www.fransvanschooten.nl

Posters

 René Descartes was een vernieuwer met grote gedachten.
Hij was een veelzijdig mens: filosoof, wetenschapper en wiskundige.
Beroemd is zijn uitspraak: "Ik denk, dus ik besta."
Descartes was Fransman van geboorte. Hij vocht in het leger van Prins Maurits.
Hij reisde door Europa en bleef 20 jaar in de jonge Republiek der Nederlanden.
Hij publiceerde de "Discours de la méthode" in 1637 in het Frans.
De bijlage "Géométrie" bevatte revolutionaire wiskunde over kromme lijnen.
Descartes combineerde meetkunde met algebra.
Hij was de eerste die vergelijkingen schreef met X en Y, net als wij dat doen.
Descartes legde weinig uit.
Frans van Schooten Junior heeft het werk aangevuld en vertaald naar het Latijn.
Newton en Leibniz hebben hiervan geprofiteerd.


Links naar andere websites