Om het leven van G(ij)(i)sbertus Julius van Esdonk te plaatsen in de (vaderlandse) geschiedenis, staan hieronder een aantal "historische" feiten.

 

1 maart 1796.
De eerste Nationale vergadering.

Eeuwenlang was de Nederlandse Republiek een federatieve staat geweest van bijna onafhankelijke provincies. Begin 1976 vonden voor het eerste parlementsverkiezingen plaats voor een vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk. Met de eerste zitting werd op 1 maart 1796 de basis gelegd voor de Nederlandse eenheid.

 

1798.
Twee staatsgrepen.

In mei 1797 werd door middel van een referendum het ontwerp voor een Gronwet massaal afgekeurd. Door deze onenigheid over de staatsinrichting dreigde de revolutie in een moeras van discussies te verdwijnen. Twee staatsgrepen in zes maanden maakten daar een eind aan. De eerste staatsgreep werd gepleegd door het leger op 22 januari 1798. Op 23 april 1798 werd een Grondwetsontwerp via een referendum massaal goedgekeurd. De uitvoering liet echter te wensen over. Het volk werd ontevreden. Door een tweede staatsgreep op 10 juni 1798, gesteund door de Fransen, werden de Bataafse democratie weer hersteld.

 

1800.
Mechanisering van de textielindustrie.

Met het smokkelen van een complete katoenspinnerij met arbeiders uit Engeland gaf Lieven Bauwens het startsein voor de mechanisering van de textielindustrie op het vasteland.

 

30 november 1813.
Prins van Oranje landt in Scheveningen.

Na de verpletterende nederlaag van Napoleon in de slag bij Leipzig (oktober 1813) stortte het Franse gezag ineen, ook in Nederland. Alle regeringsfunctionarissen vluchtten weg. Van Hogendorp vormde een voorlopig algemeen bestuur, in afwachting van de terugkomst van de prins van Oranje. Op 30 november 1813 landt hij op het strand in Scheveningen, nadat hij in Engeland was opgespoord.

 

1815.
Slag bij Waterloo,

Willem I koning te Brussel.

De slag bij Waterloo betekende het defintieve einde van Napoleon, de militaire dictator die zichzelf tot keizer kroonde. Met de val van Napoleon kwam een einde aan het Frnse regime dat zijn ontstaan dankte aan de Franse Revolutie en bijna twintig jaar lang een groot deel van Europa in zijn greep hield. Deze veldslag zeker 45.000 doden en werden er 10.000 als vermist opgegeven.
Bij terugkeer in Parijs werd Napoleon tot aftreden gedwongen en werd hij verbannen naar St-Helena, waar hij op 51 jarige leeftijd overleed aan kanker.

Als gevolg van de val van Napoleon werden de voormalige Oostenrijke Nederlanden en de oude Republiek samengesmolten tot het Koninkrijk der Nederlanden. Op 21 september legde koning Willem I de eed van trouw aan de Grondwet af.

 

28 maart 1830.
Einde van de Java-oorlog.

Op deze dag kwam er een einde aan de Java-oorlog door de gevangenneming van prins Diponogoro. Dit betekende het einde van een slopende oorlog die sinds 1825 in midden-Java gewoed had. De Nederlanders waren er in geslaggd het verzet van de boerenbevolking te breken. Er waren aan Javaanse zijde 200.000 slachtoffers en aan Nederlandse zijde waren ruim 15.000 militairen omgekomen.

 

25 augustus 1830.
De Belgische Opstand.

Het Koninkrijk der Nederlanden (vanaf 1815, na de val van Napoleon gesticht door Willem I), valt uiteen. Door een opstand bij de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel wordt op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid van Belgie uitgeroepen. Leopold van Saksen-Conurg wordt tot koning uitgeroepen. Konig Willem I probeerde in augustus 1831 met een tiendaagse veldtocht tevergeefs een einde te maken de afsplitsing van Belgie.

 

14 oktober 1834.
Ontstaan Gereformeerde Kerk.

Dominee Hendrik de Cock, predikant in Ulrum (noordwest Groningen), scheidt zich met een meerderheid van zijn gemeente af van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij had onvrede met de vrijzinnige koers van de Kerk en wilde terugkeren naar de traditionele gereformeerde beginselen.

 

1848.
De grondwet van Thorbecke.

Willem II bezorgt uit angst voor afzetting -wat in veel Europese landen is gebeurd- Nederland een nieuwe Grondwet. Alle ministers boden uit angst op 15 maart hun ontslag aan. Het liberale Tweede-Kamerlid en Leids hoogleraar Thorbecke krijgt op 17 maart 1848 de opdracht het bestaande staatsbestel grondig te herzien.

 

1853.
Herstel bisschoppelijke heierarchie.

De grondwetswijziging in 1848 van Thorbecke had de laatste beletselen voor de herinvoering van de bisschoppelijke hierarchie weggenomen. Paus Pius IX kondigt in maart 1853 via de pauselijke brief "Ex qua die" de oprichting van vijf bisdommen aan. De felle protestants-conservatieve reactie staat bekend als "De Aprilbeweging". Katholieke winkels en bedrijven werden geboycot, katholieke arbeiders ontslagen enz. Koning Willem III is geen voorstander van deze herinvoering van de bisschoppelijke hierarchie dat hij er voor zorgt dat het kabinet-Thorbecke op 19 april 1853 valt.