www.fransvanschooten.nl

Toelichting bij voetnoten, namen en personen

  1. Conicarum Sectionum
  2. Parabolæ
  3. Hyperbolæ
  4. Ellipsis
  5. Loci Linearis
  6. Conchoïdes (schelpvormige kromme lijn, zie schelplijn van Nicomedes, of Wolfram, of Klingens)
  7. Ciffoïdes (lijn in de gedaante van een klimopblad, zie Wolfram, of Klingens
  8. Spiralis

Lees ook A Short History of Greek Mathematics, 2004, James Gow (Google Books)
  • Eratosthenes
  • Charmander