CijferVisie

Speuren en Schrijven op het
Snijvlak van Statistiek en Strategie


Mijn CV staat voor CijferVisie, voor bruggen tussen de wereld van het berekenen en beschouwen. Deze website geeft een doorsnede van feiten en ontwikkelingen die ik in de loop der jaren verzameld heb. De onderwerpen zijn even gevarieerd als mijn achtergrond; afgestudeerd in de natuurkunde, gepromoveerd in de techniekfilosofie en coach voor masterstudenten bedrijfskunde en onderzoeker voor de creatieve industrie.
Deze website is gebouwd aan het begin van deze eeuw en is daardoor sterk gericht op mijn werk uit die tijd. Het proefschrift uit 1997 is integraal via deze website toegankelijk gemaakt, aangevuld met studies en rapporten die daarop voortbouwen. De belangrijkste daarvan worden op deze pagina verder toegelicht.

Clusters en Niches
De specialisatie van de Nederlandse economie

Een voorbeeld van zo'n leuke opdracht is het onderzoek dat ik met Dany Jacobs deed als voorbereiding op het WRR rapport Naar een lerende economie.
In dit rapport zoekt de WRR naar een antwoord op de vraag waar we over twintig jaar ons brood mee verdienen. Uit ons onderzoek blijkt dat het specialisatieprofiel van de Nederlandse economie sinds het midden van de vorige eeuw niet of nauwelijks is veranderd. We verdienen in Nederland nu in grote lijnen ons geld met dezelfde zaken als twintig en veertig jaar geleden. De WRR trok mede op basis van dat inzicht de conclusie dat het lerende vermogen van de bevolking essentieel is voor het toekomstige vermogen. Mensen moeten leren in te spelen op hun veranderende omgeving om de dingen we ze mee bezig zijn met succes te kunnen blijven doen. Het onderzoek is eind 2013 verschenen als webpulicatie nr.76 Clusters en niches.

Innovatieroutine
Hoe managers herhaalde innovatie kunnen stimuleren

Een voorbeeld van zo'n leuke opdracht is het boek hiernaast dat ik met Dany Jacobs schreef in opdracht van de Stichting Mangamentstudies (SMS). Aan het boek ligt een onderzoek ten grondslag bij 22 bedrijven en organisaties die bij herhaling succesvol waren en zijn met innovaties. Het boek verscheen in 2008 bij uitgeverij Van Gorcum en ligt voor 34,50 in de boekhandel.
Lees verder
over dit boek en de mogelijkheden voor vervolgactiviteiten. In dit boek (en ook in de hieronder genoemde publicatie) wordt het belang van de R&D-intesieve maakindustrie voor de economie gerelativeerd. De dienstensector en de creatieve industrie maar ook de agrofoodsector zijn niet minder belangrijk. In de grafiek worden de relatieve uitgaven voor R&D (als percentage van het BBP) vergeleken met de economische groei. Hoe meer R&D, hoe lager de economische groei van een land. Klik op de figuur voor een beter beeld.
Deze grafiek is ontleend aan het artikel indicatoren voor innovatie zijn contraproductief dat verscheen in ESB van 12 december 2008. Lees verder over dit artikel en de relatie tussen R&D en economie.


In opdracht van het toenmalige ministerie van LNV werd een onderzoek uitvoerd naar de economische kracht van de agrofoodsector. Ik was projectleider van deze Porteranalyse met Hein Vrolijk en Dany Jacobs als medeuitvoerders. Op 2 juli 2007 overhandigde ik het rapport aan LNV minister Verburg.
Lees verder over dit onderzoek en de vergulde reactie van de minister.


Wilt u meer over mijn achtergrond weten, lees dan mijn persoonlijk portret.

Zoals in de introductie is gezegd, is deze website voor een belangrijk deel geconcentreerd rond mijn proefschrift Eendimensionale Wetenschap. De tekst en de persreacties zijn steeds direct vanuit het menu toegankelijk.
Direct toegankelijk vanuit het menu is ook mijn analyse van de instroom van studenten in exacte studies en andere voorbeelden van goede statistiek als basis voor strategie. Daar komt de kracht tot uiting van mijn CijferVisie.

Vanuit het menu zijn tenslotte ook de inspanningen op het gebied van wetenschap en techniekcommunicaite WTC de popularising van de natuurkunde.

laatst gewijzigd op 5 april 2016