R&D in industriŽle sectoren

verschil tussen Nederland en gemiddeld
De afbeelding is overgenomen uit Stemming 2 van MERIT [C-MERIT2]

Als gemiddelde heeft MERIT het rekenkundig gemiddelde genomen voor Duitsland, Frankrijk, Japan, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de VS. De cijfers hebben betrekking op het gemiddelde over de periode 1981-1991. In de vliegtuigbouw werd in Nederland over die periode gemiddeld 3,4% van de omzet aan R&D uitgegeven. In de andere landen was dat gemiddeld 12,5% zodat sprake is van een afwijking van 9,1%. Indien een gewogen gemiddelde gebruikt zou zijn - de VS dus veel zwaarder tellen en Noorwegen veel minder - zou de figuur er voor verschillende sectoren anders uitzien. Het totale beeld van grote achterstand en weinig voorsprong zou hierdoor echter niet veranderen.