www.fransvanschooten.nl

Stelling van Pythagoras

"In alle rechthoeckige triangelen is het quadraat van de syde over den rechten hoeck soo groot als beyde de quadraten vande andere zyden."


folio 15 verso

Manuscript BPL626

Frans van Schooten Sr onderwees meetkunde. Het werk van Euclides behandelde hij systematisch. In dit manuscript staan schetsen, definities, stellingen en bewijzen.Hierboven staat zijn versie van de vijfde propositie. Letterlijk staat er "Een triangel met twee gelijcke zijden, heeft over de selve twee gelijcke hoecken. En de gelijcke zijden lengt synde, sijn de hoecken onder den basis mede gelijck" De laatste complete Nederlandstalige vertaling is in 1929 geschreven door Dijksterhuis. Hij schreef het op bijna dezelfde manier: "Van de gelijkbeenige driehoeken zijn de hoeken aan de basis aan elkaar gelijk en wanneer de gelijke lijnen verlengd zijn, zullen de hoeken onder de basis aan elkaar gelijk zijn." Vrij vertaald staat er dat de basis hoeken van een gelijkbenige driehoek aan elkaar gelijk zijn.

alle proposities

Geometria

Geometria is de titel van een manuscript dat geschreven is door twee mensen. Er staan verschillende onderwerpen in. Hieronder staan de onderwerpen.

 • Titelblad: Geometria

  01 recto

 • Extractie der Quadraet Wortel
  Van Tiende Getallen
  Extractie der Cubicq-Wortel uyt tiende getallen

 • Fondamenten van geometrie bestaande in eenighe van de bysondere propositien der Boecken Euclidis
  Definitien

  08 recto en verder

 • Propositien

  10 recto en verder

 • 4 Propositien des 2'Boecks

  16 recto en verder

 • 3 Propositien vant 3'Boeck

  17 recto en verder

Auteurs

Op het titelblad staan twee namen: "Frans van Schooten" en "Petrus van der Maarsche". De handschriften zijn vergeleken met andere handschriften. De tekst in dit manuscript komt sterk overeen met manuscript BPL1013. Dit manuscript is rond 1620 geheel door Frans van Schooten geschreven. Daarom wordt het beschouwd als een tekst van Frans van Schooten, opgeschreven door Petrus van der Maarsche.


 

Print versie

Alle bladzijden op één webpagina.

print

Auteurs

Op het titelblad staan twee namen: "Frans van Schooten" en "Petrus van der Maarsche". Vergelijking van de handschriften heeft uitgemaakt wie wat geschreven heeft.

auteurs

BPL626

BPL626 is het nummer van dit manuscript. Het nummer is gegeven door de Universiteit van Leiden. In de bibliotheek liggen nog twee andere manuscripten: BLP1013 en BPL1993.

manuscripten

Bibliotheek Universiteit van Leiden

Sommige manuscripten staan op internet. Ze zijn te vinden in digitale collecties.

Utrecht:
Bijzondere Collecties en Kaarten

Leiden:
Digital Special Collections