Hieronder vindt u er een aantal wetenswaardigheden over het gezin van Marinus van Esdonk (geboren 26 of 27 februari 1846).

Bezittingen bij overlijden

Uit memories van aangifte van een nalatenschap van Marinus (blad 1 en blad 2) blijkt hij nalaat aan vrouw en kinderen:
Onroerend goed in Vlijmen, te weten: een huis, erf, moestuin en boomgaard, ter plaatse genaamd " de Akker", groot 28 aren en 40 centiaren; ten tijde van overlijden f 2.150,- waard (de helft f 1.075 viel in de nalatenschap; ze waren dus in gemeenschap van goederen getrouwd). Als u hier klikt ziet u een kaart van Vlijmen van 1865; helaas is daar "de Akker" niet op te zien.
Hij liet geen effecten of rentedragende schulden of vorderingen na, had geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik, fidei-commies.
De zuivere nalatenschap was f 309,-.

 

Nationale militie

Uit de huwelijkse akte van Gijsbertus (zijn zoon) blijkt dat Marinus "aan zijn verplichtingen ten aanzien der nationale militie heeft voldaan".