CijferVisie

Speuren en Schrijven op het
Snijvlak van Statistiek en Strategie


Mijn CV staat voor CijferVisie, voor bruggen tussen de wereld van het berekenen en beschouwen. Deze website geeft een doorsnede van feiten en ontwikkelingen die ik in de loop der jaren verzameld heb. De onderwerpen zijn even gevarieerd als mijn achtergrond; afgestudeerd in de natuurkunde, gepromoveerd in de techniekfilosofie coach voor masterstudenten bedrijfskunde van de RUG en onderzoeker voor het lectoraat Kunst en Economie van de HAN en ArtEZ.

Heeft u een leuke opdracht of denkt u dat ik iets voor anderen kan betekenten? Laat het mij weten: mail@hendriksnijders.nl.

Een voorbeeld van zo'n leuke opdracht is het onderzoek dat ik samen met Dany Jacobs deed in opdracht van de Stichting Mangamentstudies (SMS). Deze stichting wordt gefinancierd door ondernemingen, instellingen en werkgeversorganisaties en beschouwt zich daardoor als een organisatie van en voor het bedrijfsleven.

In de woorden van SMS wordt ons project zo beschreven.

Geen enkele onderneming kan zonder innovatie. Maar hoe bereikt men meer creativiteit en innovativiteit, op welke wijzen kan men innovatie organiseren, hoe worden ideen omgezet tot werkelijkheid, hoe verhoudt innovatie zich tot going concern? Met dit onderzoek willen wij op het spoor komen van kennis en inzichten over de wijzen waarop management de kans op succesvol innoveren van een onderneming kan vergroten. In het onderzoek zal veel aandacht zijn voor de diversiteit in typen innovaties en typen ondernemingen.


Als indicatie voor de klanttevredenheid citeer ik graag minister Verburg van LNV. Op 2 juli overhandigde ik het onderzoeksverlag naar de economische kracht van de agrosector tijdens een perscoferenstie in Nieuwspoort. Minister Verburg zich als verantwoordelijke opdrachtgever toonde zich verguld:

Prettig geschreven; de dynamiek van de onderzochte sectoren komt goed uit de verf en ook wordt hier en daar een pittige uitspraak niet geschuwd. Maar hier hebben wij belang bij.


Lees hier meer over het onderzoek en de persreacties.

Voor cluster begeleid ik sinds 2005 ook studenten in de masteropleiding Strategy and Innovation van de faculteit bedrijfskunde en economie van de Rijksuniversiteit Groningen. De nadruk ligt op de niet-technische kant van innovatie, zoals het uiterlijk van een product, het gevoel dat een product oproept en de kwaliteit van de dienstverlening. Interessante skripties zijn geschreven over massaindividualisering en open innovatie door Erik Kruijer en ...

Hieronder volgt in chrologische volgorde een gedetailleerder overzicht.

Ik ben geboren in 1953, heb Natuurkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en was van 1978 tot 1992 verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen voor het Studium Generale en Wetenschap en Samenleving. In mijn "Nijmeegse" tijd was ik een aantal jaren actief op het gebied van de wetenschapspopularisering. In die tijd schreef ik een zeventigtal artikelen, onder andere voor Intermediair en de Volkskrant, en redigeerde ik een tv serie voor Teleac. Het accent lag bij de popularisering van de natuurkunde. Een deel van het gepubliceerde werk is op deze website te vinden onder de noemer natuurkunde.

Van 1992 t/m 2000 werkte ik voor de AWT, de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid van de Nederlandse overheid. In die rol was ik betrokken bij de voorbereiding van adviezen over het W&T-beleid. Voortbouwend op die adviezen heb ik ook verschillende artikelen geschreven. Deze artikelen zijn gerubriceerd onder de noemer W&T beleid. Enkele adviezen van de AWT zijn hierbij opgenomen. Voor een compleet en actueel overzicht van die adviezen verwijs ik naar de Homepage van de AWT.

In mijn AWT-tijd schreef ik in de vrije tijd de dissertatie Eendimensionale wetenschap. Zoals de titel aangeeft, gaat mijn boek over wetenschappers die teveel binnen de eigen kleine kring blijven kijken en te weinig gebruik maken van kennis die aanwezig is in andere wetenschapsgebieden en buiten de wetenschappelijke subcultuur. Deze website geeft inhoudelijk informatie over mijn boek en de reacties in de pers. Het hoofdstuk Persoonlijk Portret beschouwt de ontwikkeling van kennis en vaardigheden vanuit mijn eigen ervaringen met wetenschap en innovatie.

Na de afronding van mijn proefschrift heb ik verschillende activteiten ondernomen die aansluiten bij de ondertitel bespiegelingen over bruggen tussen berekenen en beschouwen. Voor een deel ging het daarbij om een uitwerking van de analyse over het W&T-beleid uit het proefschrift (waaronder een aandachttrekkend artikel in het economentijdschrift ESB. Naast een uitwerking is dit artikel over de mythe van R&D-achterstand een samenvatting van mijn analyse over de R&D situatie uit Tam Tam in Technologieland, het vierde deel van mijn proefschrift.

Als stafmedewerker van de AWT heb ik de synergie tussen berekenen en beschouwen, tussen statistiek en strategie, ook in enkele adviezen kunnen uitwerken. Het duidelijkst komt dat naar voren in de analyse over de dalenden belangstelling onder studenten voor natuurwetenschap en technologie. De verschillende artikelen en documenten zijn gerubriceerd onder de noemer instroom -studenten. Een kernachtige weergave van deze analyse is gemaakt voor het tijdschrift Thema. De titel van dit artikel de mythe van het -tekort is in zekere zin een begrip geworden.

In 2001 heb ik mijn werkterrein verschoven naar de publiekscommunicatie over wetenschap en technologie. In mijn vorige functies heb ik ook het nodige gedaan op het gebied van de publiekscommunicatie. Van 2001 tot 2004 was ik bij Stichting Weten hoofd van het team Landelijk en Regionaal Iniatief. Belangrijke projecten van dat team waren de organisatie van de jaarlijkse WetenWeek (voorheen Wetenschap en Techniek Week) en de ontwikkeling van de internetsite Kennislink. Na intrekking van de overheidssubsidie voor Stichting Weten per 1 januari 2005 blijven deze projecten bestaan. Onder de noemer WTC schets ik vanuit mijn ervaring enkele ontwikkeling van de afgelopen decennia.

In 2004 heb ik als publicist/concultant verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van de publiekscommicatie waarbij de eerdere ervaringen op het raakvlak van statistiek en strategie weer op de voorgrond zijn getreden.

laatst gewijzigd op 5 april 2016