www.fransvanschooten.nl

De opgaven in het boekje

Van Schooten schrijft dat het een recent boekje moet zijn, dat hij het kort heeft mogen mogen inzien, dat het vermoedelijk in Polen is gedrukt, dat de auteur vermoedelijk een Pools edelman is die in het leger van stadhouder Willem II gediend heeft.


 

Maciej Gloskowski

Hofmann noemt Gloskowski als auteur.
Bijlage Hofman: voetnoot 62 over Geometria Peregrinans.

Navraag bij Poolse universiteits­bibliotheken brengt ons bij een Pools wiskundige, Maciej Gloskowski, die in de jonge Republiek is geweest en ondermeer wiskunde onderwezen heeft aan de jonge Willem II.  Stadhouder Willem II is geboren in 1626 als zoon van Prins Frederik Hendrik. Zijn oom is Prins Maurits. Hij volgt zijn vader op in 1647 en overlijd in 1650 aan een ziekte.
Meer informatie over de speurtocht naar dit boek staat op een aparte webpagina.
Geometria Peregrinans.


Lijst van opdrachten

  1. Bepaal de afstand van A naar B als je niet van A naar B kunt gaan.
  2. Bepaal de plaats van een punt L op een lijn van A naar B, zodanig dat de afstand van A naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan.
  3. Bepaal de plaats van een punt L op een lijn van A naar B, als je niet van A naar B kunt gaan, zodanig dat de afstand van B naar L gelijk is aan een gegeven afstand.
  4. hoe men een lijn trekt door punt C loodrecht op lijn door de punten A en B, als men niet in A en B komen kan
  5. hoe men de afstand vindt van een punt C tot een lijn AB als men niet tot die lijn komen kan
  6.