1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

daerna tquadraet van t product bey z 3 4 6 9 8 12 18 27 16 24 36 54 8I Multipliceert de termen 2 en 3 comt 6 voor t middelste ends haer quad 4 en 9 de wterste van drie der selve continue proportionael getallen om nu vier der selve te vinden multipliceert de termen 2 en 3 elck met6 het middelste dergevonden drie tomen beydt middel proportionaele 12 en 18 ende de cuben der termen de wterste als 8 en 27 Voorts multipliceert s en 12 wterfte aan d een syde met den term 2 ende 18 en 27 aen d ander syde met den term 3 der term als 36 is t middelste van de vijf ghetallen 16 24 36 54 en 81 c 3 Soo so veel continue proportionael getallen zijn als men wil ende de minste in de reden dan sullen de wterste eerste met malcander zijn Y Contrarie des 1 deses l Exempel zydecontinue proportionaal getal 1o3 ACHTSTE Bovck