Over communicatie

Dini van den Heuvel

De start van een nieuwe schooljaar is een mooie gelegenheid om aandacht te besteden aan de communicatie tussen ouders van hoogbegaafde kinderen en school. Want een goede communicatie is van groot belang voor zowel ouders als leerkrachten. Zij hebben immers een gezamenlijke zorg: de begeleiding van kinderen.

Voor een goede communicatie is het nodig dat ouders en leerkrachten over dezelfde informatie beschikken en van elkaar weten wat ze met bepaalde termen bedoelen. Als dit niet het geval is ontstaan er heel gemakkelijk allerlei misverstanden en blijven betrokkenen langs elkaar heen praten. In de loop der tijd heb ik in verschillende artikelen aandacht besteed aan zaken die met zoín misverstand te maken hebben. Deze artikelen zijn terug te vinden in mijn publicatielijst maar om zoekwerk te voorkomen heb ik ze op een rijtje gezet.

In het artikel begaafd hoogbegaafd komt aan de orde dat er heel gemakkelijk misverstanden ontstaan als scholen vanuit verschillende criteria hoogbegaafdheid definiŽren.

Een andere bron van miscommunicatie is de summiere beschrijving in de schoolgids van het beleid van een school ten aanzien van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In het artikel over communicatie tussen school en ouders heb ik beschreven hoe dat anders zou kunnen. Zodat ouders beter weten waar ze op kunnen letten en een school duidelijker communiceert wat ouders van hen kunnen verwachten.

Na de artikelen over de misverstanden die er kunnen ontstaan een artikel met Enkele tips om communicatie tussen ouders en school positief te laten verlopen.


Veel succes en een goed en communicatief schooljaar.