www.fransvanschooten.nl

De transcriptie begint halverwege de bladzijde bij de tiende afdeling met het eerste voorval. De transcriptie loopt door tot halverwege bladzijde 398

1ste Voorval, alwaer de hangende buyten valt.

2de Voorval, alwaer de hangende binnen valt.

Tselve anders


Toelichting

Frans van Schooten was op zoek naar een geheel­tallige driehoek. Hij gebruikte de stelling van Pythagoras en probeerde om kwadraten zoveel mogelijk weg te werken.

Hij koos BC = y + b waarbij b geheel­tallig is. Je zal zien dat hij zo de term y² wegwerkte. Volgens de stelling van Pythagoras is x² + y² = (y + b)². Haakjes wegwerken geeft x² + y² = y² + 2by + b². Links en rechts y² wegstrepen geeft x² = 2by + b². De term b² naar de andere kant halen en alles delen door 2b geeft
y = xx − bb
2b
 . Uit BC = y + b volgt
BC = xx − bbb
2b
en dus
BC = xx − bb+2bb
2b2b
en dus
BC = xx + bb
2b
.

Evenzo koos hij voor AB = z + y + a waarbij a geheel­tallig is. Zo is
AB = xx + aa
2a
.

Vervolgens maakte hij alle breuken gelijknamig door alle zijden te vermeningvuldigen met factor 2ab .

Zo kwam hij aan:
AB = bxx + baa ,
BC = axx + abb  en
AC = bxx − axx + abb − aab .