www.fransvanschooten.nl

Toelichting bij voetnoten, namen en personen

  • Den Ed. Heere Des Cartes een overvlieger in alles.
  • Per Calculum Geometricum.
  • Lemmata.

Verwezen wordt naar de tweede druk van …