Om het leven van Marinus Joannes van Esdonck te plaatsen in de (vaderlandse) geschiedenis, staan hieronder een aantal "historische" feiten.

 

25/26 september 1781.
Een brief aan het Nederlandse volk.

De Nederlandse Republiek raakt in een bestuurlijke crisis verzeild, die het karakter van een burgeroorlog aannam. Het zittende stadhouderlijke bewind kwam onder zware druk te staan, vooral door de voor de Republiek slecht verlopende Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), waarin Nederland door de Engelsen betrokken werd in de strijd tegen Amerika. De druk werd vooral uitgeoefend door een nieuwe partij: de Patriotten.Een hoogtepunt in die strijd was een "Brief aan het volk van Nederland", een pamflet van de democratische edelman Joan Derk, baron Van der Capellen tot den Pol. Het pamflet was anoniem, pas laat in de 19e eeuw werd de auteur bekend.
Kern van het pamflet was dat volgens deschrijver de Oranjes al sinds Willem de Zwijger erop uit waren hun absolute macht in de Nederlanden te vestigen (de Oranjes waren namelijk voor een deel uit Engeland afkomstig). Volgens hem moest de macht naar het onderdrukte volk. Een landelijke golf van anti-orangistische gevoelens was het gevolg. De patriotten namen de macht van de orangisten over. Een staatsgreep in 1787 van de orangisten mislukte.

 

1789.
De Brabantse Omwenteling.

Kort nadat in Frankrijk de revolutie was uitgebroken, werden in 1789 in de Zuidelijke Nederlanden de Oostenrijkse machthebbers (de vorst Josef II) uit het land verjaagd.. Maar de overwinnaars (de Vonckisten en de Nootianen) bleken onderling te zeer verdeeld -de Vonckisten vertegenwoordigden de Verlichting, de Nootianen waren de conservatieve Brabanders- om de opstand tot een blijvend succes te maken. Amper een jaar later kon de Oostenrijkse keizer (intussen Leopold II) zonder veel moeite zijn macht in ere herstellen. De Brabantse Omwenteling was doodgelopen. In 1794 werden de Oostenrijkers defintief door de Fransen verjaagd. De Bataafse Republiek werd gesticht.

 

1 maart 1796.
De eerste Nationale vergadering.

Eeuwenlang was de Nederlandse Republiek een federatieve staat geweest van bijna onafhankelijke provincies. Begin 1976 vonden voor het eerste parlementsverkiezingen plaats voor een vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk. Met de eerste zitting werd op 1 maart 1796 de basis gelegd voor de Nederlandse eenheid.

 

1798.
Twee staatsgrepen.

In mei 1797 werd door middel van een referendum het ontwerp voor een Gronwet massaal afgekeurd. Door deze onenigheid over de staatsinrichting dreigde de revolutie in een moeras van discussies te verdwijnen. Twee staatsgrepen in zes maanden maakten daar een eind aan. De eerste staatsgreep werd gepleegd door het leger op 22 januari 1798. Op 23 april 1798 werd een Grondwetsontwerp via een referendum massaal goedgekeurd. De uitvoering liet echter te wensen over. Het volk werd ontevreden. Door een tweede staatsgreep op 10 juni 1798, gesteund door de Fransen, werden de Bataafse democratie weer hersteld.

 

1800.
Mechanisering van de textielindustrie.

Met het smokkelen van een complete katoenspinnerij met arbeiders uit Engeland gaf Lieven Bauwens het startsein voor de mechanisering van de textielindustrie op het vasteland.

 

1813.
Prins van Oranje landt in Scheveningen.

Na de verpletterende nederlaag van Napoleon in de slag bij Leipzig (oktober 1813) stortte het Franse gezag ineen, ook in Nederland. Alle regeringsfunctionarissen vluchtten weg. Van Hogendorp vormde een voorlopig algemeen bestuur, in afwachting van de terugkomst van de prins van Oranje. Op 30 november 1813 landt hij op het strand in Scheveningen, nadat hij in Engeland was opgespoord.

 

1815.
Slag bij Waterloo,

Willem I koning te Brussel.

De slag bij Waterloo betekende het defintieve einde van Napoleon, de militaire dictator die zichzelf tot keizer kroonde. Met de val van Napoleon kwam een einde aan het Frnse regime dat zijn ontstaan dankte aan de Franse Revolutie en bijna twintig jaar lang een groot deel van Europa in zijn greep hield. Deze veldslag zeker 45.000 doden en werden er 10.000 als vermist opgegeven.
Bij terugkeer in Parijs werd Napoleon tot aftreden gedwongen en werd hij verbannen naar St-Helena, waar hij op 51 jarige leeftijd overleed aan kanker.

Als gevolg van de val van Napoleon werden de voormalige Oostenrijke Nederlanden en de oude Republiek samengesmolten tot het Koninkrijk der Nederlanden. Op 21 september legde koning Willem I de eed van trouw aan de Grondwet af.