www.fransvanschooten.nl

Toelichting bij voetnoten, namen en personen

 1. De mediatibus
 2. εφεκτικοι seu in se ipsis tantum consistentes
  vertaling: op dezelfde plaats blijvend
 3. διεζοδικοι seu sese extra tendentes
  vertaling: uiteengaand, dus van plaats veranderend
 4. Loci Plani
 5. Loci Solidi
 6. Loci Linearis
 7. Loci ad Supersiciem
 8. Loci Plani
 9. Loci Solidi


Lees ook A Short History of Greek Mathematics, 2004, James Gow (Google Books)

In de correspondentie tussen Huygens en van Schooten staan enkele passages over dit werk. Vrij vertaald schrijft van Schooten op 28 juli 1652:

Nadat uw brief mij ervan op de hoogte had gesteld dat u na afloop van uw reis naar Gent in den Haag was teruggekomen kon ik niet nalaten u geluk te wensen met uw aankomst, en mijn verhandeling over de Vlakke plaatsen van Apollonius over te zenden, met de vraag of u de moeite wilt nemen deze door te nemen.

Davidse: Briefwisseling met Frans van Schooten (no 128)
Davidse: Briefwisseling met Gregorius (no 122)


P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.) schrijven in het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek over dit werk van Frans van Schooten.

Had Vieta zich reeds beziggehouden (1600) met de reconstructie van de beide boeken van Apollonius over de vlakke plaatsen, waarvan Pappus slechts den inhoud heeft medegedeeld, en publiceerde daarover ook Ghetaldi (1607) een geschrift, op uitnoodiging van Scaliger beproefde daaraan ook S. zijne krachten, gelijk later nog Fermat en van Schooten (kol. 1113);

DBNL: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek