www.fransvanschooten.nl

Toelichting bij voetnoten, namen en personen

De namen van de curatoren worden ook genoemd op bladzijde 114.
De namen van de curatoren worden genoemd door Ronald Sluijter in zijn proefschrift: Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt.

Informatie over Amelis van den Bouckhorst staat op DBNL: Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Derde en vierde stuk, A.J. van der Aa. (Wikipedia verwijst naar zijn grootvader met dezelfde naam.)

Informatie over Gerard Schaep staat op DBNL: Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Eerste stuk, A.J. van der Aa.

Informatie over Cornelis van Beveren staat op DBNL: Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters, Eerste deel, A.J. van der Aa
Zie ook wikipedia.
Informatie over Stevelshoek of Strevelshoek staat op wikipedia.
Bij een veiling is een gravure aangeboden van Cornelis van Beveren, Heer van Strevelshoek en West-IJsselmonde.

Clemens van Baersdorp wordt als rentmeester genoemd door Willem Otterspeer in Groepsportret met Dame en door Ronald Sluijter in Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt.