1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

getallen 16 24 36 54 8 en de minsfe in de reden dan zijn de wierste 16 en 81 eerste met maltander 4 Zijn de gegeven so veel redens met haer minste ghetallen beschreven 1 alsmen begeert te vinden so veel alsmen wil ende de kleen e in continue proportie na de selveredens Exempel zy de 2 3 redens 2 tot 3 en 4 3 de 4 tot 5 te vin 8 12 15 den de drie minstel getallen waer in anderre dese twee reden 3 aenmalcăder ge1 4 hecht comen tel 6 10 15 3o is tot het 2 als 2 tot 3 ende het selve 2 tot het 3 als 4 tot 5 Doet aldus multipliceert 4 met 2 comt 8 het eerste daerna 4 met 3 comt 12 voor t twade ende 5 met 3 tomt 15 voor t derde In t ander exempel multipliceert 3 2 1 alle door maltander comt het eerste 6 1 daer na 2 1 en 5 tomt het twede 1o weten dat het 1 E 7 wijders ACHTSTE Bovck 1oof