www.fransvanschooten.nl

Coquel

Het beleg van Steenwijk is de laatste belegering van de stad Steenwijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Door het veroveren van Steenwijk zou de Staatse partij één van den twee belangrijkste vervoersaders over land naar Groningen in handen krijgen. Prins Maurits valt de stad aan en Antonio Coquel is de commandant van de verdediging. Na 44 dagen strijd geeft hij zich over. Volgens geschiedschrijvers heeft hij gezegd dat hij door de schop is overwonnen en niet door de kanonnen.

Verschillende historici halen deze frase aan.

Wikipedia: Beleg van Steenwijk (1592)

 

2 2

Klijnsma: Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl

DBNL: Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1588-1598
Fruin: Tien jaren uit des Tachtigjarigen oorlog 1588-1598
Wikipedia: Fruin