1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

k Tghetallen alsser vallen tusschen de uniteyt en twe getallen bysonder so veel sullender dan mede tusschen de selve twe getallen vallen Exempel zy 27 en 64 waer van tusschen 1 en 27 vallen de continue proportionael getallen 3 en 9 ende tusschen 1 en 64 vallen 4 en 16 so veel te weten twe sullender mede tusschen 27 en 64 vallen welcke zijn 36 en ro en 48 11 Tusschen twee quadraetgetallen valt een middelproportionael getal ende de quadraten zijn teghen malcander in de dobbele reden harer sijden Exempel zy de twe quadraetgetallen a en 16 tusschen welcke valt het middelproportionaelghttal 12 comende alsmen de syden of wortels tsaemen multipliceert Item deselve quadraetgetallen 9 en 16 zijn in dobbel reden van haer sjden 3 3 en 4 want de reden der syden is en der quadraten 5 12 Tusschen twe cubicq getallen val lentwe middelproportionael getalj len f I z AcHTSTE BovcK