1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

Ten ende de cuben zijn tot malcan der als de drievoudighe reden harer sijden Exempel zy twe tubicq getallen 8 en 27 tusschen welcke vallen de twee middelproportionael getallen 12 en 18 welc kt comen alsman des eene quadraet met des ander syde multipliteert ende de reden dertaben 8 en 27 als is drievondich met de reden baeter sjden 2 en 3 als+ 13 Van soveel continue proportionael getallen alsmen wil sullen mede haer quadraten oock haer cuben geproportioneert zijn &c Exempel 4 6 9 getallen 16 36 81 quadraten 64 216 729 twben ót 14 Soo een quadraetgetal een quadraetgetal deelt sal mede de sijde de sijde deelen ende de sijde de fij de deelende sal mede tquadraet tquadraet deelen Exempel tquadraet 36 vertghedeelt door tquadraet 9 daerom mede de 6de 6 gedeeltwert door de syde 315 So ACHTSTE Bov cK 1 13