Dit is de eerste uitvoering van het delen van een hoek in twee gelijke hoeken, zoals beschreven op bladzijde 122.


gegeven ∆ABC
kies punt D op AB xx
punt E op AC met AD=AE xx
punt F op AC met DB=EF xx
trek lijn BE x
trek lijn DF x
snijpunt G waar lijn BE snijdt lijn DF x
trek lijn AG
(dat is de deellijn van ∠A)
x
Constructie1621