www.fransvanschooten.nl
 

Toelichting bij voetnoten, namen en personen

De namen van de curatoren worden ook genoemd op bladzijde 274.