1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

getallen zijn dan dese twegelijckformige corporaele getallen Is de contrarie des 1 deels der 19 deses 22 So van drie continue proportionaelgetallen het eerste een quadraet is is mede het derde een quadraet Exempel in 4 6 9 Item in 9 12 16 23 So van vier continue proportiomael getallen het eerste een cubicq is is mede het vierde een cubicq Exempel in 8 12 18 27 Iten in 27 36 48 64 ķet 24 So twegetallen reden hebben als quadraetgetal tot quadraetgetal en de het eene een quadraet is sal mede het ander een quadraet zijn 2.5 Sotwegetallen reden hebben als cubicq getal tot cubicq getal en de het eene een cubicq is sal mede het ander een cubicq zijn 26 De gelijckformige vlacke getallen zijn tot malcander als quadraetgetal tot quadraetgetal is gelijk het 2 deel der18 deses 27 De I 16 AcHTSTE BovcK