1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

11 o Ac HTSTE Bovc K wijlers 5 en 3 rom TyT5 Zero ende eyndelick 5 3 en 2 tomt 5o het vierde 5 De vlacke getallen houden haer tot malcander als de versaemde reden haerer sijden Zy twe vlacke getallen 72 en 54 voortgeconen van de syden 4 18 en de 6 9 wert gestyt de reden van 72 en 54 welk is 1 te zijn als de geaddeerde redens van 4 6 en 18 9 dat is GM 2 6 Soo so veel continue proportionael getallen zijn als men begeert also dat het 1 het 2 niet en deelt so en sullen dan geen sodanige van d ander malcander deelen Exempel zy 6 24 36 54 s 1 & c dewijl alhier 24 door 16 niet canghe deelt werden al dan mede 36 niet door 24 54 door 36 ofte 81 door 54 connen gedeelt werden cyc 7 Soo so veel continue proportionael getallen zijn alfanen begeert waer van het het leste deelt sal tselve 1 mede het z deelen Extry12