www.fransvanschooten.nl

Alle Schetsen

Applets

Frans van Schooten gebruikt in zijn tekeningen andere letters dan Simon Stevin.
De uiteinden van de horizontale streep markeren de brandpunten van de ellips. Deze kunnen samenvallen met de uiteinden van de bruine lat, de punten K en L, maar mogen ook daartussen of daarbuiten liggen.

 

CSG Liudger

Het CSG Liudger heeft professionele ellipsografen gemaakt.