www.fransvanschooten.nl

De Locis Planis

Van Schooten gaf in de "voor-reden" op bladzijde 187 een overzicht van alle hem bekende werken van Apollonius. Net als zijn tijdgenoten waagde hij zich aan een reconstructie van het verloren gegane werk. Van Schooten koos voor "De Locis Planis". In het Nederlands noemde hij dat de Vlacke Plaetsen. Hij schreef dat hij zich baseerde op de Latijnse vertaling van Federico Commandino (1509-1575) en citeerde letterlijk. Hieronder staan links het citaat en rechts het origineel van Commandino.

In zijn bewerking van het werk van Viète, Viète Opera Mathematica heeft van Schooten vanaf bladzijde 325 het tractaat "Apollonius Gallus" opgenomen, een reconstructie van Apollonius "On Tangencies".

Toomer schreef over Apollonius in "Dictionary of Scientific Biography" onderstaande tekst. Verder verwees Toomer naar Heath, "A History of Greek Mathematics" voor een uitvoeriger behandeling.

Plane Loci, two books, is described on pages 660-670 of Pappus. "Plane loci" in Greek terminology are loci that are either straight lines or circles. In this work, Apollonius investigated certain conditions that give rise to such plane loci. From them one can easily derive the equation for straight line and circle in Cartesian coordinates.

Van Schooten wist via Golius wel van het bestaan van Arabische vertalingen van het werk van Apollonius, maar niet van een arabische tekst over de Plane Loci. Hierover is geschreven door J. Hogendijk in "Arabic Traces of Lost Works of Apollonius".

Van Schooten heeft in 1652 over de Vlacke Plaetsen gecorrespondeerd met Christiaan Huygens. Die moedigde hem aan door te gaan met dit werk en ook om voor zijn studenten een Nederlandstalige versie te schrijven.

voor-reden op bladzijde 187
Heath, A History of Greek Mathematics, bladzijde 185 en verder
Hogendijk, Arabic Traces of Lost Works of Apollonius
Davidse: Briefwisseling met Frans van Schooten (no 128)
Wikipedia: Federico Commandino
Wikipedia: Apollonius of Perga 


 

Bladzijde 198 uit de "Exercitationvm Mathematicarum" van Frans van Schooten

Titelpagina van Commandino, "Pappi Alexandrini Mathematicae collectiones", 1588

Folio 162r uit de "Pappi Alexandrini Mathematicae collectiones", Liber Septimus.

3

3

3

IMSS (Florence) IMSS (Florence) IMSS (Florence)

 

Bladzijde 198 uit de "Exercitationvm Mathematicarum" van Frans van Schooten

Titelpagina van Commandino, "Pappi Alexandrini Mathematicae collectiones", 1588

Folio 162r uit de "Pappi Alexandrini Mathematicae collectiones", Liber Septimus.

3

3

3