Geografische informatie


Landeninformatie - Nederland

Gemeenten
Gemeentelijk herindeling (Wikipedia)
Geografie van Nederland (Wikipedia)
Ophetnet.nl
Provincies
Regionale samenwerkingsorganen
Waterschappen
Country info (Algemene informatie over Nederland)
Zoekplaats.nl

Landeninformatie - Internationaal

Atlapedia Online
Countries (Yahoo)
Countries of the World (Infoplease)
Country Briefings (The Economist)
CountryReports.org
Country Studies (Library of Congress)
Geographia
Governments on the WWW
IMF Dissemination Standards Bulletin Board
Index Mundi
InfoNation (UN)
NativeWeb
Political Resources on the Net
Resources by country/region (Geosource)
The Thesaurus of Geographic Names (The Getty Information Institute)
The World Factbook
World Gazetteer

Stedeninformatie

City Population
Cities Guide
Steden (Nederland)
Wereldsteden.pagina.nl

Statistieken - Nederland

Bevolkingsteller (CBS)
Bevolkingspyramide (CBS)
Kerncijfers (CBS)
StatLine (CBS)
Volkstelling (CBS, DANS)

Statistieken - Internationaal

European statistics (Eurostat)
Global statistics
IMF Dissemination Standards Bulletin Board (IMF)
InfoNation (UN)
OECD Statstics
Offstats (Official statistics on the web)
Population Pyramids (U.S. Census Bureau)
Statistische links (CBS)
UNdata
World Gazetteer
World Population

Tijd

Greenwich Mean Time (GMT)
New Earth Time
Time and date
TimeTicker and the time tickers...
The World Time Server

Kaarten en atlassen - Nederland

Andes interactief (Kaart van Nederland op straatniveau)
Atlas van Nederland (Stichting Wetenschappelijke Atlas)
Bodemdata.nl (Alterra)
Compendium voor de Leefomgeving
GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland)
De Nieuwe Kaart van Nederland
Steden van de wereld zoeken
Zoekplaats.nl

CBS in uw buurt
Geluidsnet
Treinvizier
WatWasWaar.nl

Historic Maps of Dutch Cartographers

Kaarten en atlassen - Internationaal

Atlapedia Online
Google Earth
Google Maps
Google Maps Nederland
Google Mars
Google Moon
Google Sky
Map Machine (National Geographic Society)
MapQuest
Maps.com
Maps and geography
MSN Virtual Earth
Old Maps of Britain
OpenStreetMap
PCL Map Collection
TerraServer
WorldAtlas.com
Yahoo! Maps

Atlas of the Biosphere
Earth album
EarthTools
GeoNames
Google Moon
Greenwood's Map of London 1827
UN Atlas of the Oceans
WikiMapia
Maplandia News Centre
MappedUp
We Reporters GeoNews = GNews + GMaps

Adressen

Postcodes of adressen zoeken

Afstanden, route- en reisplanners

The European Railway Server
Google Earth
Google Maps
Google Maps Nederland
How far is it?
Live Search Maps
Lokatienet
Map24
Mappy
MapQuest
Reisplanner Internationaal (NS)
Reisplanner Nederland (NS)
Routemaster
RouteNet
Routeplanner (ANWB)
ViaMichelin
Yahoo! Maps

OmnesViae: Roman Route PlannerHenk's Adressen