzoek in toekomstig perspectief. Eindrapport Overlegcommissie Verkenningen, mei 1996.

[C-OCW] Onderwijs, Cultuur- en Wetenschappen, Ministerie van, Wetenschapsbudget 1997, Den Haag, september 1996.

[C-OESO1] OESO, Main Science and Technology Indicators, 1991/2, Parijs, 1992.

[C-OESO2] OESO, Technology and the Economy, The Key Relationships, TEP, Parijs, 1992.

[C-OESO3] OESO, Science and Technology Policy; Review and Outlook 1994, Parijs 1994.

[C-OESO4] OESO, Industrial Policy in OECD countries, Annual Review 1994, Parijs, 1995.

[C-OESO5] OESO, Main Science and Technology Indicators, 1995/2, Parijs, 1996.

[C-OVV] Ostasiatischer Verein e.V., Asien-Pazifik-Region, Direktinvestitionen, Hamburg, juni 1995.

[C-RIVM] RIVM, Global Change Research Programme; an overview, Bilthoven.

[C-SG1] Studium Generale KU Nijmegen, Grondslagen van de hedendaagse natuurkunde; lezingencyclus zonder algacadabra, Hendrik Snijders, december 1986.

[C-SG2] Het raadsel in de wetenschap, Samenwerkingsverband bureaus Studium Generale, 1996.

[C-SIN] National Survey of R&D in Singapore, 1993, National Science & Technology Board, Singapore.

[C-SSC] Swiss Society of Chemical Industries, The Swiss Chemical Industry, Zürich 1989.

[C-TK1] Tweede Kamer der Staten-Generaal, Klimaatverandering, vergaderjaar 1990-1991, 22 232, nrs. 1-2.

[C-TK2] Tweede Kamer der Staten-Generaal, Beleidsvisie Technologie, vergaderjaar 1993-1994, 23 206, nr. 6.

[C-TK3] Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1995, vergaderjaar 1994-1995, 23 900 XI, nr. 67.

[C-UP] Unesco Publishing, Status of World Science, World Science Report 1993, Parijs, 1993.

[C-UT] Faculteiten der Bestuurskunde, Technische Bedrijfskunde, Toegepaste Onderwijskunde en Wijsbegeerte & Maatschappijwetenschappen, Een sociaal-wetenschappelijke ontwerpmethodologie. Aanvraag in het kader van het Onderzoekstimuleringsfonds van de Universiteit Twente, Universiteit Twente, 28 april 1993.

[C-VCK] Verkenningscommissie voor de Kunstgeschiedenis, Kunsthistorisch onderzoek in Nederland, B.W. Meijer en E.C. Rappard-Boon, Ministerie van O&W, Den Haag, 1993.

[C-VCN] Verkenningscommissie Natuurkundig Onderzoek, Natuurkunde in Nederland; Overzicht en vooruitzicht, Den Haag, september 1984.

[C-VCW] Verkenningscommissie Wiskunde, Wiskunde in beweging 'Mathematics -- ordering a complex world', Ministerie van O&W, Den Haag, februari 1992.

[C-VSNU] VSNU, Onderwijsvisitatie. Natuur- en Sterrenkunde in Nederland, Utrecht 1995.

[C-VRWB] Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid, Advies inzake de Vlaamse horizontale begrotingsprogramma's wetenschapsbeleid 1992 en 1993, Brussel, januari 1993.

[C-WB] Wereldbank, The World Bank Atlas 1995, Washington, D.C. 1994.

[C-WRR] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Hoger onderwijs in fasen, Rapporten aan de Regering, nr. 47, Den Haag, 1995.

D Artikelen (vaktijdschriften, kranten, hoofstukken in boeken)

[D-A1] P.W.C. Akkermans M.A., Kwaliteit en studeerbaarheid: innovatie of afwijking? opgenomen in Studeerbaarheid en academische vorming [B-M1]

[D-A2] John A. Armstrong, Rethinking the PhD., Issues in Science and Technology, summer 1994.

[D-A3] J.E. Andriessen, Perspectieven voor Nederland als distributieland, ESB, 29 november 1995.

[D-B1] Rémi Barré en Pierre Papon, Indicators: Purpose and Limitations, opgenomen in Status of World Science, World Science Report 1993 [C-UP]

[D-B2] Fons Baede, Conclusies over gevolgen broeikaseffect zijn voorbarig, de Volkskrant 26 oktober 1995.

[D-B3] George Beekman, Wolken halen klimaatmodellen overhoop, Intermediair, 23 juni 1995.

[D-B4] Jos Beers, Ranglijst, reactie op U-pagina Uiteindelijk moet de sporter het toch allemaal zelf doen, de Volkskrant, 10 augustus 1996.

[D-B5] Fatih Birol en Tomohiko Inui, Long-term Trends in Asian Energy, The OECD Observer, no. 201, augustus/september 1996.

[D-B6] Geert-Jan Bogaerts, Voorspellen blijft ook voor economen IMF erg moeilijk, de Volkskrant, 26 september 1996.

[D-B7] E. Borst-Eilers, Ons drugsbeleid mag er zijn, de Volkskrant (Forum), 22 maart 1996.

[D-B8] Robert Brainard, Internationalising R&D, OECD Observer, februari/maart 1992.

[D-B9] Gie van den Broek en Erik Durnez, En toch wordt het warmer, Financieel Ekonomische Tijd, 10 augustus 1996.

[D-B10] Hans P. Brouwer en Erick W.G. Twisk, Slim spel, FEM, 2 oktober 1993.

[D-B11] Marcel aan de Brugh, 'Broeikasdeken' ligt op bodem van de oceaan. Onderzoek met onvoorziene complicaties: Aarde wordt niet warmer maar juist kouder, Utrechts Universiteitsblad, 11 november 1993.

[D-B12] Steven V. Brull en John Carey, Tokyo revs up its R&D machine, Business Week, 19 augustus 1966.

[D-C1] Martijn van Calmthout, Een eenmalige komeet langs Bohr en Einstein, de Volkskrant, zaterdag 16 september 1995.

[D-C2] Martijn van Calmthout, Wachten op de revolutie, interview met Henk Tennekes, de Volkskrant, 1 juni 1996.

[D-C3] Hans-Peter Canibol en Ruth Berschens, Vor der Haustür. Standortvergleich, Wirtschaftswoche, 8 januari 1993

[D-D1] Harry van Dalen, Het scheermes van Tinbergen, de Volkskrant, 9 september 1995.

[D-D2] E.E.C. van Damme, De kloof tussen wetenschap en beleid, ESB, 25 september 1996.

[D-D3] Geert Dekker, Economen zien nooit een bedrijf van binnen, de Volkskrant, 24 augustus 1996.

[D-D4] Dirk van Delft, Kennis is construeren, NRC Handelsblad 20 juni 1996.

[D-D5] Dirk van Delft, Het toeval van de suprageleiding, NRC-Handelsblad, 28 september 1996. Artikel is gebaseerd op een beschouwing in Physics Today, september 1996.

[D-D6] Paul van Dijk, Günther Anders: de 'geantiqueerdheid' van de mens, opgenomen in De maat van de techniek [A-A1]

[D-D7] Frans Doorman, Sorry, de economische wetenschap is dood, de Volkskrant, Forum, 9 mei 1996.

[D-D8] Willem B. Drees, Problems in debates about physics and religion, opgenomen in Physics and our view of the world [A-H3].

[D-D9] J.H. Dunning, Multinational enterprises and the globalization of innovatory capacity, Research Policy 23, 1994 67-88

[D-E1] Maarten Evenblij, Technologierating, Bevordering van innovaties in het MKB, Milieumagazine, 1-1996

[D-F1] David Fishlock, Wright of Kodak, R&D efficiency, Volume 5, Issue 2, december 1995.

[D-F2] David Fishlock, R&D efficiency, Volume 6, Issue 2, november 1996.

[D-F3] Louise Fresco, Waar blijft de Bibeb van de wetenschapsjournalistiek, Publiek Domein, jaargang 1, nr 2, april/mei 1995.

[D-G1] W.M.J. van Gelder, Investeringen in R&D zijn bedreigend laag, Ingenieurskrant, nr. 14-15, 22 juli 1993.

[D-G2] Eva Greger, Flexible Hours: Companies and employees do some rethinking, Deutschland, Magazine on politics, culture, business and science, November 1995.

[D-G3] John Griffiths, Nissan becomes top car exporter, Financial Times, 2 februari 1994.

[D-G4] Phillip A. Griffiths, Reshaping Graduate Education, Issues in Science and Technology, Summer 1995.

[D-G5] Dieuwke Grijpma, Azië ontdekt het grote belang van design, NRC Handelsblad, vrijdag 7 juni 1996.

[D-G6] Wim Groot, Economen lijden aan zelfoverschatting, de Volkskrant (Forum), 9 oktober 1996.

[D-H1] Lars Håkanson and Robert Nobel, Foreign research and development in Swedisch multinationals, Research Policy 11 (1993) 373-396. Gegevens over 1985 zijn gebaseerd op een eerder Zweeds rapport Technisk och naturvernskaplig forskning och utveckling inom företagssektorn 1985, Stastistiska meddelanden U14 SM8701. Technisk och naturvernskaplig forskning och utveckling inom företagssektorn 1985, Stastistiska meddelanden U14 SM8701.

[D-H2] Jan 't Hart, Een verliefde student is zó gesjeesd, de Volkskrant, 6 juli 1996.

[D-H3] Werner Heisenberg, Science and the Beautiful,, opgenomen in Quantum Questions [A-W3].

[D-H4] F. Hers, Innoveren kun je camoufleren, FEM, 25 november 1995.

[D-H5] E.P.J. van den Heuvel, Over hoe de politiek een visitatiecommissie muilkorfde en de VSNU met de wolven in het bos mee huilde, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 23 januari 1996.

[D-H6] Jan Hoedeman, De jongens en meisjes van Kok, de Volkskrant 16 september 1995.

[D-H7] C.H. Hommes, Chaostheorie in de economie, ESB, 18 januari 1995.

[D-H8] John Horgan, Profile: Paul Karl Feyerabend. The Worst Enemy of Science, Scientific American, mei 1993.

[D-H9] Marcel Hulspas, Schoppen tegen de wetenschap, Intermediair, 19 juli 1996.

[D-I1] Vincent Icke, De schoonheid van het heelal ligt niet in wat we zien, maar in wat we begrijpen, opgenomen in Het raadsel in de wetenschap, Samenwerkingsverband bureaus Studium Generale, 1996.

[D-I2] Jerôme Inen, Wat de belegger niet mag weten, de Volkskrant, 14 september 1996.

[D-J1] D. Jacobs, Innovativiteit. Opgenomen in Kracht en zwakte van de Nederlandse economie [B-G2].

[D-J2] Dany Jacobs, Creatief vandalisme, ESB, 17 juli 1996.

[D-J3] Gert-Jan Jansen, Omhoog die lonen, FEM, 5 maart 1994.

[D-J4] Bill Javetski, Gail Edmondson en William Echikson, Believing in Europe, Business Week, 7 oktober 1996.

[D-J5] H.W. de Jong, Er is geen algemene achterstand, opgenomen in Nationaal Platform Globalisering [C-EZ2].

[D-J6] H.W. de Jong, Fokkers duikvlucht, ESB, 30 augustus 1995.

[D-J7] H.W. de Jong, Rijnlandse ondernemingen presteren beter, ESB, 13 maart 1996.

[D-J8] Francisco van Jole, Mijn computer verstaat me niet, de Volkskrant, 22 juni 1991.

[D-K1] N.G. van Kampen, Van statistische mechanica tot quantummechanica, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 14 mei 1996.

[D-K2] Peter Katgert, De gloed van de oerknal,opgenomen in Radar 96 [A-T2].

[D-K3] Lord Kelvin, Nineteenth Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light Journal of the Institution, 1900, Appendix B. De tekst is later ook elders verschenen. De voordracht voor de Royal Institution vond plaats op 27 april 1900.

[D-K4] J.A. van Kemenade, Voor loting bestaat geen beter alternatief, de Volkskrant (Forum), 4 juli 1996.

[D-K5] Alfred Kleinknecht, Potverteren met loonmatiging en flexibilisering, ESB, 17 juli 1996.)

[D-K6] Jan Koeman, Loonmatiging en macro-economie, ESB, 21 augustus 1996)

[D-K7] Jacob Kol en Bart Kuijpers, Tonga's zilver glimt meer dan Amerika's goud, de Volkskrant, 6 augustus 1996.

[D-K8] Jan Kommandeur, Broeikastheorie kent veel meer onzekerheden dan zekerheden; Over geloof en weten in het CO2-debat, de Ingenieur nr. 8, 8 mei 1996.

[D-K9] Jaap de Koning en Robert Olieman, Economie en sport, Twijfel over medaille-euforie, ESB, 2 oktober 1996.

[D-K10] S.K. Kuipers, R.L.A. Morsink en R.J. Mulder, Contouren van een kennisbeleid, ESB, 12 april 1995.

[D-L1] Ad Lagendijk, De arrogantie van de fysicus, Intermediair, 22 september 1989.

[D-L2] Ad Lagendijk, Sokals bedrog, de Volkskrant, 29 juni 1996.

[D-L3] Ad Lagendijk, Mijn toegangsbewijs, de Volkskrant, 7 september 1996.

[D-L4] Ad Lagendijk, Harry Einstein, de Volkskrant, 2 november 1996.

[D-L5] Ad Lagendijk, Ritzen en varkens, de Volkskrant, 16 november 1996.

[D-L6] Tynke Landsmeer, Wielerpak zit lekkerder dan schaatspak, interview met Ingrid Haringa, de Volkskrant, 16 september 1995.

[D-L7] Rieke Leenders, Heeft de klassieke antropologie nog bestaansrecht? FACTA, Sociaal Wetenschappelijk Magazine, oktober 1996.

[D-L8] R.F.M. Lubbers, De tijd vraagt om nieuwe vorm van wij-denken, de Volkskrant (Forum), zaterdag 9 september 1995.

[D-L9] Patrick Luysterman, Het hart van Siemens klopt steeds minder Duits, Financieel Ekonomische Tijd, 27 januari 1994.

[D-M1] Jan Meeus, Wetenschappers zijn knutselaars, geen waarheidszoekers, interview met Bruno Latour, de Volkskrant (Wetenschap), 1 oktober 1994.

[D-M2] P.H.E. Meijer, De ontdekking van de supergeleiding, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 2 mei 1995.

[D-M3] Marcel Metze, Philips is een doodlopende weg ingeslagen, de Volkskrant (Forum), 30 juli 1996.

[D-M4] Heino von Meyer en Philippe Muheim, Employment is a Territorial Issue, The OECD Observer, december 1996/januari 1997.

[D-N1] Keith Naugton en Amy Borrus, America's no. 1 car exporter is ....Japan? That's right. The Japanese now ship out more North American-made cars than Detroit, Business Week, 19 februari 1996.

[D-N2] Dennis Normile, Japan Expands Graduate, Postdoc Slots, Science, 8 september 1995

[D-O1] Sogo Okamura en Reg Henry, Japan and the NIC's, opgenomen in Status of World Science, World Science Report 1993 [C-UP].

[D-P1] C. le Pair en C.N.M. Jansz, De onzichtbare techneut, NRC Handelsblad, 7 november 1991.

[D-P2] R.A.M. Pruijm, De toegevoegde waarde van informatietechnologie, Informatie en Informatiebeleid, winter (10) 1992 no. 4.

[D-R1] Peter Radetsky, Science Careers: Playing to Win, Science, vol. 265, 23 september 1994.

[D-S1] Debohra Shapley, Globalisation prompts exodus, Financial Times, 17 maart 1994.

[D-S2] Piet van Seeters, Broeikaseffect was reden wateroverlast in rivierengebied, de Volkskrant 13 december 1995.

[D-S3] Piet van Seeters, Veranderingen van klimaat vergroot problemen Afrika, de Volkskrant 14 december 1995.

[D-S4] Hendrik Snijders, Lukt het niet van onderop, dan maar van bovenaf. Wetenschap en Samenleving aan de Nijmeegse Universiteit, W&S, december 1985.

[D-S5] Hendrik Snijders, Dobbelen en mediteren, Intermediair, 3 juli 1987

[D-S6] Hendrik Snijders, Vlindertuin in Emmen, Eldorado voor fotografen, Foto&Doka, juli 1987.

[D-S7] Hendrik Snijders, Maak zelf uw ringflitser, Foto&Doka, augustus 1987.

[D-S8] Hendrik Snijders, Licht: golven of deeltjes? opgenomen in Van Quantum tot Quark; Inleiding tot de quantummechanica: golven en deeltjes [B-H2]

[D-S9] Hendrik Snijders, Metamorfose in het Nederlandse Milieubeleid, Intermediair België, 11 december 1989.

[D-S10] Hendrik Snijders, Lagendijk, 't Hooft en de filosofie van het alles, Intermediair, 15 december 1989.

[D-S11] Hendrik Snijders, Dilemma's in het Nederlandse milieubeleid, Intermediair België, 18 december 1989.

[D-S12] Hendrik Snijders, Einsteins als zondagsschilders in de filosofie, Intermediair België, 5 februari 1990.

[D-S13] Hendrik Snijders, Weg met de milieuschuld, Intermediair Nederland, 16 februari 1990.

[D-S14] Hendrik Snijders, Slopen met grandeur; Parijs blijft paradijs, Intermediair België, 2 april 1991.

[D-S15] Hendrik Snijders, Aan de rand van de wetenschap, deel 5 uit de serie De Quantumdans, de Volkskrant, katern Wetenschap, 23 maart - 16 mei 1992.

[D-S16] Hendrik Snijders, De omkeerbaarheid van de tijd, de Volkskrant, 9 mei 1992. Opgenomen in de serie De Quantumdans.

[D-S17] Hendrik Snijders, Laat universiteit studenten aan de poort selecteren, de Volkskrant (Forum), 6 september 1993.

[D-S18] L. Soete en B. Verspagen, De technologische positie van de Nederlandse industrie, Economisch Statistische Berichten (ESB), 3 maart 1993.

[D-S19] Alan Sokal, Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity, Social Text, mei 1996.

[D-S20] Alan Sokal, A Physicist Experiments with Cultural Studies, Lingua Franca, mei/juni 1996.

[D-S21] Jack Spaapen, Weer of geen weer, Zeno, 1996-2.

[D-S22] Leon Starr, R&D in an international company, Research Technology Management, 11 februari 1992.

[D-S24] Frans Suijker en Peter Eering, Het belang van de industrie voor de werkgelegenheid, ESB, 6 april 1994.

[D-T1] John Templeman, Upheaval at Daimler, Christopher Power en William Glasgall, Business Week, 5 februari 1996.

[D-T2] Wim Turkenburg, De ernst van het broeikasprobleem, opgenomen in Radar 96 [A-T2].

[D-T3] Jan Tromp, De lange mars naar het reformisme, de Volkskrant (Vervolg), zaterdag 13 juli 1996.

[D-V1] Herman Vriend, Maatschappelijk belang van de economie neemt steeds verder af; Van Sinderen signaleert mathematisering van de wetenschap, Quod Novem, 4 november 1992.

[D-V2] Hans Vriens, Wondereconomieën koelen af, Intermediair, 20 september 1996.

[D-V3] Frans van Vught, Crisis in Californië, NRC, 8 september 1994.

[D-W1] Mathieu Weggeman, Book in review, Holland/Belgium Management Review, nr. 45 1995.

[D-W2] Ken Wilber, Introduction: Of Shadows and Symbols, opgenomen in Quantum Questions,[A-W3]. Oorspronkelijk tekst: E. Schrödinger, Mind and Matter, Cambridge University Press, 1958.

[D-Z1] Cees van Zweden, Frankrijk. Academici werken ver beneden hun niveau, Intermediair, 2 augustus 1996.

E. Redactionele artikelen

[E-AN] Akademie Nieuws, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Dirk Struik, honderd jaar oud, veertig jaar KNAW-correspondent, december 1994.

[E-BW1] BusinessWeek, U.S. Companies en International Companies, 28 juni 1993.

[E-BW2] BusinessWeek, International Edition, The Global 1000; The world's most valuable companies, 10 juli 1995.

[E-BW3] BusinessWeek, The Dutch make it look easy, 7 oktober 1996.

[E-DM] Deutschland. Magazine on politics, culture, business and science, Economic performance: Hamburg heads the league table of German federal states, 1996.

[E-DSM] DSM Magazine, Inzetbaarheid van de medewerkers vergroten, interview met Peter Elverding, mei 1995.

[E-Econ1] The Economist (Business), Car wars, redactioneel commentaar, 17 juni 1995.

[E-Econ2] The Economist, Damned lies. Economic statistics are in a bad way, 23 november 1996.

[E-FD] Financieel Dagblad, Unilever: research kan best in Nederland, 21 oktober 1995.

[E-FT1] Financial Times, Technology & innovation, 2 maart 1994.

[E-FT2] Financial Times, F 500, 25 januari 1996.

[E-ISR] Interdisciplinary Science Reviews, 1994, Vol 19, no. 4.

[E-KNAW] Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, persbericht, KNAW pleit voor behoud van academisch gevormde leraren in voortgezet onderwijs, 15 mei 1995.

[E-NRC1] NRC, Philips versterkt kennisbasis Singapore,1 oktober 1996.

[E-NRC2] NRC, Philips' NatLab schrapt 145 banen in nabije toekomst, 5 oktober 1996.

[E-OSP] Outlook on Science Policy, Volume 18, nummer 7, juli/augustus 1996.

[E-PW] Physics World, UK R&D loses global place, augustus 1996.

[E-Rat] Rathenau bulletin, december 1996.

[E-STR] Science and Technology Review, december 1993.

[E-Trends] Trends, Europa beter dan Azië. Technologie en gebakken lucht, interview met Dany Jacobs, 4 april 1996

[E-TW] Technisch Weekblad, Tommel betreurt mislopen Japanse kennis boortechniek, 1 november 1995.

[E-Vk1] de Volkskrant, Menselijke activiteit beïnvloedt wijziging van klimaat op aarde, 1 december 1995.

[E-Vk2] de Volkskrant, Broeikaseffect niet oorzaak wateroverlast, 14 december 1995.

[E-Vk3] de Volkskrant, Nederland zal nooit 18 miljoen inwoners halen, 20 september 1996.

[E-Vk4] de Volkskrant, Connerotte? 16 oktober 1996.

[E-WWP1] Wissenschaft Wirtschaft Politik, Forschen auf dem Wettbewerbskarussell, nr. 37/1996.

[E-WWP2] Wissenschaft Wirtschaft Politik, So muss 'mann' nicht spülen, 47/1995F. Congressen en lezingen- en tv-series

[F-ISW1] Internationale School voor Wijsbegeerte, Natuurkunde en filosofie, Leusden, 16 en 17 september 1989.

[F-ISW2] Internationale School voor Wijsbegeerte, Naar aanleiding van Capra, Leusden, 28 oktober 1989.

[F-KNAW] KNAW en Rathenau Instituut, Wetenschap en ethiek; dilemma's en prioriteiten, Trippenhuis, Amsterdam, 13 november 1996. Zie voor verslag [E-Rat]

[F-KUN1] KU Nijmegen, Gemeenschap, Tolerantie en Minderheden. Tweedaags interfacultair congres ter gelegenheid van het veertiende lustrum 1923-1993, 27 en 28 oktober 1993.

[F-KUN2] KU Nijmegen, Studeerbaarheid en academische vorming, P.W.C. Akkermans M.A., voordracht tijdens afscheidssymposium J.F.M.C. Aarts, Nijmegen, 27 oktober 1995. Voor verslag zie [B-M1] .

[F-NNV] Nederlandse Natuurkundige Vereniging, voorjaarsvergadering, Sectie Grondslagen van de Natuurkunde, 23 april 1991.

[F-Eng] Forum Engelberg Association, 7the Conference. Europe-Asia. Science & Technology for their Future. Science-Economy-Culture, 26 - 29 maart 1996, Engelberg, Zwitserland.

[F-Eras1] Stichting Preamium Erasmianum, Three Cultures, Erasmus Ascension-day Symposium, Amsterdam en Oosterbeek, 11-15 mei 1988. Symposium met Ernst Gombrich, Peter Gay en Evelyn Fox Keller als hoofdsprekers. Voor verslagboek, zie [A-B2].

[F-Eras2] Stichting Preamium Erasmianum, Physics and our view of the World. Third Erasmus Ascension Symposion, Leiden en Oosterbeek, 27-31 mei 1992. Symposium met John D. Barrow, Paul Davies, Bas C. Van Fraassen, Paul Feyerabend, Mary B. Hesse, Gerard 't Hooft, en Ernan McMullin als hoofdsprekers. Voor verslagboek zie [A-H3].

[F-SG1] Studium Generale KU Nijmegen, Grondslagen van de hedendaagse natuurkunde; lezingenserie zonder algacadabra, 4 november - 9 december 1986.

[F-SG2] Studium Generale KU-Nijmegen, Chaos, het einde van de voorspelbaarheid, lezingen, tentoonstelling, boekenmarkt, toneel, mei-juni 1991.

[F-SG2] Studium Generale KU Nijmegen, Alfa-aspecten in bèta-wetenschap, 27 februari 1992.

[F-Teleac] Teleac, Van Quantum tot Quark, een introductie in de hedendaagse natuurkunde, tiendelige tv-serie, april-juni 1989. Herhaling mei-juli 1990.

[F-VARA] VARA, VPRO, NPS & RVU, Het logisch vermogen. Thema-avond Kennis & Geld, Nederland 3, 11 oktober 1995.

G Voordrachten

[G-A1] Hans P.M. Adriaansens, De bevrijde universiteit, voordracht tijdens het congres De contouren van een bevrijde universiteit, Erasmus Forum, Rotterdam, 16 juni 1995.

[G-B1] H.L. Beckers, Relevantie en afstemming van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op concrete produktontwikkeling, voordracht tijdens congres Naar een zelfstandige kennismarkt, Erasmus Forum, Rotterdam, 24 mei 1995. De voordracht is gepubliceerd in De markt voor wetenschappelijk onderzoek [A-Z1].

[G-B2] L. Blussé, Europa's expansie in Azië, voordracht van tijdens de Asia Meeting, NHC, KPN en ABN Amro Bank, Amsterdam, 6 september 1996.

[G-C1] Paul Churchland, Is man more than a machine? Recent Work on the Nature of Consciousness: Philosophical, Theoretical and Emperical, lezing in kader van congres [F-KUN1].

[G-D1] S.J. Doorman. Natuurkunde en filosofie, KU Nijmegen, 9 december 1989. Voordracht in het kader van de lezingenserie [F-SG1]

[G-D2] S.J. Doorman,'Oosters denken' en hedendaagse fysica? voordracht in het kader van de serie Het Holistische Denken, sectie Natuurkunde en maatschappij i.s.m. Grondslagen van de natuurkunde, Voorjaarsvergadering NNV, donderdag 16 april 1987, Jaarbeurs Utrecht.

[G-H1] Jan Hilgevoord, Het gekke van de quantummechanica, Studium Generale KU-Nijmegen, 11 november 1986. Lezing in het kader van de serie [F-SG1].

[G-H2] G. 't Hooft, Elementaire deeltjes en spookverhalen, rede bij de 351ste viering van de Dies Natalis, Rijkuniversiteit Utrecht, 26 maart 1987.

[G-K1] N.G. van Kampen, Van statistische mechanica tot quantummechanica. Physicalezing 1996, Utrecht, 11 april 1996.

[G-L1] Ad Lagendijk, De arrogantie van de fysicus, oratie, Amsterdam, 5 september 1989; o.a. gepubliceerd in Intermediair [D-L1].

[G-L2] Ad Lagendijk, Alles is licht, Physicalezing 1991, NNV voorjaarsvergadering, Utrecht, 23 april 1991.

[G-L3] R.F.M. Lubbers, Globalisering. Naar een nieuwe kijk op political economy, Katholieke Universiteit Brabant (oratie), 8 september 1995. In verkorte versie verschenen in de Volkskrant [D-L8].

[G-N1] J. Nieuwenhuis, R&D in Unilever, voordracht in het kader van het college Bedrijfskundige Aspecten van Onderzoek en Ontwikkeling van H.L. Beckers, TU Delft, 28 november 1995.

[G-P1] Th.J.A. Popma, Piketten voor de 21e eeuw; opening van het Academisch Jaar 94/95 van de Universiteit Twente. Universiteit Twente, Enschede, september 1994.

[G-P2] Th.J.A. Popma, Ondernemen in kwaliteit, Opening van het Academisch Jaar 1996-1997, Universiteit Twente, Enschede, 2 september 1996.

[G-R1] A.H.G. Rinnooy Kan, voordracht tijdens lustrumcongres van Buck Consultants International, Nijmegen, 1995.

[G-R2] A.H.G. Rinnooy Kan, Opening van de conferentie "Groenboek over Innovatie", voorzitter VNO/NCW, Zeist, 8 mei 1996.

[G-R3] J.M.M. Ritzen, De ideale universiteit als horizon, Rede ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar 1996-1997, Rijksuniversiteit Leiden, 2 september 1996.

[G-S1] Amartya Kumar Sen, Europe and Asia: Economics Systems and System of Values: Similarities and Differences, voordracht tijdens het Forum Engelberg [F-Eng].

[G-S2] C.P. Snow, The two cultures and the scientific revolution, The Rede Lecture 1959, Cambridge, 1959. Gepubliceerd in [A-S1].

[G-S3] Andreas Steiner, Europe and Asia within Industrial Strategies, voordracht tijdens het Forum Engelberg, [F-Eng].

[G-T1] Makiko Tanaka, lezing tijdens Ministerial Day, Tokyo, Forum Engelberg [F-Eng].

[G-T2] W. Troost, Organisatie van produktinnovatie, voordracht tijdens de studiedag R&D en Marketing, Euroforum, Den Haag, 31 maart 1993.

[G-V1] R. In 't Veld, Implementatie van Human Resources Management, voordracht tijdens het congres Mensen In Onderzoek, HRM Stuurgroep, Amersfoort, 22 september 1995.

[G-V2] J.G.F. Veldhuis, Delta of knowledge. Topkwaliteit: schepping of evolutie? Opening van het Academisch Jaar 1996/1997, Universiteit Utrecht, 2 september 1996.

[G-W1] M.C.D.P. Weggeman, Kennismanagement,voordracht tijdens het congres Tussen actie en passie; Managementdag Rijksdienst 1996, Den Haag, 23 mei 1996.

[G-W2] Günter Wilhelm, Industrial European Point of View, voordracht tijdens Forum Engelberg, [F-Eng].

[G-W3] P.G. Winters, voordracht tijdens de conferentie Technologie-ontwikkeling en de veranderende kijk op mens en organisatie, CORE-business, Universiteit Twente, 4 november 1993.

Terug naar de hoofdpagina over eendimensionale wetenschap