Om het leven van Hubertus Hendrikus van Esdonk te plaatsen in de (vaderlandse) geschiedenis, staan hieronder een aantal "historische" feiten.

 

8 juni 1953 (geboortedag)

De minister van Verkeer en Waterstaat mr. J. Algra stelt een wetswijziging voor om de status van de bromfiets vast te stellen. Gevolg is dat de bromfiets met een gewone fiets wordt gelijkgesteld en naar het fietspad zal worden verwezen. Er wordt een maximum snelheid van 20 km per uur vastgesteld. Bron: Telegraaf van 8 juni 1953.

De Russische regering heeft een verandering aangebracht in de vorm van haar bestuur over Oostenrijk. Bron: Telegraaf van 8 juni 1953.

Klik hier voor het bovenste deel van de voorpagina van de Telegraaf en klik hier voor het onderste deel.

 

1959.
Staatsgreep Cuba.

In januari 1959 verdrijven Fidel Castro en de arts Che Quevara samen met 80 rebellen de door de Verenigde Staten gesteunde dictator Batista.

 

1966.
Provo's.

Halverwege de jaren zestig werd Nederland opgeschrikt door de opkomst van Provo, een op anarchistische leest geschoeide beweging van jongeren. Zij wisten met goed gevoel voor publiciteit te keer te gaan tegen het heersende regentendom, de consumptiemaatschappij, het militairisme en het koningshuis. Zij produceerden veel "witte plannen" zoals het "witte fietsen plan", gratis fietsen voor iedereen. Iedere zaterdagnacht dansten de provo's rond het "Lieverdje" op het Spui in Amsterdam. Het huwelijk van kroonprinses Beatrix met de Duitse diplomaat Claus van Ambsberg in 1966 bood voor hen een ideaal mikpunt. De mnifestaties van Provo heeft een blijvende invloed op de leefstijl en opvattingen van een nieuwe naoorlogse generatie.

 

1975.
Suriname onafhankelijk.

In de nacht van 25 op 26 november 1975 wordt in het stadion van Paramaribo de Surinaamse vlag gehesen. Suriname is onafhankelijk geworden. Maar wat de geschiedenis in moest gaan als een model-dekolonisatie, levert een lange reeks problemen op. De overhaaste onafhankelijkheid leidt in latere jaren tot verdere leegloop van Suriname, groeiende corruptie, verspilling van ontwikkelingshulp, de militaire coup en dictatuur van Desi Bouterse, de "decembermoorden" op vijftien oppositieleiders, jarenlange strijd met de bosnegers, halvering van het inkomen per hoofd van de bevolking enz.

 

1976.
Lockheedaffaire.

In dit jaar komt het Nederlands koningshuis in opspraak toen bekend werd dat de Amerikaanse vliegtuigfabriek Lockheed enkele miljoenen guldens had betaald aan prins Bernhard. Na een diepgaand onderzoek van drie wijze mannen (A.M. Donner, rechter bij het Hof van Justitie van de E.G.; M.W. Holtrop, oud president van de Nederlandsche Bank; H. Peschar, voorzitter van de Algemene Rekenkamer) moest de prins zich terugtrekken uit tal van maatschappelijke en militaire functies.

 

1975 en 1977.
Gijzelingsacties van Zuid-Molukkers.

Jonge Zuid-Molukkers die het vertrouwen hadden verloren in een vreedzame totstandkoming van een onafhankelijke Molukse republiek (Republik Malaku Selatan, RMS) gaan over tot gewelddadige acties om hun politieke verlangens kracht bij te zetten. In 1975 vallen bij een treinkaping drie doden en op 23 mei 1977 worden in Noord-Drenthe een intercitytrein gekaapt (bij de Punt) en een openbare basisschool (in Bovensmilde) bezet.
Oorzaak is de belofte uit 1951 bij de demobilisatie van Zuid-Molukse KNIL militairen van een spoedige onafhankelijk Republiek waarnaar zij zouden kunnen terugkeren. Indoesie weigerde dit echter met gebruik van veel geweld.

 

1981.
Grote vredes-demonstratie.

Op 21 november komen op het Amsterdame Museumplein 400.000 mensen bijeen om te demonstreren tegen de plaatsing van kruisraketten. Dit is de grootste demonstratie ooit in Nederland. In deze fase van de Koude Oorlog spreekt Nederland en woordje mee. De organisatie is in in handen van het Interkerkelijk Vredsberaad (IKV) onder leiding van de calvinist Mient Jan Faber, en het Komitee Kruisraketten Nee (KKN). De leus is "Help de kernwapens de wereld uit. Om te beginnen uit Nederland".

 

1982.
Het Poldermodel.

In 1982 wordt in Wassenaar (in de woning van werkgeversvoorzitter mr. C. van Veen) een akkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers (Wim Kok) dat de basis zou worden van het Poldermodel: een uniek harmonieus sociaal-politiek stelsel, dat bewondering oogst bij veel buitenlandse delegaties, omdat het model bijvoorbeeeld in rap tempo in een bloeiende economie nieuwe banen schept terwijl in andere verzorgingsstaten het tegendeel plaatsvindt.

 

14 april 1994. Doe Maar.

Op de geboortedag van Merel geeft de popgroep Doe Maar (Henny Vrienten, ernst Jansz, Jan Hendriks en Rene van Collum) haar laatste concert in de Maaspoort.

 

1992.
De Bijlmerramp.

Op 4 oktober om 18.35 stort een Israelische Boeing 747 neer op twee flats in de Amsterdamse Bijlmer (een van de dichtsbevolkte woonwijken van Nederland). Van te voren worden boven het Gooimeer (vlak bij de woning van Huub in Huizen) twee motoren verloren. Er is veel onduidelijkheid over de oorzaak. In 1999 wordt dan ook een parlementaire enquete ingesteld.