Inhoudelijke informatie over eendimensionale wetenschap

Eendimensionale wetenschap telt 336 pagina's en is opgebouwd uit 22 essays die zijn omlijst met een vijftigtal foto's en grafieken. Een zeer uitgebreide index stelt de lezer in staat snel teksten (terug) te zoeken.

De werkwijze die geleid heeft tot het schrijven van het boek is nogal ongebruikelijk, zeker in de wetenschappelijke wereld. In de proloog wordt de methodiek nader uiteengezet.

Op basis van de 22 essays ontstaat een beeld over de verschillende manieren waarop wetenschappers zich van elkaar en van de buitenwereld afsluiten. In de epiloog is die opsluiting samengevat in twaalf eendimensionale kenmerken.

Een beknopt overzicht is te vinden in de samenvatting van eendimensionale wetenschap. Als alternatief voor deze kunnen de stellingen bij het proefschrift dienen die allemaal direct of indirect op de inhoud van het boek betrekking hebben.

Voor de handelseditie werden de voorwoorden geschreven door de promotoren Hans Achterhuis en Harry Beckers.

Het gebrek aan communicatie over de grenzen van wetenschappelijke subspecialismen vormt ook een belangrijk element in het AWT-Advies Wisselwerking tussen 'zachte' en 'harde' kennis. In dat advies wordt de conclusie getrokken dat met name academici te weinig leren samenwerken met mensen uit andere vakgebieden. Als in de opleiding meer aandacht besteed zou worden aan verbreding van de (academische) vaardigheden, kan het onderwijs een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Dat is de conclusie van het artikel dat ik schreef op verzoek van de redactie voor het tijdschrift Wetenschap, Technologie en Samenleving.

Naar de Homepage.

Berichten in de pers

Bestellingen

laatst gewijzigd op 12 augustus 2003