CijferVisie

Speuren en Schrijven op het
Snijvlak van Statistiek en Strategie


Sinds 2004 werk ik als zelfstandige. Speuren en Schrijven op het Snijvlak van Statistiek en Strategie. Lees hier verder over dit recente werk.

Hier volgt een chronologisch overzicht tot 2004.

Ik ben geboren in 1953, heb Natuurkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en was van 1978 tot 1992 verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen voor het Studium Generale en Wetenschap en Samenleving. In mijn "Nijmeegse" tijd was ik een aantal jaren actief op het gebied van de wetenschapspopularisering. In die tijd schreef ik een zeventigtal artikelen, onder andere voor Intermediair en de Volkskrant, en redigeerde ik een tv serie voor Teleac. Het accent lag bij de popularisering van de natuurkunde. Een deel van het gepubliceerde werk is op deze website te vinden onder de noemer natuurkunde.

Van 1992 t/m 2000 werkte ik voor de AWT, de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid van de Nederlandse overheid. In die rol was ik betrokken bij de voorbereiding van adviezen over het W&T-beleid. Voortbouwend op die adviezen heb ik ook verschillende artikelen geschreven. Deze artikelen zijn gerubriceerd onder de noemer W&T beleid. Enkele adviezen van de AWT zijn hierbij opgenomen. Voor een compleet en actueel overzicht van die adviezen verwijs ik naar de Homepage van de AWT.

In mijn AWT-tijd schreef ik in de vrije tijd de dissertatie Eendimensionale wetenschap. Zoals de titel aangeeft, gaat mijn boek over wetenschappers die teveel binnen de eigen kleine kring blijven kijken en te weinig gebruik maken van kennis die aanwezig is in andere wetenschapsgebieden en buiten de wetenschappelijke subcultuur. Deze website geeft inhoudelijk informatie over mijn boek en de reacties in de pers. Het hoofdstuk Persoonlijk Portret beschouwt de ontwikkeling van kennis en vaardigheden vanuit mijn eigen ervaringen met wetenschap en innovatie.

Na de afronding van mijn proefschrift heb ik verschillende activteiten ondernomen die aansluiten bij de ondertitel bespiegelingen over bruggen tussen berekenen en beschouwen. Voor een deel ging het daarbij om een uitwerking van de analyse over het W&T-beleid uit het proefschrift (waaronder een aandachttrekkend artikel in het economentijdschrift ESB. Naast een uitwerking is dit artikel over de mythe van R&D-achterstand een samenvatting van mijn analyse over de R&D situatie uit Tam Tam in Technologieland, het vierde deel van mijn proefschrift.

Als stafmedewerker van de AWT heb ik de synergie tussen berekenen en beschouwen, tussen statistiek en strategie, ook in enkele adviezen kunnen uitwerken. Het duidelijkst komt dat naar voren in de analyse over de dalenden belangstelling onder studenten voor natuurwetenschap en technologie. De verschillende artikelen en documenten zijn gerubriceerd onder de noemer instroom -studenten. Een kernachtige weergave van deze analyse is gemaakt voor het tijdschrift Thema. De titel van dit artikel de mythe van het -tekort is in zekere zin een begrip geworden.

In 2001 heb ik mijn werkterrein verschoven naar de publiekscommunicatie over wetenschap en technologie. In mijn vorige functies heb ik ook het nodige gedaan op het gebied van de publiekscommunicatie. Van 2001 tot 2004 was ik bij Stichting Weten hoofd van het team Landelijk en Regionaal Iniatief. Belangrijke projecten van dat team waren de organisatie van de jaarlijkse WetenWeek (voorheen Wetenschap en Techniek Week) en de ontwikkeling van de internetsite Kennislink. Na intrekking van de overheidssubsidie voor Stichting Weten per 1 januari 2005 bleven deze projecten bestaan. Onder de noemer WTC schets ik vanuit mijn ervaring enkele ontwikkeling van de afgelopen decennia.

laatst gewijzigd op 3 maart 2008