1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

1 o7 99999999999999GE5059999999gaga ACHT ST EB OV C K Z Eerste Propositie O van so veel continue proportionael getallen als men wil het eerste en leste eerste zijn onder malcander zijn dan dele de minste in haer 1eden Exempel zoy vier continue proportiomael getallen 8 12 18 27 dewijl nu hier van 8 en 27 eerste onder maleander zijn zijn dan de gbestelde getallen de minste in haar reden 2 Te vinden so veel continue proportionael getallen als men begeert ende de minste in een voor ghegeven reden Exempel om te vinden se veel continue proportionae getallen als men wil welckers reden zy dat is als 2 tot 3 VVerckt als velcht E 5