Hieronder vind je wat informatie over de geboorte van Marinus.

 

........ verscheen Gijsbertus van Esdonk, oud 50 jaren, van beroep visscher, wonende te Vlijmen, welke in tegenwoordigheid van Willem Mommersteeg, oud 45 jaren, van beroep bouwman en van Jan van Heesbeen, oud 47 jaren, van beroep secretaris,
heeft verklaart, dat zijne huisvrouw Hendrika van Lier, van beroep landbouwster, wonende te Vlijmen, bevallen is van een kind van het manlijk geslacht, geboren binnen deze gemeente, den zevenentwintigste der maand februari dezes jaars, om twee ure des morgens, welk kind zal genaamd worden Marinus van Esdonk.Waarvan akte opgemaakt die door de getuigen alleen met ons is getekend als hebbende de comparant verklaard niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam te noemen.

Letterlijke tekst uit de Geboorteakte (no 13 uit 1846 gemeente Vlijmen):