1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

27 De gelijckformige corporaele getallen zijn tot malcander als cubicq getal tot cubicq getal Is gelijk het 2 deel der 19 deses s739999999999999999 99595 tot NEG EN ST EBO VC K Eerste Propositie Wegelijckformige vlacke ghetallen t saemen are en een quadraet Zysalike getallen 48 en 12 welke tsaemen ghemultiplietert maecken 576 zijnde een quadraet 2 Als twe getallen gemultipliceert een quadraet brengen zijn dan de selve gelijckformige vlacke getallen Contrarie der voorgaende 1 Exempel 3 en 27 dewijl de selve voortbrenghen tquadraet sr zijn daarom twegelijckformige vlacke getallen also zijn medegelijckformige vlakke getal len 1 en 35 2 en 18 3 en 12 4 en 9 a 65 en NE GENsTE Bovc K 1 17