1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

Extinpel z de contingt proportis nael getallen 4 8 16 32 in welke bevonden wert 4de 32 te deelen dan ja oock de selve 4 de 8 deelen 3 Sotusschen twe getallen vallen eeschen twe andere die de selve reden hebben Exempel zy 3 en 81 tusschen welke vallen de twe middelproportionaelghe talen 9 en 27 tusschen welke mede niet meer als twe te weten 6 en 18 vallen een der selve vallen Exempel zy 27 en 64 tusschen welcke vallen 36 en 48 toen je veel suilender en 64 vallen te weten 5 en 9 en de t 4 en t 6 nige middelproportionael getallen so veele sullender mede vallen tuf H zy andermael in de selve reden 2 en 54 l 9 So twee ghetallen onder malcander eerste zijn so veel continue propor tionael getallen dan tusschen de sel ve vallen so veel sullender dan me de tusschen de uniteyt ende elcks mede tus het 1 en 27 en tast hen 1 c Soo veel continue proportionaeli ACHTSTE Bovc K 1 11