Euclides

Euclides van Alexandrië is een Grieks wiskundige die leefde 300 jaar voor de jaartelling. Euclides is bekend om zijn systematische behandeling van de meetkunde. Zijn meesterwerk, "De Elementen", is een boek uit dertien delen. Daarin bouwde Euclides de meetkunde streng en logisch op.

Euclides